Jak odlišit psoriázu od ekzému?

Psoriáza je nejčastěji diagnostikována dermatologem klinicky, to znamená na základě viditelných projevů. Klinické příznaky jsou pro toto onemocnění typické. Jen v několika mála případech může být diagnóza psoriázy obtížná a psoriáza tak může být zaměněna za jiné kožní onemocnění, a to jak u dětí, tak dospělých.

Jak rozeznat psoriázu od ekzému?

Někdy je například obtížné odlišit psoriázu od ekzému. Ekzém je chronické zánětlivé kožní onemocnění. Nejčastějším ekzémem je atopický ekzém, který je někdy nazýván jako atopická dermatitida. Jedná se o dědičnou formu ekzému, která postihuje především malé děti, ale může být někdy diagnostikována i dospělým. K léčbě jsou používány lokální kortikosteroidy.

Psoriáza a ekzém mají mnoho společných rysů: obě choroby jsou chronické, kdy se střídají fáze klidu (remise) s fázemi zhoršení (flare up). Ložiska ekzému a psoriázy svědí a obě tyto klinické jednotky mají významný negativní vliv na kvalitu života. Obě choroby vedou k sociální izolaci, problémům ve vztazích a v rodině a pacienti mají často pocit, že na ně okolí nepatřičně hledí.

Jak tedy odlišit psoriázu od ekzému?

  • Ekzémová ložiska jsou často méně infiltrovaná, méně ohraničená od okolí a na jejich povrchu je méně šupin, než je tomu u psoriázy.
  • Ekzémové projevy se vyskytují v lokalitách, které jsou zcela odlišné od psoriázy: loketní a podkolenní jamky u dětí, obličej, krk a ruce u dospělých.
Nicméně pacienti mohou být současně postiženi psoriázou i ekzémem. Některé z klinických příznaků psoriázy mohou být podobné příznakům ekzému. Také některé provokační faktory mohou být podobné: jedná se např. o nevhodné používání přípravků, které dráždí kůži a zhorší projevy psoriázy i ekzému.

NAŠE PROGRAMY PÉČE

 
Moje péče proti lupům při psoriáze

Působí proti suchým lupům se začervenalou a svědící vlasovou pokožkou.

Podívat se na tuto rutinu > Moje péče proti lupům při psoriáze > Podívat se na mou rutinu >
Objevit všechny rutiny v péči o pokožku a vlasy >