Strat cornos

Stratul cornos sau Stratum corneum este faza finală a maturării (sau diferențierii) keratinocitelor. El constituie o peliculă cvasi-continuă, coezivă, constituită în mare parte din keratină. Cele mai superficiale celule se vor desprinde la frecare. Rolul său principal este acela de a asigura protecția pielii, împiedicând pierderea de apă și evitând hidratarea excesivă.

http://dermato-info.fr/

Sus