comedogeen

Bevordert het ontstaan van mee-eters.

Dictionnaire Larousse