ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kdo jsme?


Tyto internetové stránky (dále jen „Stránky“) provozuje:

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchequie s.r.o.
Kolbenova 1021/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany

(dále jen „Pierre Fabre“, „My“, „Náš/naše/našim/našich“, „Nám/nás/námi“), který je správcem údajů u jakýchkoli osobních informací, které o vás shromáždíme na Stránkách za níže popsaným účelem.

Doporučujeme vám, abyste si následující zásady pozorně přečetli a seznámili se tak s podmínkami zpracování svých osobních údajů při návštěvě našich Stránek. Mějte prosím na paměti, že Pierre Fabre může tyto zásady kdykoli aktualizovat. Na této stránce bude uvedeno datum nejnovější revize. Doporučujeme vám, abyste se k dokumentu pravidelně vraceli. "
 

Informace, které o vás shromažďujeme


V závislosti na službách, které poskytují naše Stránky a vy je využíváte, vašem výběru a konfiguraci vašeho terminálu (obzvláště s ohledem na cookies a další sledovací technologie), o vás Pierre Fabre shromažďuje a zpracovává informace osobního charakteru (vaše „osobní údaje“), zejména tohoto typu:

• Při použití našich Stránek nám můžete dobrovolně poskytnout své osobní údaje, mezi něž patří: vaše příjmení, křestní jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, vaše preference a zájmy a jakékoli další podrobnosti, které jsou nutné k vyřešení případné žádosti či stížnosti.

• Navštívíte-li naše Stránky, shromažďuje náš server automaticky určité informace generované prohlížečem či přístrojem, včetně, avšak nejen, vaší domény, IP adresy, data, času a délky vaší návštěvy, typu prohlížeče, operačního systému a počtu návštěv stránky.

Tyto automaticky shromažďované informace nepoužíváme k tomu, abychom se vás snažili identifikovat, a nepropojujeme je s osobními údaji, které nám poskytnete dobrovolně, jak je podrobněji uvedeno níže.

• Můžeme o vás rovněž obdržet osobní údaje od třetích stran"
 

Účel zpracování vašich osobních údajů


V následujícím přehledu je uvedeno, k jakému účelu používáme vaše osobní údaje a proč je potřebujeme zpracovávat.
 
Účely zpracování
Proč potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje
 
• Poskytneme vám jakékoli služby či produkty, které si vyžádáte. K vyřízení vašich objednávek (splnění podmínek smlouvy).
• Odpovíme vám na dotazy zaslané e-mailem, pomocí kontaktního formuláře nebo chatu. Zpracování je nutné k vykonávání našich každodenních obchodních aktivit, které jsou v souladu s oprávněnými zájmy společnosti Pierre Fabre.
• Umožníme vám vytvořit si osobní prostor nebo návštěvnický účet (zákaznický účet), a díky tomu si budete moci naše produkty kupovat přes internet. K vyřízení vašich objednávek (splnění podmínek smlouvy).
 
• Budeme spravovat vaše případné objednávky, které zadáte přes internet, doručení zboží a rovněž příslušnou záruku. K vyřízení vašich objednávek (splnění podmínek smlouvy).
• Zaregistrujeme vaše produkty online, abyste měli přístup k doplňkovým službám. K vyřízení vašich objednávek (splnění podmínek smlouvy).
• Poskytneme vám lepší služby – např. abyste našli nejbližší pobočku nebo kontaktní místo. Abychom se mohli v souladu s oprávněnými zájmy společnosti Pierre Fabre lépe starat o své zákazníky i potenciální zákazníky.
• Zajistíme bezpečnost vašich transakcí přes internet, aby nedošlo k žádnému zneužití ani problémům se zasláním platby. K zajištění bezpečnosti transakcí našich zákazníků na našich Stránkách v souladu s oprávněnými zájmy společnosti Pierre Fabre.
• Budeme pečovat o vztahy se zákazníkem a optimalizovat je např. zlepšováním našich Stránek a obecně všech našich produktů a služeb. Abychom se mohli v souladu s oprávněnými zájmy společnosti Pierre Fabre lépe starat o své zákazníky.
• Nevznesete-li proti tomu námitku dle pokynů v kapitolách „Vaše práva“ a „Cookies“, budeme analyzovat vaše chování na našich Stránkách, abychom lépe porozuměli vašim prioritám a mohli vám nabízet produkty a služby na míru. Abychom se mohli v souladu s oprávněnými zájmy společnosti Pierre Fabre lépe starat o své zákazníky.
• Budeme vám zasílat informace o našich nabídkách, novinkách a akcích (newslettery, pozvánky a další oznámení). S vaším výslovným souhlasem.
• Budeme si vést statistiku. Zpracování je nutné k vykonávání našich každodenních obchodních aktivit, které jsou v souladu s oprávněnými zájmy společnosti Pierre Fabre.
• Jakékoli problémy vzniklé používáním našich produktů oznámíme příslušným orgánům. V souladu s našimi právními povinnostmi.


Osobní údaje, který jsou pro nás k výše uvedeným účelům nezbytné, jsou v příslušných částech našich Stránek, kde jsou shromažďovány, označeny hvězdičkou. Pokud tato povinná pole nevyplníte, nebudeme moci zpracovat vaši žádost a/nebo vám poskytnout požadovaný produkt ani službu. Další osobní údaje můžete uvést nepovinně, aby nám pomohly lépe vás poznat a zlepšit naše služby a vzájemnou komunikaci. Další informace o účelu a právním základu konkrétních zpracování informací najdete níže.
 

Zveřejnění a předání osobních údajů


Jsme součástí globální skupiny Pierre Fabre a občas musíme sdílet vaše osobní údaje s našimi přidruženými společnostmi, když je to nutné k výše zmíněným účelům.

Můžeme si rovněž najmout třetí stranu (která bude jednat dle našich pokynů), aby nám pomohla poskytovat vám informace, produkty a služby, řídit a vykonávat naše podnikání či spravovat a vylepšovat naše Stránky. V takovém případě může tato třetí strana vyžadovat přístup k vašim osobním údajům.

Budou-li vaše osobní údaje předány mimo oblast EHS (Evropského hospodářského prostoru) jiné společnosti ze skupiny Pierre Fabre nebo jinému poskytovateli služeb, provedeme patřičné kroky, aby byly vaše osobní údaje chráněny stejným stupněm ochrany, jako kdyby zůstaly v EHS, budou tedy dodrženy Dohody o předání údajů, aktualizované či revidované standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí nebo systémy osvědčení, např. Ochranný štít EU-USA nebo jiné ochranné mechanismy pro předání údajů jako rozhodnutí o přiměřenosti v příslušných případech, závazná podniková pravidla či dohody schválené orgány EU pro ochranu údajů. Při předání údajů v rámci skupiny Pierre mimo EHS máme zavedenou vnitroskupinovou Dohodu o předání údajů, která je založena na aktualizovaných či revidovaných standardních smluvních doložkách schválených Evropskou komisí a chrání osobní údaje předávané mezi subjekty v rámci skupiny Pierre Fabre.

O předávacím mechanismu, jakým jsou vaše osobní údaje předávány mimo EHS, máte právo získat podrobnosti, kontaktujete-li dpocz@pierre-fabre.com .

V případě prodeje či potenciálního prodeje naší společnosti nebo jakýchkoli našich aktiv či aktiv jakékoli z našich přidružených společností můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetí stranou, v takovém případě mohou být jedním z předávaných aktiv osobní údaje našich uživatelů, které máme k dispozici.

Informace rovněž na žádost poskytneme v případech, kdy nám to ukládá zákon, nebo když je takové zveřejnění nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo pro účely soudního řízení, z rozhodnutí soudu nebo na žádost regulačního orgánu nebo v rámci jakéhokoli jiného právního postupu, v němž vystupujeme.
 

Reklamní sdělení [SMS & e-maily]


Je-li to dovoleno zákonem a máme-li v případě potřeby váš souhlas, můžeme s vámi komunikovat prostřednictvím [SMS a e-mailu], abychom vás seznámili s našimi produkty a službami. Chcete-li přestat dostávat reklamní sdělení, použijte k tomu prosím [odkaz „Odhlásit se z odběru“ v našich e-mailech nebo na naše číslo napište SMS STOP], nebo nás kontaktujte napřímo a my vám reklamní sdělení přestaneme zasílat.
 

Uchovávání vašich osobních údajů


Naším obecným pravidlem je uchovávat vaše osobní údaje jen po dobu, kdy plní účel, kvůli kterému jsme je shromažďovali. Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nutnou ke spravování vztahu s vámi (např. když si založíte účet, zakoupíte si produkt na našich webových stránkách apod.).

Vaše údaje si však dále uchováváme po dobu tří let od naší poslední interakce pro účely marketingu, pokud nejste naším zákazníkem, a po dobu, co jsme spolu v kontaktu prostřednictvím propagačních aktivit, pokud jste naším zákazníkem, dokud takovou komunikaci nepřerušíte v reakci na některé z našich reklamních sdělení.

IP adresy shromažďujeme z bezpečnostních důvodů a neukládáme je déle než 10 dní.

Shromažďované záznamy o připojení jsou uchovávány s vaším souhlasem za použití cookies či jiných sledovacích technologií na našich Stránkách, a rovněž jsou uchovávány v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy po dobu, která nepřesahuje třináct (13) měsíců.

Více podrobností najdete v podmínkách používání „Cookies“ níže.

Je možné, že vaše osobní údaje budeme muset uchovávat v archivu po delší než výše uvedenou dobu, abychom splnili právní povinnosti či v případě uplatnění promlčecí lhůty, pro dokázání práva či smlouvy (např. veškeré informace o transakcích se uchovávají po dobu platnosti smlouvy a 5 let po ukončení platnosti smlouvy).

Až už nebude třeba vaše osobní údaje nadále archivovat v souladu s našimi právními povinnostmi a uplatněním promlčecí lhůty, zajistíme jejich úplné vymazání či anonymizaci.
 

Externí odkazy


Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Jelikož nemá Pierre Fabre vliv na podmínky ochrany soukromí na těchto stránkách a nenese za ně žádnou odpovědnost, doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí na stránkách třetích stran. Tyto zásady se týkají výhradně ochrany soukromí a osobních údajů shromažďovaných na našich Stránkách nebo v průběhu našich obchodních aktivit.
 

Vaše práva

S ohledem na příslušné právní předpisy můžete mít ve vztahu ke svým osobním údajům některá z následujících práv nebo všechna následující práva.

• Právo obdržet kopii svých osobních údajů spolu s informacemi o tom, jak a na jakém základě jsou vaše osobní údaje zpracovávány;

• Právo opravit nesprávné osobní údaje (včetně práva na doplnění nekompletních osobních údajů);

• Právo nechat své osobní údaje vymazat (v omezených případech, kdy již není třeba nadále uchovávat údaje k účelu, za kterým byly shromážděny či zpracovány);

• Právo omezit zpracování svých osobních údajů v případě, že:

• je přesnost osobních údajů sporná;

• je zpracování nezákonné, ale vznesete námitku proti výmazu osobních údajů;

• již nevyžadujeme osobní údaje, ale jsou stále nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků;

• Právo vyžádat si přenositelnost osobních údajů ve strojově čitelné podobě k třetí straně (nebo k vám), když odůvodňujeme zpracování vaším souhlasem nebo plněním smlouvy s vámi;

• Právo vydávat obecné či konkrétní pokyny, jak mají být vaše osobní údaje zpracovávány a použity po vaší smrti.

• Právo kdykoli odmítnout, aby vás někdo kontaktoval po telefonu z marketingových důvodů, tím, že se zdarma zaregistrujete na webu: www.bloctel.gouv.fr;

• Právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů (když je zpracování podmíněno vaším souhlasem);

• Právo vznést námitku proti zpracování údajů k marketingovým účelům;

• Právo obdržet kopii vhodných záruk, nebo do nich moci nahlédnout, v případě, že jsou vaše osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.


Kromě výše uvedených práv máte právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování svých osobních údajů, které je odůvodněno oprávněným zájmem společnosti Pierre Fabre, včetně profilování (v protikladu k udělení souhlasu, nebo k plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli).

Rovněž máte právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování.


Dále máte právo podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, např. ICO ve Spojeném Království, CNIL ve Francii nebo AEPD ve Španělsku].

Chcete-li těchto práv využít, kontaktujte nás prosím (kontaktní údaje jsou uvedeny níže). Mějte prosím na paměti, že od vás můžeme vyžadovat doklad totožnosti, a vyhrazujeme si právo účtovat vám poplatek, kde to dovoluje zákon, např. pokud je vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. Vynasnažíme se na vaši žádost odpovědět v rámci platných časových lhůt.
 

Cookies


Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na pevném disku vašeho přístroje nebo na webovém serveru. Cookies používáme pro získávání automaticky shromažďovaných informací, jak je uvedeno výše. S použitím cookies nemusíte souhlasit. Při změně parametrů prohlížeče si můžete nastavit, s kterými cookies souhlasíte, nebo blokovat všechny cookies. Chcete-li se dozvědět více informací o cookies včetně toho, jak si nastavit prohlížeč, aby blokoval cookies, nebo lépe kontroloval instalaci cookies v přístroji, klikněte na [vložte odkaz na nástroj, který umožňuje kontrolovat cookies: např. cookiebot nebo civic cookie control]
 

Jaké druhy cookies používáme


Na našich Stránkách používáme k různým účelům různé druhy cookies, jsou to: nezbytně nutné cookies, výkonnostní cookies, cookies pro marketingové účely a funkční cookies. Některé cookies mohou být zajišťovány externě třetí stranou, aby se na našich Stránkách daly používat dodatečné funkce, konkrétní příklady jsou uvedeny níže.

• Nezbytně nutné cookies: Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro provedení akce, kterou si vyžádáte, např. pro vaši identifikaci při přihlašování. Pokud zablokujete v nastavení svého prohlížeče tyto cookies, nemůžeme zaručit, že budou naše Stránky při vaší návštěvě fungovat správně.

• Výkonnostní cookies: Tyto soubory cookies se používají ke zlepšení našich Stránek, např. k analýze, ve které vidíme, jak jsou naše Stránky používány a kde můžeme něco zlepšit. Tyto cookies se používají ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci naše Stránky využívají. Informace se shromažďují anonymně a zahrnují počet návštěvníků, odkud se návštěvníci na Stránky dostali a stránky, které si prohlédli.

• Cookies pro marketingové účely: Tyto soubory cookies se používají k zobrazování reklam, které jsou relevantní pro identifikovaný stroj nebo jiný přístroj (ne pro pojmenovanou nebo jinak identifikovanou osobu) a jsou vybírány na míru zájmům, které byly zjištěny podle aktivity daného přístroje na internetu (např. klikání na reklamní bannery, navštívené podstránky, vyhledávaná hesla apod.). Tyto cookies se rovněž používají k tomu, aby se konkrétní reklama zobrazila uživateli jen v omezeném počtu opakování, a k měření účinnosti reklamní kampaně. Také si dokážou zapamatovat, že přístroj Stránky navštívil, a tuto informaci sdílejí s marketingovými společnostmi. Cookies pro marketingové účely provozují na našich Stránkách třetí strany s naším svolením. Soubory cookies pro marketingové účely se používají i ke sledování toho, z kterého reklamního zdroje se uživatel na naše Stránky dostal, abychom věděli, zda se nám do daného zdroje vyplatí investovat.

• Funkční cookies: Tyto soubory cookies zlepšují výkonnost a funkci našich Stránek, často v důsledku nějaké aktivity, kterou jako uživatel děláte. Můžeme vám například nastavit obsah na míru a pamatujeme si vaše preference.

• Cookies pro sdílení se sociálními pluginy třetích stran ve spojení se sociálními pluginy: Integrace sociálních pluginů umožňuje poskytovatelům pluginů ukládat cookies. Tyto soubory cookies umožňují našim uživatelům sdílet informace na příslušné sociální síti a rovněž umožňují provozovateli sítě identifikovat uživatele a uložit informace o jeho/jejím používání Stránek na jeho/jejím profilu.
 

Níže naleznete seznam cookies, které na našich Stránkách používáme 
Typ cookie Název coockie Název aplikace Účel Délka uchování
výkonnostní GA1.2.1704429666.
1528812294
pierre-fabre.com Název tohoto cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významný update k běžněji používanému analytickému servisu. Toto cookie se využívá k odlišení unikátních návštěvníků přidělením náhodně generovaného čísla k identifikaci návštěvníka. Zahrnuje každou žádost na stránce k počítání návštěvníků, relací a dat kampaní pro analytické reporty stránky. 13 měsíců
výkonnostní _gat_UA-33701507-1 pierre-fabre.com Jedná se o vzorové cookie nastvené Google Analytics, kde vzorový element jména obshuje číslo unikátní identity účtu nebo webové stránky, ke které se vztahuje. Jedná se o variaci _gat cookie, které se využívá k omezení množství dat zaznamenaných Googlem na webových stránkách s velkou návštěvností. 1 minuta
výkonnostní _gid pierre-fabre.com Toto cookie je spojeno s Google Universal Analytics. Ukládá a obnovuje unikátní hodnotu pro každou navštívenou stránku. 2 dny
cílení/reklama _kuid_ krxd.net Tato doména je vlastněna americkou společností Krux Digital, která poskytuje platformu pro správu dat, která umožňuje profilování zájmů návštěvníků v reálném čase. 6 měsíců
návštěva has_js pierre-fabre.com Nejčastěji je spojován se systémem správy obsahu Drupal. Drupal používá tento soubor cookie k označení, zda má prohlížeč návštěvníků povolený JavaScript. do konce návštěvy

Chcete-li nastavit nebo zakázat soubory cookie, klikněte sem.

Správa a mazání cookies


Abyste měli možnost kontrolovat použití cookies na našich Stránkách, máme k dispozici nástroj, který vás při návštěvě našich Stránek vyzve ke konfiguraci různých cookies, s jejichž instalací souhlasíte. Více informací naleznete na [odkaz na nástroj pro kontrolu cookies, např. cookiebot nebo civic cookie control].

Pokud odmítnete použití cookies, nebudeme ve vašem přístroji dále ukládat žádné cookies, kromě „funkčních“ cookies popsaných výše (patří mezi ně nutně cookies, které si zapamatují, že nechcete při návštěvě těchto Stránek používat žádné cookies).

Mějte však na paměti, že pokud některé cookies odstraníte či zamítnete, bude to mít vliv na určité funkce či služby na našich Stránkách.
 

Aktualizace zásad na ochranu soukromí a osobních údajů


Tyto zásady na ochranu soukromí můžeme čas od času pozměnit v návaznosti na změny v legislativě a/nebo našich podmínek pro ochranu osobních údajů.
 

Kontaktní informace


Budete-li mít k těmto zásadám na ochranu soukromí jakýkoli dotaz nebo přejete-li si uplatnit některé ze svých práv, kontaktujte nás prosím na:

kamila.knapkova@pierre-fabre.com

Našeho referenta, který má na starosti ochranu osobních údajů, můžete kontaktovat na: dpofr@pierre-fabre.com


Naposledy upraveno: [ 01.02.2019]


 

Článek

 • Novinky
  Projekt zanbal a šampon extra-doux
  V roce 2012 se Dermatologické Laboratoře Ducray rozhodly investovat ještě více do kampaně spojené s odpovědností za životní prostředí s šamponem Extra-Doux: a to zapojením do projektu Zanbal, v rámci jehož kompenzují veškeré emise skleníkových plynů vyprodukovaných během výroby šamponů Extra-Doux.
  Dozvědět s více >
  https://www.ducray.com/cz-cz/projekt-zanbal-a-sampon-extra-doux
  Dozvědět s více >