Мазна коса

В Европа *
  • 15% от жените определят скалпа си като мазен.
  • 17% от жените имат мазни корени и сухи краища.
* Beauty Care Women Europe Study, 2012 Survey