Ducray i jego zaangażowanie na rzecz stowarzyszeń pacjentów

Nawiązywanie kontaktów z organizacjami pacjentów

Ponieważ pacjenci są centralnym elementem nowych dyrektyw dotyczących systemu opieki zdrowotnej, mają do odegrania kluczową rolę. Stowarzyszenia pacjentów są coraz bardziej aktywne, a ich głos ma coraz większy wpływ na władze państwowe.
Laboratoires Dermatologiques Ducray współpracuje z 14 stowarzyszeniami pacjentów na całym świecie. Naszym wspólnym celem jest gromadzenie i dzielenie się wszystkimi dostępnymi informacjami na temat schorzeń i stylu życia pacjentów, aby poprawić opiekę nad nimi, wspierać innowacje kliniczne i jak najlepiej służyć ich interesom.

Poza objawami, poprawa jakości życia pacjentów

Nadrzędnym celem Laboratoires Dermatologiques Ducray jest poprawa jakości życia osób z problemami skóry i włosów.
Nadrzędnym celem Laboratoires Dermatologiques Ducray jest poprawa jakości życia osób z problemami skóry i włosów. Słuchanie pacjentów-ekspertów jest niezbędne, aby lepiej zrozumieć ich doświadczenia i oczekiwania. Dlatego też relacje ze stowarzyszeniami pacjentów pomagają lepiej poznać ich priorytety. Staramy się angażować stowarzyszenia w każdą fazę rozwoju produktów dermokosmetycznych, tak aby w pełni spełniały pokładane w nich oczekiwania pod względem skuteczności, tolerancji i łatwości stosowania.

Wspieranie stowarzyszeń pacjentów i ich inicjatyw

Ducray wspiera stowarzyszenia pacjentów

Każdego dnia stowarzyszenia te współpracują z pacjentami poszukującymi pomocy i porady, oferując im wsparcie dostosowane do indywidualnych oczekiwań. Organizują także grupy dyskusyjne, konferencje i kampanie uświadamiające, skierowane nie tylko do osób dotkniętych chorobą, ale także do ogółu społeczeństwa, aby pomóc w lepszym zrozumieniu i akceptacji chorób dermatologicznych.

Aby wspierać te stowarzyszenia, Laboratoires Dermatologiques Ducray dostarcza próbki i produkty dermokosmetyczne, pomaga zwiększać świadomość ich inicjatyw poprzez regularne umieszczanie informacji na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych, a także sponsoruje spotkania i webinaria, na zakończenie których zbierane są informacje zwrotne od uczestników. Jesteśmy w stanie zaoferować wsparcie finansowe dla niektórych projektów stowarzyszeń np. w postaci jednorazowych grantów.
 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ AMICUS
 Od kilku lat Laboratoires Dermatologiques Ducray prowadzi współpracę partnerską z Fundacją AMICUS, która dociera do dziesiątków tysięcy pacjentów w Polsce. Współpracując w projektach realizowanych przez AMICUS, sprawia, że ich głos jest bardziej słyszalny. Fundacja AMICUS wspiera osoby zmagające się z chorobami dermatologicznymi, takimi jak łuszczyca oraz łuszczycowe zapalenie stawów. W swoich działaniach skupia się na poprawie jakości życia pacjentów, a także standardów leczenia i dostępności usług medycznych w Polsce. Oprócz tego fundacja prowadzi aktywności mające na celu edukację i promocję zdrowia. Fundamentem działalności fundacji AMICUS jest również budowanie świadomości na temat chorób skóry w społeczeństwie. Pracę fundacji wspierają eksperci z całego świata.

Około 1 200 000 osób cierpi na łuszczycę w Polsce. Dlatego konieczne jest podjęcie działań, aby ich głos został usłyszany, a także właściwa edukacja dotycząca poprawy przestrzegania zasad leczenia.

Pacjenci często zmagają się z utrudnionym dostępem do usług medycznych oraz niską akceptacją społeczną, dlatego ważne jest, aby ich słuchać, wspierać ich wysiłki i edukować społeczenstwo w temacie łuszczycy, co jest rolą Fundacji AMICUS.

Wyzwania:

Łuszczyca jest chorobą, o której wiele osób ma niewielkie lub fałszywe wyobrażenia. Przewlekłość choroby oraz jej objawy stanowią ogromny problem zarówno medyczny, jak i emocjonalny dla chorych. W dużym stopniu obniża to ich jakość życia. Pacjenci z łuszczycą borykają się na co dzień z problemami w zakresie dostępu do lekarza i do nowoczesnych form terapii, ale także z codziennym funkcjonowaniem w pracy, w relacjach społecznych i osobistych. Pierre Fabre wspiera inicjatywy edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości łuszczycy, wyjaśnianie mitów na temat choroby, większe zrozumienie i akceptację chorych w swoim otoczeniu.

Około 1 200 000 osób cierpi na łuszczycę w Polsce. Dlatego konieczne jest podjęcie działań, aby ich głos został usłyszany, a także właściwa edukacja dotycząca poprawy przestrzegania zasad leczenia.

Pacjenci często zmagają się z utrudnionym dostępem do usług medycznych oraz niską akceptacją społeczną, dlatego ważne jest, aby ich słuchać, wspierać ich wysiłki i edukować społeczenstwo w temacie łuszczycy, co jest rolą Fundacji AMICUS.  

DZIAŁANIA I KORZYŚCI, KTÓRE WYNIKNĄ Z TEGO PARTNERSTWA

Laboratoires Dermatologiques Ducray i Fundacja AMICUS są wspólnie zaangażowane w projekty, mające na celu poprawę jakości życia chorych na łuszczycę. W tym kontekście są organizowane projekty oraz badania przekrojowe na temat sytuacji chorych w Polsce.

Współpraca w projekcie - Raport "Optymalizacja Leczenia Łuszczycy w Polsce"
Współpraca w kampanii edukacyjnej - "Dzień Bez Kamuflażu"

DLACZEGO TO ZOBOWIĄZANIE?

Jako specjalista w leczeniu chorób skóry, włosów i skóry głowy, Laboratoires Dermatologiques Ducray jest zaangażowane w pomoc pacjentom w uzyskaniu fachowej wiedzy. Ponadto zobowiązuje się do codziennego wspierania pacjentów przez cały okres leczenia, zapewniając im uwagę i wsparcie psychologiczne, których potrzebują, aby poprawić jakość życia. W związku z tym Ducray uważa, że ma obowiązek zwracać większą uwagę na potrzeby pacjentów poprzez budowanie partnerstwa ze stowarzyszeniami.
 

Artykuły