Грижите, които променят ежедневието Ви

Кафяви петна

В Европа:
  • В Европа, 16% от жените намират кожата си за склонна към образуване на кафяви петна*
  • Във Франция, 27% от жените на възраст между 19 и 74 години споделят, че имат кафяви петна**
* BEAUTY CARE WOMEN 4G 2012 – Europe – GFK Switzerland – February 2013** Arcane Study France 2011