Biologika v léčbě psoriázy

Zavedení biologik do léčby psoriázy bylo revolucí v léčbě tohoto onemocnění. Byly objeveny před 20 lety a stále jsou objevovány nové molekuly. Dnes existuje okolo deseti různých typů biologik, které se liší svým mechanismem působení a svým podáním.

Biologická léčba psoriázy

Tato inovativní a nákladná léčba je k dispozici ve formě injekcí, které musí být skladovány v ledničce. Jedná se o monoklonální protilátky, jež cílí proti zánětlivým molekulám, jako je TNF-alfa, IL-23 a IL-17. Tyto monoklonální protilátky zlepšují projevy psoriázy tím, že snižují hladinu zánětlivých molekul v kůži a/nebo v kloubech.

Jak funguje?

Biologika jsou určena pacientům s kožní a/nebo kloubní formou psoriázy, u kterých dostupná léčba selhala, byla kontraindikována nebo nebyla dobře snášená. Začátek léčby probíhá za hospitalizace a stav je kontrolován buď dermatologem nebo revmatologem podle toho, které postižení dominuje. Podle léčebného protokolu se pak pokračuje v domácí léčbě a injekce se aplikují buď 1x týdně, 1x za dva týdny nebo 1x měsíčně. Někteří pacienti si nedokáží sami biologikum aplikovat, proto jim je aplikuje vyškolený člen rodiny nebo zdravotní sestra.

Účinnost a vedlejší účinky

Vysoká účinnost

Výsledky léčby biologiky jsou velkolepé, neboť psoriáza vymizí zcela nebo téměř úplně. Léčba biologiky je léčbou na celý život. Biologika se mohou používat samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivy (zesílení účinků léčby).

Vedlejší účinky spojené s biologickou léčbou

Také biologika, jako každý typ léčby, vykazují nežádoucí účinky. Jedná se o zvýšené riziko infekčních onemocnění. Ale nepanikařte! Mytí rukou a vakcinace proti chřipce dokáží toto riziko minimalizovat. V případě horečky kontaktuje co nejdříve svého lékaře.

NAŠE PROGRAMY PÉČE

 
Moje péče proti lupům při psoriáze

Působí proti suchým lupům se začervenalou a svědící vlasovou pokožkou.

Podívat se na tuto rutinu > Moje péče proti lupům při psoriáze > Podívat se na mou rutinu >
Objevit všechny rutiny v péči o pokožku a vlasy >