Mențiuni legale

EDITOR:

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY

Societate pe acțiuni simplificată, cu capital de 38.250 €

45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – Franța

RCS Nanterre: B 403.269.814

TVA intracomunitar: FR 40 403 269 814

Tel.: 33 (0)5 63 58 88 00

 

DIRECTORUL PUBLICAȚIEI:

Dl. Antoine DUHAMEL, Director al LABORATOARELOR DERMATOLOGICE DUCRAY

 

Webmaster:

Pentru a contacta webmasterul, dă clic AICI

Găzduire:

Societatea CIS VALLEY, Societate Anonimă Simplificată cu capital de 2.500.000 de euro, înmatriculată în RCS din BORDEAUX, cu numărul B 410 100 747, cu sediul social în Chemin de l’Hermite BP 70081 - 33523 BRUGES

CONDIȚII GENERALE

Prezentele condiții generale stabilesc condițiile de utilizare ale site-ului „LABORATOARELOR DERMATOLOGICE DUCRAY” (numit în continuare „Site”) pe care le acceptați prin unicul fapt de a consulta acest Site.

Dacă nu le acceptați, vă rugăm să părăsiți site-ul.

Dacă sunteți minor, vă angajați să nu consultați acest Site decât în prezența părinților sau a tutorelui care vor fi acceptat în prealabil prezentele condiții.

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY își rezervă dreptul de a modifica prezentul Site, serviciile (numite în continuare „Servicii”) și/sau Condițiile Generale de Utilizare ale prezentului Site. Toate modificările vor intra în vigoare imediat după punerea lor online pe acest site http://www.ducray.com Dacă internautul continuă să utilizeze acest Site și Serviciile Site-ului, se va considera că a acceptat integral aceste modificări și, în consecință, Condițiile Generale de Utilizare modificate.

 

 

II - CONDIȚII DE UTILIZARE

Acest Site se supune legislației Uniunii Europene și, în completare, legislației franceze.

Site-ul LABORATOARELOR DERMATOLOGICE DUCRAY care se poate consulta la adresa http://www.ducray.com vă este propus în anumite condiții pe care vă angajați să le cunoașteți și să le respectați.

Aceste condiții de utilizare sunt definite în prezentul document.

Utilizarea, consultarea Site-ului este limitată la scopuri personale și necomerciale. De manieră generală, vă interziceți să utilizați total sau parțial Site-ul în scopuri ilicite (drepturi de autor) sau contrare prezentelor condiții de utilizare.

Consultând acest Site, acceptați să respectați condițiile de utilizare, așa cum sunt ele afișate la data consultării.

 

Obiectul Site-ului

Acest Site a fost creat pentru a vă furniza informații privind mai ales Laboratoarele Dermatologice DUCRAY (fișe de produs, fișe cu sfaturi, jocuri - concursuri, newlettere, store locators, dermato locators), precum și prezentarea completă a diferitelor game DUCRAY®.

Site-ul nu va putea constitui o ofertă contractuală. Site-ul este gratuit și nu implică efectuarea de achiziții.

Prezentul Site difuzează mai ales informații necontractuale privind Laboratoarele Dermatologice DUCRAY, cu grija constantă de a descrie toate produsele sale, dar fără intenția de ofertă de cumpărare directă de produse sau de servicii (cu excepția indicațiilor exprese contrare).

În măsura în care actualizarea prezentului Site este realizată ținând cont de toate activitățile, se poate întâmpla ca unele informații noi sau anunțuri să nu mai fie valabile în momentul difuzării lor sau să fie pur și simplu depășite. LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu pot garanta, deși fac eforturile necesare, actualizarea perfectă a tuturor informațiilor sau noutăților care sunt difuzate pe prezentul Site.

 

Înscriere

Pe Site nu este obligatorie nicio înscriere și puteți lua la cunoștință conținutul acestuia în mod liber.

Site-ul poate ajunge în situația de a divulga informații personale dacă acestea sunt necesare identificării, interpelării sau acțiunii în justiție a oricărui individ suspectat de a aduce prejudiciu sau atingere (intenționată sau nu) drepturilor sau proprietății Site-ului, altor utilizatori ai Site-ului sau a unei alte persoane riscând a fi penalizată de astfel de activități.

 

Garanție

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY se angajează să verifice dacă conținutul Site-ului este conform cu dispozițiile legale europene și franceze în vigoare.

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY se angajează mai ales să nu difuzeze date care să violeze dreptul unor terți, cu caracter violent, pornografic sau defăimător și să nu difuzeze conținuturi ilicite, mai ales cu caracter rasist, xenofob, pedofil sau altfel, care să aducă atingere demnității umane.

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu garantează exactitatea și caracterul exhaustiv al informațiilor conținute în acest Site.

Documentele pe care LABORATOARELE DERMATIOLOGICE DUCRAY le difuzează în versiune electronică pe acest Site fac obiectul a numeroase verificări; cu toate acestea pot conține erori. Dacă constatați astfel de erori, nu ezitați să ne anunțați, contactând: contact.ducray@pierre-fabre.com

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY vor proceda la corecturile corespunzătoare. Textele difuzate pot, de altfel, să fi făcut, între momentul în care le-ați vizualizat și cel în care le constatați, obiectul unor actualizări. LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu garantează în continuare în niciun fel că aceste informații sunt exacte, complete și la zi.

 

Utilizarea sfaturilor de pe Site

Aplicații informatice de diagnosticare online și ghiduri care conțin sfaturi de frumusețe și sănătate (numite în continuare „Aplicații”) vă sunt puse la dispoziție în cadrul Site-ului pentru a obține sfaturi în materie de îngrijire.

Această punere la dispoziție nu antrenează transferul niciunui drept de proprietate atașat Aplicațiilor. Vi se acordă doar o licență de utilizare a acestor Aplicații, de manieră neexclusivă și pentru uzul dvs. privat. În acest scop, vă este interzis să copiați sau să reproduceți integral sau parțial Aplicațiile prin orice mijloc sau pe orice suport, existent sau viitor, să traduceți Aplicațiile în orice altă limbă sau limbaj, să adaptați Aplicațiile.

LABORATOARELE DERMATOLOGIE DUCRAY nu vor fi ținute responsabile de consecințele, directe sau indirecte și/sau de orice daună care ar apărea ca urmare a unor defecțiuni sau a piratării Aplicațiilor.

De altfel, LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu își asumă o obligație de rezultat, ci de mijloace în ceea ce privește sfaturile care vă vor fi livrate.

În fine, LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu oferă nicio garanție explicită sau implicită și nu își asumă nicio responsabilitate privind utilizarea acestor sfaturi și produse recomandate. Acestea sunt date numai cu titlu indicativ și trebuie confirmate de profesioniști. Pentru orice informație complementară și/sau în caz de dubiu, ne puteți scrie la următoarea adresă: contact.ducray@pierre-fabre.com

 

Responsabilitate

Deși Site-ul a făcut demersurile necesare pentru a-și asigura fiabilitatea informațiilor și a serviciilor conținute pe acest Site, el nu va putea fi făcut responsabil pentru erorile, omisiunile, virușii sau rezultatele care vor putea fi obținute printr-o utilizare necorespunzătoare a acestuia, Site-ul nu este într-adevăr ținut decât de o simplă obligație de mijloace.

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY, conducerea sa sau salariații nu vor putea fi considerați responsabili:

  • pentru orice daună, indiferent care, ce provine dintr-o conexiune, o accesare sau o utilizare a prezentului Site;
  • daune care rezultă direct sau indirect din consultarea acestui Site sau din utilizarea informațiilor disponibile de pe acesta;
  • daune directe sau indirecte care rezultă din utilizarea acestui Site și mai ales de orice pierdere de exploatare, financiară sau comercială sau pierdere de programe sau de date în orice sistem informatic și aceasta chiar dacă LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY au fost informate de eventualitatea unor astfel de daune;

Mai general, LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu asigură nicio garanție, expresă sau tacită, privind integral sau parțial Site-ul.

Utilizatorii se angajează să nu introducă, voluntar sau involuntar, un virus sau un fișier indiferent de natură care să perturbe funcționarea Site-ului; într-un astfel de caz ei și-ar asuma integral responsabilitatea.

În spiritul respectării tuturor celor de mai sus, LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY vor putea acționa în justiție utilizatorii necinstiți.

Utilizatorul declară și garantează că el cunoaște perfect caracteristicile și constrângerile Internetului și mai ales faptul că transmiterile de date și de informații pe Internet nu beneficiază de o fiabilitate tehnică relativă, acestea circulând pe rețele eterogene cu caracteristici și capacități tehnice diverse, care perturbă accesul sau îl fac imposibil în anumite perioade.

Site-ul se străduiește să mențină accesibile paginile sale 7 zile din 7 și 24 de ore din 24, dar nu este ținut de nicio obligație să reușească acest lucru. El poate deci întrerupe accesul, mai ales din motive de mentenanță și de reînnoire. LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY își rezervă de asemenea posibilitatea în orice moment și aceasta fără preaviz de a modifica, a suspenda sau chiar de a întrerupe difuzarea integrală sau parțială a acestui Site, inclusiv a spațiului său de exprimare și în particular a linkurilor spre alte site-uri. LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu sunt în niciun caz responsabile pentru integralitatea acestor întreruperi și consecințe care pot decurge din ele pentru utilizator sau pentru terți.

În niciun caz Site-ul nu va fi ținut responsabil pentru o pierdere de date sau o deteriorare legată de aceste date. Orice informație sau sfat furnizat(ă) de Site nu va putea fi interpretată ca o garanție oarecare.

De altfel, linkurile hipertext pot conduce la o consultare a unor site-uri exterioare gestionate de terți. Pe aceste site-uri web, LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu au niciun control, nu oferă nicio cauțiune informațiilor disponibile pe aceste alte site-uri și nu asumă nicio responsabilitate privind conținutul acestora. Legătura cu orice alt site se face pe răspunderea dumneavoastră exclusivă.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Întregul conținut al acestui Site și fiecare dintre elementele sale luate separat (toate numele de produse sau mărci menționate, arhitectură, texte, fotografii, imagini, ilustrații etc.) reprezintă proprietatea exclusivă a LABORATOARELOR DERMATOLOGICE DUCRAY sau a prestatarilor săi tehnici și derivă din legislația franceză, europeană și internațională privind drepturile de autor și, mai larg, proprietatea intelectuală.

Atragem atenția utilizatorilor privitor la faptul că fotografiile sau semnele particulare pot constitui de asemenea drepturi de proprietate intelectuală.

Toate drepturile de reproducere, de reprezentare și de comunicare publică sunt rezervate, inclusiv reprezentările vizuale, fotografice, iconografice sau altele.

Reproducerea integrală sau parțială a acestui Site pe un suport electronic, indiferent care ar fi el, este formal interzisă cu excepția autorizării scrise din partea directorului publicației.

Mărcile și logourile utilizate pe acest Site au fost depuse, reproducerea lor constituind un fals.

Toate drepturile de utilizare sunt rezervate. În conformitate cu articolul L.122-4 din codul proprietății intelectuale, orice reprezentare sau reproducere care nu a fost autorizată în mod expres, integrală sau parțială sau prin orice procedeu ar fi va fi ilicită și va constitui un fals sancționat de articolele L. 335-2 și următoarele din codul proprietății intelectuale.

Mențiunea „LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY” urmată de numele Site-ului este obligatorie pentru orice publicare a unui document de pe Site. Exemplu: « © LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY, extras de pe site-ul internet http://www.ducray.com. Toate drepturile de utilizare sunt rezervate”.

 

Date personale

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu solicită în niciun moment comunicarea de către orice utilizator a datelor personale care îl privesc (nume, prenume, adresă poștală, adresă electronică, profesie, etc.). Cu toate acestea, mai ales pentru obținerea anumitor informații sau pentru a primi documente, poate fi necesar să vă înscrieți furnizând anumite date personale. Utilizarea acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în cazurile anterior prevăzute și libera circulație a acestor date, în conformitate cu prevederile DIRECTIVEI 95/46/CE a PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY vă informează că datele personale pe care le puteți comunica online sunt destinate exclusiv utilizării de către LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY sau de către orice altă entitate care aparține grupului PIERRE FABRE și este responsabilă de tratarea și păstrarea acestora. Aceste date nu vor fi comunicate către terți cu excepția terților care găzduiesc Site-ul sau care intervin în conținutul sau în gestionarea sa.

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY se angajează să ia toate măsurile rezonabile pe care le are la dispoziție pentru a păstra confidențialitatea acestor date personale.

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY vă atrag atenția că baza lor de date susceptibilă a include aceste date personale a făcut obiectul unei declarații la Comisia Națională de Informatică și Libertate (CNIL) sub numărul 1864407.

De altfel, LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY vă reamintesc că, în conformitate cu dispozițiile legii „Informatică și Libertăți” din 6 ianuarie 1978 modificată, dispuneți de dreptul de a accesa, modifica, rectifica și elimina datele care vă privesc.

 

Vă exersați acest drept în orice moment, trimițând un mesaj la următoarea adresă:

Laboratoarele Dermatologice Ducray

Les Cauquillous - BP 100

81506 LAVAUR CEDEX

Sau prin e-mail la: contact.ducray@pierre-fabre.com

 

Modificarea va interveni în cel mai scurt timp și cel mai târziu în opt (8) zile lucrătoare începând cu primirea cererii dvs.

De fiecare dată când date cu caracter personal vor fi colectate de Site, condițiile juridice de colectare și/sau de modificare a datelor colectate vor fi reamintite în mod expres.

Sub rezerva obținerii consimțământului dvs. prealabil, LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY vă vor putea adresa oferte directe sau newsletter prin e-mail.

Aceste informații colectate prin înscrierea pe Site sunt destinate de asemenea utilizării de către LABORATOARELE DERMATOLOGIE DUCRAY pentru a adresa oferte comerciale sau promoționale sub rezerva unei obțineri în prealabil a „opt in”.

Dacă sunteți abonați la servicii de informare prin e-mail („newsletter”), puteți solicita să nu mai primiți aceste mesaje fie după cum este indicat mai jos, fie urmând instrucțiunile care figurează la finalul acestor mesaje, atunci când le primiți.

 

Fișiere cookie și alți martori ai conexiunii

Pentru a efectua statistici (ex: estimarea frecventării Site-ului), pentru a vă îmbunătăți navigarea (ex: a privilegia sau a dezvolta optimizarea Site-ului nostru pentru un anume browser sau un anume tip de afișaj color) și din motive de securitate (ex: pentru a putea stabili originea mesajelor spam), LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY pot să colecteze date care vă privesc prin intermediul variabilelor dvs. de mediu prin utilizarea de fișiere „cookie”.

Fișierul „cookie” este un mic program informatic, care reprezintă un bloc de date numerice trimis către browserul dvs. de un server Web și stocat pe harddiskul computerului dvs., al tabletei dvs. sau al telefonului dvs. (numit în continuare colectiv „Echipament”).

În sensul prezentei secțiuni, termenul „cookie” trimite la orice tehnologie vizată de articolul 32-II din legea din 6 ianuarie 1978 modificată.

Anumite fișiere „cookie” pot comporta informații cu caracter privat care permit să fiți recunoscut(ă) ca utilizator fizic și/sau să vi se identifice Echipamentul. Ele permit Site-ului să repereze părțile activității noastre care vă interesează și, astfel, că vă comunice un conținut susceptibil a corespunde centrelor dvs. de interes. Vi se reamintește, în acest sens, că durata de conservare a informațiilor înregistrate de fișiere „cookie” în Echipamentul dvs. nu va putea depăși 13 luni.

Site-ul utilizează fișiere „cookie” mai ales în scopul de a efectua statistici (ex: estimarea numărului de vizite ale Site-ului, zone geografice în care sunt localizați Utilizatorii), pentru îmbunătățirea funcționării Site-ului (ex: privilegierea sau dezvoltarea optimizării Site-ului nostru pentru un anume browser sau un anume tip de afișaj color) și pentru a asigura o securitate a navigației, luptând mai ales contra fraudei și a mesajelor nedorite.

Fișierele „cookie” de la terți sunt în mod egal susceptibile de a fi înregistrate pe Echipamentul dvs. și vizează personalizarea și/sau îmbunătățirea conținuturilor, inclusiv publicitare, care pot fi utilizate de navigarea dvs. În funcție de suporturi, mai multe fișiere „cookie” de la terți vor fi susceptibile să fie înregistrate, mai ales:

  • Fișiere „cookie” de la rețelele de socializare pot fi instalate pe Echipamentul dvs. când consultați unul dintre suporturile noastre pe care sunt publicate conținuturi care provin de pe rețelele de socializare. Vă invităm să luați cunoștință de politica de gestionare a acestor fișiere „cookie” de la rețelele de socializare pe site-urile rețelelor de socializare vizate.
  • Fișierele „cookies” Flash® sunt fișiere stocate de software-ul Flash® care este instalat pentru vizualizarea obiectelor dinamice, cum ar fi animațiile grafice sau secvențele video. Astfel, fișiere „cookie” Flash® pot fi instalate chiar de la utilizarea aplicației Flash®. Vă invităm să aflați care este politica gestionării fișierelor „cookie” Flash® pe site-ul companiei software producătoare.
  • Fișierele „cookie” de țintire, definite de un terț cum ar fi o companie de publicitate, pot servi la difuzarea unor reclame care vă corespund mai bine sau țintesc interesele dvs. De exemplu, poate fi vorba despre a vă prezenta reclame pentru produsele noastre atunci când vizitați alte site-uri Web. Acestea permit de asemenea limitarea numărului de afișări pentru o reclamă și ajută la măsurarea eficienței unei campanii publicitare. Aceste fișiere „cookie” servesc de asemenea la monitorizarea deplasărilor dvs. pe diferite site-uri Web.

De altfel, este posibil să trebuiască să plasăm fișiere „cookie” care ne aparțin pe suporturi care aparțin unor terți cu care suntem parteneri și care difuzează reclame pentru brandurile și/sau produsele noastre. Aceste fișiere „cookie” vizează în principal să vă prezinte conținuturi adaptate la centrele dvs. de interes și să contabilizeze consultarea conținuturilor noastre (inclusiv publicitare).

Continuând navigarea pe Site-ul nostru, acceptați că utilizăm fișierele „cookie” în conformitate cu ceea ce este descris în prezenta secțiune.

Broswerele internet sunt de obicei parametrizate pentru a accepta fișierele „cookie”. Bineînțeles, vă puteți opune prezenței lor și le puteți refuza sau le puteți elimina. În acest scop, este posibil să le eliminați din Echipament consultând pagina de ajutor a broswerului utilizat sau să vă opuneți înregistrării fișierelor „cookie”, prin dezactivarea acestei funcții din browser.

Pentru a modifica acești parametri, accesați în meniu „Opțiuni” sau „Preferințe” din browserul dvs. Linkurile următoare, browserele cele mai utilizate în prezent, s-ar putea dovedi utile pentru a ști mai multe despre acești parametri. În caz contrar, utilizați opțiunea „Ajutor” din browser pentru a obține mai multe detalii.

Parametrii fișierelor cookie în Internet Explorer
Parametrii fișierelor cookie în Firefox
Parametrii fișierelor cookie în Google Chrome
Parametrii fișierelor cookie în Safari și iOS

Modalitățile de dezactivare a fișierelor „cookies” sunt precizate pe site-ul Internet al Comisiei Naționale de Informatică și Libertăți (CNIL), în rubrica sa referitoare la fișierele „cookie și alte elemente de trasabilitate” și se pot consulta la adresa următoare: http://www.cnil.fr

Rețineți că, dacă utilizați diferite Echipamente în diferite locuri, trebuie să vă asigurați că fiecare browser este bine setat pentru preferințele dvs. privind fișierele cookie.

Puteți în orice moment să vă modificați alegerea privitoare la acceptarea sau refuzul fișierelor noastre „cookie”.

Rețineți că, dacă dezactivați fișierele „cookie”, unele dintre conținuturile Site-ului nu vor fi accesibile și nu veți putea poate avea acces la toate funcționalitățile acestui Site.

 

Securitate

Internetul fiind o rețea deschisă, LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu pot garanta că aceste date nu vor fi deturnate de terți.

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu au control asupra riscurilor legate de funcționarea Internetului și vă atrag atenția privind existența unor eventuale riscuri în termeni de pierderi punctuale de date sau de atingeri ale confidențialității datelor care tranzitează această rețea.

 

Linkurile

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY pot furniza linkuri spre alte site-uri aparținând sau nu Grupului PIERRE FABRE. Aceste site-uri sunt independente de Site-ul LABORATOARELOR DERMATOLOGICE DUCRAY.

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu editează și nici nu controlează sursele și conținuturile acestor site-uri sau linkurile lor cu alte site-uri.

Linkurile spre aceste site-uri nu constituie în niciun fel o aprobare sau validare sau adeziune a LABORATOARELOR DERMATOLOGICE DUCRAY la conținutul acestor site-uri.

LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY nu vor putea fi, prin urmare, ținute responsabile pentru conținutul, produsele, serviciile, publicitatea, fișierele cookie sau alte elemente ale acestor site-uri, precum și pentru toate daunele sau pierderile, dovedite sau reclamate, cca urmare a sau în relație cu utilizarea acestor informații, servicii sau date disponibile pe aceste site-uri.

Crearea de linkuri hypertext spre Site nu se poate face decât cu autorizarea scrisă și prealabilă a LABORATOARELOR DERMATOLOGICE DUCRAY. Orice cerere de autorizare trebuie adresată la adresa următoare: contact.ducray@pierre-fabre.com. Orice utilizare neautorizată constituie un fals sancționat în termenii responsabilității civile și/sau ai responsabilității penale.

 

Spații redacționale pe Site

Site-ul pune la dispoziția internauților spații de exprimare cu posibilitatea de a contacta sau de a adresa întrebări către LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY la adresa următoare: contact.ducray@pierre-fabre.com

Toate mesajele postate în aceste spații de exprimare exprimă ideile autorilor respectivi. Cu toate acestea, LABORATOARELE DERMATOLOGICE DUCRAY fiind responsabile de conținutul acestor spații, își rezervă dreptul de a nu răspunde la mesajele reprobabile contrare legii sau neconforme cu prezentele Condiții Generale de Utilizare.

Astfel, utilizatorii garantează să nu transmită conținuturi:
- cu caracter publicitar deghizat;

- cu caracter mincinos sau eronat;

- susceptibile de a constitui o violare a unor drepturi de proprietate literară, artistică, a mărcilor și industrială sau a altor drepturi ale unor terți, cum ar fi dreptul la imagine și dreptul la respectarea vieții private;

- cu caracter injurios, defăimător, calomnios, rasist, xenofob, revizionist sau care aduce atingere onoarei sau reputației unei alte persoane. Care incită la discriminare, la urârea unei persoane sau unui grup de persoane din cauza originii lor sau a apartenenței lor sau a non-apartenenței lor la o etnice, o națiune, o rasă sau o religie determinată;

- care amenință o persoană sau un grup de persoane;

- care aduc atingere ordinii publice, sunt pasibile de procese civile sau penale sau care sunt de natură defăimătoare; cu caracter anticonstituțional, extremist sau care provin de la grupuri interzise prin lege; care incită la un delict, la crimă, la suicid și la acte de terorism sau fac apologia crimelor, a actelor de terorism, a crimelor de război sau a crimelor contra umanității;

- care permit unor terți să-și procure direct sau indirect software piratat, numere de serie ale unor software-uri, software care să permită acte de piraterie și intruziune în sistemele informatice și de telecomunicații și, de o manieră generală, orice instrument software sau altul care permite aducerea unei atingeri drepturilor unei alte persoane și securității persoanelor și bunurilor;

- care includ viruși sau orice altă aplicație care ar fi de natură să perturbe sau să deterioreze software-ul, echipamentul informatic și computerele Site-ului sau ale utilizatorilor săi;
- care constituie scrisori în lanț.

 

Utilizatorul se angajează să respecte imaginea și reputația Site-ului și să nu se livreze în declarații și/sau acțiuni care ar aduce atingere Site-ului.

În condiția nerespectării legilor în vigoare, a bunelor moravuri, a condițiilor prezente de utilizare sau pentru orice alt motiv liber interpretat, Site-ul își rezervă dreptul de a închide această adresă electronică pentru o durată limitată sau definitivă și să elimine informațiile sale și trimiterile acestor informații.

Site-ul își rezervă posibilitatea discreționară de a publica sau nu părerile dvs. sau site-ul Internet pe aceste spații de exprimare, să le modifice, să le adapteze sau să le traducă în orice altă limbă, în toate formele și pe toate suporturile, să le păstreze online sau să le elimine în orice moment și fără să trebuiască să vă anunțe.

 

Dispoziții diverse

În măsura în care o dispoziție a prezentelor Condiții Generale de Utilizare și-ar pierde valabilitatea sau dacă acestea din urmă ar conține o lacună, dispoziția în cauză va fi înlocuită de cea care este cea mai apropiată din punctul de vedere al interpretării juridice.

Nu sunteți mulțumit(p) total sau parțial de acest Site, spațiul său dedicat întrebărilor medicale sau dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții Generale de Utilizare, singurul dvs. recurs constă în a înceta să mai utilizați Site-ul.

Navigarea dvs. pe acest Site sau utilizarea generală a Site-ului implică obligatoriu că ați luat la cunoștință prezentele Condiții Generale de Utilizare și acceptarea dvs. deplină a acestora din urmă.

Prezentele Condiții Generale de Utilizare se supun și sunt interpretate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene și în completare cu dreptul francez.

Pentru orice întrebare privind aceste Condiții Generale de Utilizare sau întrebare sau remarcă privind Site-ul sau spațiul său de exprimare, contactați: contact.ducray@pierre-fabre.com.

 

Dreptul aplicabil și Tribunalele competente

Prezentele Condiții Generale de Utilizare se supun dreptului Uniunii Europene și dreptului francez. Cu excepția încheierii unei înțelegeri amiabile, Tribunalele din Nanterre vor fi singurele competente pentru a tranșa orice litigiu legat de nerespectarea prezentelor.