ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ducray
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1     Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», εφεξής «Διοργανώτρια» (Λεωφ. Μεσογείων 350, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής, τηλ.: 210 7715353), διοργανώνει προωθητική ενέργεια - κυλιόμενο διαγωνισμό που αφορά στη σειρά προϊόντων “Τριχόπτωσης”, εφεξής «Διαγωνισμός».
1.2     Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στoν Διαγωνισμό, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών.
1.3     Η εταιρεία «CIS VALLEY» αναλαμβάνει την παροχή της ηλεκτρονικής υποδομής διαχείρισης του δικτυακού τόπου που δημιουργείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και τη δημιουργία βάσης δεδομένων (αρχείου) με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (εφεξής αναφερόμενη και ως η «Συνεργαζόμενη Εταιρεία»).
 
2. ΤΙΤΛΟΣ
Ο τίτλος του Διαγωνισμού είναι «Θέλεις να αποκτήσεις δυνατά & υγιή μαλλιά; Μπορείς με την κατάλληλη φροντίδα περιποίησης από τα δερματολογικά εργαστήρια Ducray».
 
3.  ΕΠΑΘΛΑ
3.1   Τα διατιθέμενα στους εκάστοτε νικητές έπαθλα του Διαγωνισμού ανήκουν στη Διοργανώτρια, η οποία θα δίνει τις κατάλληλες οδηγίες στους νικητές για την ανάληψή τους. Τα έπαθλα προσφέρονται και απονέμονται από τη Διοργανώτρια κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τα παρακάτω υπό 6 αναλυτικότερα.
3.2   Διευκρινίζεται ότι τα έπαθλα παρέχονται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς.
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1   Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης από τους συμμετέχοντες («Διαγωνιζόμενους»).
4.2   Στον Διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα, νόμιμα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Συνεργαζόμενης Εταιρείας, οι σύζυγοί τους, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (α΄) βαθμού.
4.3   Τα στοιχεία των διαγωνιζομένων και συγκεκριμένα το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), συλλέγονται προκειμένου η Διοργανώτρια να ειδοποιήσει με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εκείνους που θα κερδίσουν τα έπαθλα του διαγωνισμού (‘νικητές’). Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος στη συλλογή των παραπάνω στοιχείων του για τον προαναφερόμενο σκοπό, καθώς και στην δημόσια ανακοίνωση του ονόματος και του επωνύμου του ως νικητή του εκάστοτε Διαγωνισμού, σύμφωνα πάντοτε και με τα κατωτέρω υπό 9 εκτιθέμενα.
4.4   Στην περίπτωση που Διαγωνιζόμενος δώσει ανεπαρκή, ελλιπή, ή εσφαλμένα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, ή γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται για προφίλ που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικό φυσικό πρόσωπο, αλλά αποτελεί μη αντίστοιχο σε ορισμένο πραγματικό φυσικό πρόσωπο προφίλ στο Facebook, τότε μπορεί με απόφαση της Διοργανώτριας να αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.
 
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5.1   Ο κυλιόμενος Διαγωνισμός θα διεξάγεται ηλεκτρονικά από τη 15-09-2017 έως και την 15-09-2018. Η επιμέρους διάρκεια του κάθε αυτοτελούς διαγωνισμού στα πλαίσια  του Διαγωνισμού ορίζεται στον ένα (1) ημερολογιακό μήνα. Δηλαδή, θα διεξάγεται κλήρωση μηνιαία, συγκεκριμένα κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε ημερολογιακού μήνα και ώρα 16:00, σύμφωνα με τα παρακάτω υπό 6 οριζόμενα.
5.2   Η Διοργανώτρια ρητά δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του κυλιόμενου Διαγωνισμού στο σύνολό του, των επιμέρους διαγωνισμών, καθώς και τα εκάστοτε έπαθλα. Για τις τυχόν μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην ιστοσελίδα «www.ducray.com/gr-gr» ή/και με κάθε πρόσφορο μέσο.
 
 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες που θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα  www.ducray.com/gr-gr. Κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.ducray.com/gr-gr, να επιλέξει τη σελίδα «https://www.ducray.com/gr-gr/trihoptosi»
 
Ακολούθως, ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τα αναγκαία βήματα για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας www.ducray.com/gr-gr, στη σελίδα ««https://www.ducray.com/gr-gr/trihoptosi» ώστε να λάβει μέρος στην ηλεκτρονική κλήρωση. Τα στοιχεία που ο κάθε συμμετέχων πρέπει να συμπληρώσει για τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού στη σελίδα «www.ducray.com/gr-gr/user/register» στα ειδικά διαμορφωμένα πεδία, είναι:
 
 1. Κος ή Κα
 2. Επώνυμο
 3. Όνομα
 4. Ψευδώνυμο
 5. Κωδικός
 6. Χώρα
 7. Διεύθυνση
 8. Ταχυδρομικός Κώδικας
 9. Πόλη
 10. Ημερομηνία Γέννησης
 11. Διεύθυνση email

Στη συνέχεια ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να επιλέξει «Ναι, επιθυμώ να λαμβάνω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληροφορίες σχετικά με τα νέα και τις προσφορές των Δερματολογικών Εργαστηρίων DUCRAY», «Ναι, επιθυμώ να λαμβάνω μέσω ταχυδρομείου πληροφορίες σχετικά με τις υπόλοιπες μάρκες του ομίλου Pierre Fabre» και «Ναι, Διάβασα και αποδέχομαι τις νομικές πληροφορίες, τους κανόνες παιχνιδιού και τις πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά μου δεδομένα.» και αυτόματα καταχωρείται η συμμετοχή του. Τη στιγμή της συμμετοχής τα στοιχεία του χρήστη, όπως τα έχει καταχωρήσει στην ενότητα του Διαγωνισμού «www.ducray.com/gr-gr/user/register», καταγράφονται σε βάση δεδομένων. 
 
Με τη συμμετοχή του, όπως προπεριγράφεται, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα την άμεση αποστολή από τη Διοργανώτρια σε εκείνον ενημερωτικού δελτίου που αφορά τα προϊόντα της μάρκας Ducray και των μαρκών του ομίλου Pierre Fabre, σε προωθητική ενέργεια των οποίων συμμετείχε σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.
 
7. Έπαθλο διαγωνισμού – Ανάδειξη και ειδοποίηση νικητΩΝ
 
7.1   Το έπαθλο του Διαγωνισμού είναι 10 αγωγές τριχόπτωσης ανάλογα με τις ανάγκες του καταναλωτή και 10 σαμπουάν σε συσκευασία γνωριμίας.
7.2   Η κλήρωση θα πραγματοποιείται με αδιάβλητο ηλεκτρονικό τρόπο με το σύστημα «Randomizer» (για περισσότερες πληροφορίες βλ. στην ιστοσελίδα: www.randomizer.org) παρουσία του Γενικού Διευθυντή της PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών που θα εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής.
7.3   O νικητής της εκάστοτε (μηνιαίας) κλήρωσης θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) για το έπαθλό του και υποχρεούνται να ανταποκριθεί στο μήνυμα αυτό εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποστολή του, δηλώνοντας ανεπιφύλακτα την αποδοχή του αντίστοιχου επάθλου. Με την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) από τη Διοργανώτρια τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι οι νικητές έλαβαν γνώση του δικαιώματός τους στο αντίστοιχο έπαθλο. Οι νικητές που θα ανταποκριθούν θα παραλάβουν το έπαθλό τους με courier στη διεύθυνση που θα έχουν γνωστοποιήσει στη Διοργανώτρια.
7.4   Σε περίπτωση που νικητής δεν ανταποκριθεί εντός της παραπάνω πενθήμερης προθεσμίας, κάθε σχετική με τον Διαγωνισμό υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Σε περίπτωση δε που το έπαθλο επιστραφεί λόγω λανθασμένων στοιχείων o αντίστοιχος νικητής δεν θα δικαιούται πλέον επάθλου.
 
8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ
8.1   Τα έπαθλα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα έπαθλα ή δώρα.
Η άρνηση παραλαβής του επάθλου και η άκυρη ή ακυρώσιμη συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του επάθλου. Τόσο οι διαγωνιζόμενοι, όσο και οι νικητές, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210.7715353 ή/και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ducray.greece@pierre-fabre.com  για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τον Διαγωνισμό ή/και για το έπαθλό τους.
 8.2 Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, υπέχει προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία (άμεση, έμμεση, η παρεπόμενη) ή/και βλάβη (σωματική ή ηθική), ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την παραλαβή και χρήση του επάθλου ή για οποιαδήποτε άλλη συναφή με τα ανωτέρω αιτία.
8.3   Ρητά διευκρινίζεται επίσης ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή ή την αξιοποίηση του επάθλου, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν τη Διοργανώτρια.
8.4. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.
 
 
9. ΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η συμμετοχή κάθε φυσικού προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην από τη Διοργανώτρια χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αναγνώριση του δικαιώματός της να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων («Αρχείο»), είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω Αρχείο, για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, θα χρησιμοποιηθεί είτε από τη Διοργανώτρια, είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή τυχόν θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, την τυχόν αποστολή των επάθλων στους νικητές και άλλους συναφής σκοπούς, καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν, για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (‘marketing’) των προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Αρχείου είναι η Διοργανώτρια και στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν τα παραπάνω. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Σκοπός δημιουργίας του Αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και η προώθηση προϊόντων της Διοργανώτριας μέσω αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διοργανώτρια στα προσωπικά στοιχεία που έχουν υποβάλει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στο Αρχείο και αντίρρησης, καθώς και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας ως άνω με τη Διοργανώτρια. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του διαγωνιζόμενου δήλωση κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με τον Διαγωνισμό.
 
10. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
10.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την απόλυτη κρίση της, με ανάρτηση της σχετικής μεταβολής στις ιστοσελίδες “www.ducray.com/gr-gr”, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών.
10.2    Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, λογότυπα, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, ούτε των συνεργαζόμενων εταιρειών.
10.3    Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια - Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή («server») και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών, ούτε για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.
10.4    Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο κλπ), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.
10.5    Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά συμμετέχοντος κριθεί από τη Διοργανώτρια ή/και τις συνεργαζόμενες εταιρείες παράνομη ή/και καταχρηστική ή/και αντισυμβατική, τότε Διοργανώτρια ή/και οι συνεργαζόμενες εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από τον Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το αντίστοιχο έπαθλο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές, τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 10.6   Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της, τους όρους του διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή της μη έγκυρης ή/και έγκαιρης συμμετοχής, όπως λ.χ. όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η χρήση ειδικού λογισμικού για την ηλεκτρονική/μηχανική υποβολή πολλαπλών συμμετοχών.
10.7 Τα ονόματα των νικητών ενδέχεται να ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.ducray.com/gr-gr ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις νικητή στους διαδικτυακούς της τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του επάθλου κλπ. Ο νικητής με τη συμμετοχή του, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού επάθλου, ή να το ανακαλέσει. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει το προσφερόμενο έπαθλο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα των διοργανωτριών ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω e-mail ή sms από τη Διοργανώτρια, στα προσωπικά στοιχεία, τα οποία έχουν υποβάλει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, σε περίπτωση επιλογής και συμπλήρωσης του αντίστοιχου πεδίου. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet γενικότερα. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς αντίτιμο.
 
11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ 
 
11.1    Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Διαγωνισμού, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την ανάδειξη των νικητών, ο συμμετέχων έχει δικαίωμα, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, προβολής ενστάσεων που θα απευθύνονται μόνο κατά της Διοργανώτριας. 
11.2    Των ενστάσεων θα επιλαμβάνεται και θα αποφασίζει σχετικά τριμελής επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η επιτροπή θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής - φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια. 
 
12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας, και σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
 
13. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
13.1    Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της παρούσας Προκήρυξης που αποτελεί και τον Κανονισμό του, ενώ μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού και την παραλαβή των επάθλων από τους νικητές οι όροι αυτοί θα βρίσκονται αναρτημένοι στις ιστοσελίδες www.ducray.com/gr-gr και “www.facebook.com/DucrayGreece” και κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να λαμβάνει γνώση. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές με την προκήρυξη διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Οι όροι συμμετοχής της προωθητικής ενέργειας έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών  κα Όλγα Νασοπούλου, Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ. 210-3805423.
13.2    Απλά αντίγραφα της παρούσας Προκήρυξης διατίθενται ελεύθερα στο κοινό από τα γραφεία της Διοργανώτριας στην παραπάνω αναφερόμενη ταχυδρομική διεύθυνσή της. Οι διαγωνιζόμενοι και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ducray.greece@pierre-fabre.com  για να ζητούν διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό ή/και τα έπαθλα.
 

Χρήση Cookies

 

1) Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που  χρησιμοποιεί ο χρήστης,  επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως της  www.ducray.com/gr-gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούν οι χρήστες, αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα  www.ducray.com/gr-gr.
 

2) Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούμε;

Διαφορετικά cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στο  www.ducray.com/gr-gr για την αναγνώριση του χρήστη και αφορούν αποκλειστικά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα.

To www.ducray.com/gr-gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του, κάνοντας την περιήγηση φιλικότερη στους χρήστες. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.ducray.com/gr-gr , εξαιρουμένων εκείνων των Google analytics που χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται από εμάς και την Google  για στατιστικούς σκοπούς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ή να επιλέξει την αυτόματη διαγραφή τους κατά την έξοδο από την ιστοσελίδα.
Αναλόγως της συσκευής σας, εγκαθιστούμε cookies για να:
- σας ταυτοποιήσουμε και να μάθουμε περισσότερα για εσάς προκειμένου να σας προσφέρουμε μία προσωποποιημένη πλοήγηση,
- διασφαλίσουμε μία ασφαλή πλοήγηση και να καταπολεμήσουμε την εξαπάτηση,
- σας προσφέρουμε περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας,
- σας προτείνουμε εμπορικές ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις σας και τις τελευταίες αγορές σας.

 

3) Φιλοξενούμε cookies τρίτων;

Τα cookies από ιστοσελίδες τρίτων μπορούν να αποθηκευθούν στη συσκευή σας και έχουν σκοπό να προσωποποιήσουν και/ή να βελτιώσουν το περιεχόμενο (περιλαμβανομένης της διαφήμισης) το οποίο τυχόν σας προτείνεται κατά την πλοήγησή σας. Αναλόγως των μέσων υποστήριξης, ορισμένα cookies τρίτων μπορεί να αποθηκευτούν, περιλαμβανομένων :

- Περιεχόμενο Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης : ενδέχεται να δημοσιεύσουμε στα μέσα υποστήριξής μας περιεχόμενα σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Συνεπώς, όταν συμβουλεύεστε το εν λόγω περιεχόμενο στα μέσα υποστήριξής μας, ένα cookie της σχετικής σελίδας κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies αυτών των κοινωνικών δικτύων για περισσότερες πληροφορίες.

- Flash : τα Flash Cookies είναι αρχεία τα οποία αποθηκεύονται από το λογισμικό Flash. Αυτό το λογισμικό συχνά είναι εγκαταστημένο ως προέκταση των προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο, προκειμένου να προβάλλονται δυναμικά αντικείμενα/πεδία, όπως κινούμενα γραφικά ή βίντεο. Έτσι, τα Flash Cookies μπορεί να εγκατασταθούν με τη χρήση της εφαρμογής Flash. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies στην ιστοσελίδα www.adobe.com (http://www.adobe.com/eeurope/privacy/cookies.html).
 
4) Ποια cookies είναι εγκαταστημένα σε αυτή την Ιστοσελίδα;
 
Σήμερα, 14/09/2017, τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται στην παρούσα Ιστοσελίδα :
 
Status Ονομασία του cookie Σκοπός Είδος Περιγραφή
(ενεργό)  
Identity
 
Ταυτοποίηση
Λειτουργικό
(Υποχρεωτικό)
Ταυτοποίηση τουεπισκέπτη κατά τη σύνδεσή του στην ιστοσελίδα.
(ενεργό)  
Google Analytics
 
Επισκεψιμότητα και χρήση της ιστοσελίδας.
 
Απόδοσης
ροαιρετικό)
Ένα μοναδικό
αναγνωριστικό μέσω του cookie utma παρέχεται σε κάθε επισκέπτη. Έτσι, ο ίδιος επισκέπτης δεν θα καταχωρηθεί δύο φορές.
 
(ενεργό)
 
Doubleclick.net
 
Αξιολόγηση της διαφημιστικής απήχησης
 
Διαφήμιση
ροαιρετικό)
Το cookie αυτό χρησιμοποιείται προκειμένου να καταλάβουμε πώς οι χρήστες του διαδικτύου αντιδρούν στις διαφημιστικές μας καμπάνιες. Μας επιτρέπει να καταλάβουμε και να αξιολογήσουμε τα κλικ στις διαφημίσεις μας ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
 
Επιλέγοντας «Δεν αποδέχομαι», απορρίπτετε την εγκατάσταση των σχετικών cookies στη συσκευή σας. Ωστόσο, τα λειτουργικά cookies, τα οποία κρίνονται ως υποχρεωτικά, δεν δύνανται να απενεργοποιηθούν, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Υπενθυμίζουμε ότι απενεργοποιώντας τα cookies μέσω του δικού σας προγράμματος περιήγησης, θα απενεργοποιηθούν όλα τα cookies, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των ιστοσελίδων μας.