Projekt zanbal a šampon extra-doux

V roce 2012 se Dermatologické Laboratoře Ducray rozhodly investovat ještě více do kampaně spojené s odpovědností za životní prostředí s šamponem Extra-Doux: a to zapojením do projektu Zanbal, v rámci jehož kompenzují veškeré emise skleníkových plynů vyprodukovaných během výroby šamponů Extra-Doux.

Krok k ekologickému balení šamponu Extra-Doux

Již po dobu několika let jsou Dermatologické Laboratoře Ducray zavázané k ochraně životního prostředí. Zejména se věnují aktivním kroků k ekologickému balení za účelem minimalizace dopadu našeho stěžejního šamponu Extra-Doux na životní prostředí. Po důkladné analýze životního cyklu tohoto šamponu vyvinuly Dermatologické Laboratoře DUCRAY bioodbouratelné složení , které nesnižuje účinnost šamponu, naopak zanechává všechny vlastnosti šamponu včetně jeho originální parfemace. Navíc je šampon Extra-Doux prodáván v recyklovatelném flakónu.
 

V roce 2012 byl spuštěn projekt Zanbal, za účelem kompenzace emisí CO2 vzniklých při výrobě šamponu Extra-Doux

V roce 2012, se Dermatologické Laboratoře Ducray rozhodly investovat ještě více do kampaně spojené s odpovědností za životní prostředí s šamponem Extra-Doux, a to zapojením do projektu Zanbal.
Jedná se o partnerský projekt,výsadba akácií, realizovaný po dobu 20ti let (každý rok se prodlužuje) a ve spolupráci s farmáři na Mali. Tento projekt nám umožňuje kompenzovat veškeré emise skleníkových plynů spojené s odpovědností za životní prostředí s šamponem Extra-Doux.
 

Ekologický skutek pro naši planetu:

Oxid uhličitý CO2 je jedním z hlavních skleníkových plynů, které přispívají ke globálnímu oteplování. K navyšování jejich koncentrace v atmosféře dochází v důsledku lidských aktivit. Rostliny dokáží CO2 zachytit a použít ho pro svůj růst a reprodukci (listy, plody, atd.).
Vysazování stromů proto pomáhá k omezení skleníkové efektu a také globálního oteplování.
Především jeden strom akácie dokáže zachytit 360 tun C02 po dobu 20ti let; tím nám počet vysázených stromů na Mali umožňuje zachytit a udržet stejné množství CO2 jako je uvolněné během jednoho roku výroby šamponu Extra-Doux.
 

Krok k solidaritě:

Vysazování stromů akácie představuje kromě zachytávání CO2 také vstřícný krok k solidaritě k životnímu prostředí.
Zajímavosti o stromech akácie:
• zabraňují erozi půdy a její dezertifikaci a zároveň poskytují potravu pro přežvýkavce (plody),
obohacují okolní půdu svými opadanými listy, a tím zlepšují úrodnost půdy,
• zaručujípříjem pro farmáře,kteří se o ně starají.
Pro více informací o projektu Zanbal navštivte: www.zanbal.net
"Za každý vysázený strom je možné zachytit jednu tunu CO2 na dalších 20 let"Objevte šampon Extra-Doux