Concurs Anaphase+

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI
DUCRAY ANACAPS
Perioada de desfășurare: 16 septembrie 2020, ora 11:00  – 22  septembrie 2020, ora 23:59
 
 
Sectiunea I. Organizatorul Concursului
 
I.1. Organizatorul Concursului DUCRAY ANACAPS (denumit in continuare “Concursul”) este MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana cu sediul social in Bucuresti, str. Av. Popisteanu nr. 54A, cladirea 2, Expo Business Park, etaj 7, sector 1 Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J40/154/2020, CUI 25575689, reprezentata de dna. Iris Matei, Administrator,
 
II.1. Prezentul Concurs se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.
 
Sectiunea III. Aria si durata de desfasurare a Concursului
III.1. Concursul va avea loc in perioada 16 septembrie 2020, ora 11:00 - 22 septembrie 2020, ora 23:59  inclusiv, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.
III.2. Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii de Instagram a Ducray Romania:  https://www.instagram.com/ducray_romania/.
 
Sectiunea IV. Dreptul de participare
IV.1. Poate participa la Concurs orice persoana fizică cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului si care indeplineste simultan urmatoarele conditii :
 • Dă Like paginii de Instagram a Ducray Romania pentru a afla informatii utile;
 • Răspunde la intrebarea: “Care este regula ta esentială pentru un păr sănătos?”
 • Dă tag unei prietene/unui prieten cu care ti-ai dori sa imparti premiul.
 
 
La Concurs NU au dreptul sa participe :
 • angajatii MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L. si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;
 • angajatii agentiilor colaboratoare in derularea prezentului Concurs, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.
IV.2. Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.
IV.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.
IV.4. Termenii si conditiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Instagram a Ducray Romania.
IV.5. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui Participant pe site-ul  https://www.ducray.com/ro-ro/brand/concurs-anaphase.
 
Sectiunea V. Modalitatea de desfasurare a Concursului
V.1. Pentru a se putea inscrie valabil in Concurs, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:
 • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii IV de mai sus;
 • Inscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea III de mai sus;
 • Participantul trebuie sa urmeze pasii mentionati mai sus, respectiv :
 • Sa dea Like paginii de Instagram a Ducray Romania pentru a afla informatii utile referitoare la ingrijirea parului;
 • Sa raspunda la intrebarea: “Care este regula ta esentiala pentru un par sanatos?”
 • Sa dea tag unei prietene/unui prieten cu care ti-ai dori sa imparti premiul.
V.2. Vor fi considerate valabil inscrise in Concurs inscrierile inregistrate pe pagina de Instagram a Ducray Romania, in perioada concursului. Dupa aceasta data inscrierile nu se vor lua in considerare. Postarile care vor contine un limbaj indecent, cu expresii obscene si/sau licentioase si care nu respecta cerinta descrisa in prezentul Regulament Oficial, vor fi anulate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice inscriere care nu respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.
 
Sectiunea VI. Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor
VI.1. Toate raspunsurile la intrebarea de concurs postata pe pagina de instagram a Ducray Romania, insotite de intrunirea cumulativa a celorlalte conditii, vor fi evaluate si jurizate de o comisie formata din 3 reprezentanti ai Organizatorului. Toate intrebarile vor primi puncte de la 1-10, iar primele 3 raspunsuri care vor intruni cel mai mare numar de puncte vor fi premiate,
VI.2. Premiile vor consta in:  3 kituri, cu cate trei produse: 1 produs ANAPHASE, 1 sampon 200 ml si 1 cutie ANACAPS Reactiv.
VI.4. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de aproximativ 638.94 lei, TVA inclus.
VI.5. Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.
VI.6. Premiile revin numai Participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor terte persoane.
 
Sectiunea VII. Publicarea castigatorilor. Validarea castigatorilor. Intrarea Castigatorilor in posesia premiilor
VII.1. Castigatorii premiilor vor fi desemnati prin update la postare pe data de 16 septembrie 2020.
Expedierea premiilor se va face in termen de 1 saptamana de la data desemnarii castigatorilor. Pentru expedierea premiului, castigatorii trebuie sa transmita, intr-un mesaj privat catre contul Ducray Romania de pe Instagram, in 72 de ore de la publicarea listei cu castigatori: numele complet, numarul de telefon si adresa de livrare unde se va trimite premiul.
VII.2. Organizatorul va anula premiile in urmatoarele cazuri: (i) daca datele de contact nu au fost trimise in termenul de 72 de ore, sau (iii) daca Organizatorul nu reuseste sa ia legatura cu castigatorul premiului, in termen de maxim 3 zile calendaristice de la momentul anuntarii castigatorilor.
VII.2. In cazul in care datele solicitate nu sunt comunicate in termenul anterior mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile.
VII.3. Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiții:
 • Participantul indeplineste conditiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii IV de mai sus;
 • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii V de mai sus;
 • respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Secțiunea V de mai sus.
VII.4. Premiul va fi expediat prin curier pe cheltuiala Organizatorului, la adresa specificata de castigator, astfel cum aceasta a fost comunicata Organizatorului.
VII.5. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participanti Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.
VII.6. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate, in cazul in care valoarea acestora depaseste suma de 600 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate revin în exclusivitate Participanţilor validaţi drept câştigători. Pentru plata impozitului de către Organizator, câștigătorii premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei au obligația de a comunica în scris  Organizatorului, codul numeric personal.
VII.7. Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.
 
Sectiunea VIII. Protectia datelor cu caracter personal
VIII.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe durata Concursului şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.
VIII.2. Datele personale colectate, respectiv numele si prenumele, varsta, localitatea, plus adresa de email cu care se face inscrierea in Concurs, numele si prenumele, telefonul si adresa castigatorilor vor fi colectate și folosite în scopul aratat la Sectiunea II din acest Regulament Oficial, respectiv inscrierea participantilor la Concurs si acordarea premiilor, plus in scopuri de marketing.
Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară si are ca temei legal consimtamantul dumneavoastra, manifestat prin inregistrarea pe platforma myavene.eau-thermale-avene.ro. Drept urmare, dumneavoastră decideți dacă ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal, prin inscrierea in Concurs si comunicarea acestora in cazul in care ati fost declarat castigator. Astfel, in situatia in care nu doriti sa ne furnizati datele necesare in vederea validarii castigatorilor, societatea se afla in imposibilitatea acordarii premiilor.
VIII.3. Nu vom publica pe site-ul nostru web fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
VIII.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe intreaga durata a Concursului, precum si ulterior pentru o perioada de 36 luni de la terminarea Concursului pentru furnizarea de informarii promotionale si de marketing cu privire la produsele Pierre Fabre – Eau Thermale Avene.
VIII.5. La datele personale menționate anterior va avea acces MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L. Organizatorul va dezvalui numele si prenumele, adresa de domiciliu si telefonul castigatorilor catre societatile Fastius Curier sau DPD, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.
VIII.6. MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L., in calitate de organizator si utilizator a serviciilor online, nu colecteaza si nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Instagram. Prin inscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a Instagram.
În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale :
 1. Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 4. Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
 5. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 7. Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.
VIII.8. Pentru exercitarea acestor drepturi Participantii se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L., Str. Av. Popișteanu, nr. 54A, Clădirea 2, etaj 7, Expo Business Park, sector 1, 012095, București Telefon 0372 502 200 sau comunicata pe email la adresa dpo@magnapharm.eu.
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.
În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
VIII.9. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidentialitate a MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L., vizitati: www.magnapharm.eu.
 
Sectiunea IX. Litigii
IX.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.
 
 
Secțiunea X. Diverse
X.1. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra Premiilor.
X.2. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata de taxe sau a altor obligaţii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.
X.3. În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.
 
ORGANIZATOR,
MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L.,
 
Administrator IRIS MATEI