POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GRUPY PIERRE FABRE

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów i użytkowników jest dla grupy Pierre Fabre sprawą najwyższej wagi.
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje są gromadzone podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

 

I. Kim jesteśmy?

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej "www.ducray.com/pl-pl/"), jest obsługiwana przez: (i) Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France – w zakresie zarządzania plikami cookies wykorzystywanymi na Stronie oraz (ii) Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, KRS: 0000021960 – w zakresie wysyłki newslettera oraz odpowiedzi na pytania użytkowników, dotyczące w szczególności produktów, dla których podmiotem odpowiedzialnym / dystrybutorem jest Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. (zwane dalej łącznie "Pierre Fabre" lub "My"). Pierre Fabre jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które mogą być pobierane od Państwa na Stronie w celach opisanych poniżej.
Zapraszamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby poznać warunki przetwarzania Państwa danych osobowych podczas odwiedzania naszej Strony. Należy pamiętać, że może być ona zaktualizowana w dowolnym momencie przez Pierre Fabre. Data ostatniej aktualizacji pojawi się na tej stronie. Dlatego zachęcamy do regularnego jej przeglądania.

 

II. Zbierane przez nas informacje, które Cię dotyczą

W zależności od tego, z jakich usług korzystasz na naszej Stronie i jak skonfigurowane są ustawienia Twojego urządzenia (w szczególności w zakresie plików cookie i innych trackerów), dane osobowe, które Cię dotyczą (zwane dalej "Twoimi Danymi Osobowymi") zbierane i przetwarzane przez Pierre Fabre obejmują:

Dane podane przez Ciebie dobrowolnie w formularzu (subskrypcja newslettera, kontakt, udział w akcji promocyjnej, np. konkurs, gra lub ankieta), takie jak:

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć, adres pocztowy oraz wszelkie inne informacje o użytkowniku, przekazane przez niego w ramach żądania (które mogą obejmować szczegóły dotyczące zdrowia).

Dane generowane przez Twoją przeglądarkę, zbierane automatycznie przez nasz serwer za pomocą "cookies i innych trackerów":

Dane specyficzne dla odwiedzanych stron internetowych: nazwa domeny; data, godzina i czas trwania wizyty; strony, filmy, reklamy, na które kliknięto.

Dane, które są specyficzne dla Ciebie: Twój adres IP (lokalizacja punktu dostępu do sieci; typ przeglądarki, system operacyjny).

Nie wykorzystujemy tych danych osobowych zbieranych automatycznie do próby identyfikacji użytkownika i nie łączymy ich z opisanymi powyżej danymi osobowymi podanymi nam przez użytkownika. 

Możemy również uzyskać dane osobowe użytkownika od stron trzecich (np. z profili mediów społecznościowych, jeśli użytkownik jest zalogowany za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych).

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajduje się lista celów przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasz system oraz powodów, dla których jest to dla nas konieczne.

Cele przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
Aby odpowiedzieć na Twoje pytania wysłane przez e-mail lub formularz kontaktowyNasz uzasadniony interes
Aby umożliwić Ci znalezienie sklepu lub punktu sprzedaży, w którym będziesz mógł zakupić nasz produktTwoja wyraźna zgoda
Przeprowadzanie analiz statystycznychTwoja wyraźna zgoda
O ile nie wyrazisz sprzeciwu w sekcji poniżej "Twoje prawa" i "Pliki cookie", aby lepiej zrozumieć Twoje preferencje poprzez analizę Twoich zachowań na naszej Stronie i oferowanie produktów lub usług dostosowanych do Twoich zainteresowańTwoja wyraźna zgoda
Aby lepiej spełniać Twoje potrzeby poprzez oferowanie produktów lub usług lepiej dostosowanych do Twoich zainteresowańTwoja wyraźna zgoda
Aby wysyłać Ci informacje o naszych ofertach, nowościach i wydarzeniach (newslettery, zaproszenia i inne publikacje)Twoja wyraźna zgoda
Powiadamianie właściwych organów o wszelkich kwestiach związanych z użytkowaniem naszych produktówNasze zobowiązania prawne

 

Dane osobowe niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej są oznaczone gwiazdką na różnych stronach witryny, na których są gromadzone.

Jeśli zdecydujesz się nie wypełniać tych obowiązkowych pól, możemy nie być w stanie przetworzyć Twoich żądań lub dostarczyć Ci żądanych produktów i usług. Inne dane osobowe są czysto opcjonalne i pozwalają nam lepiej poznać użytkownika oraz udoskonalić naszą komunikację i usługi.

 

IV. Komunikacja i przekazywanie danych osobowych

Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Pierre Fabre i czasami możemy udostępniać Twoje dane osobowe Grupie Pierre Fabre w celach określonych powyżej.
Możemy również wyznaczyć zewnętrznych dostawców usług (którzy będą działać zgodnie z naszymi instrukcjami), aby pomogli nam w dostarczaniu Ci informacji, produktów lub usług, w kierowaniu i zarządzaniu naszą działalnością lub w zarządzaniu i ulepszaniu naszej Strony internetowej. W takich przypadkach te strony trzecie mogą potrzebować dostępu do danych osobowych użytkownika.
Jeśli Twoje Dane Osobowe są przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) innym firmom Grupy Pierre Fabre lub dostawcom usług, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe będą miały zapewniony taki sam poziom ochrony, jak gdyby pozostały na terenie EOG, w tym poprzez zawieranie umów o przekazywaniu danych, na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, aktualizowanych lub zmienianych, lub innych mechanizmów przekazywania danych, takich jak decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, Wiążące Reguły Korporacyjne lub umowy zatwierdzone przez organy ochrony danych UE, jeśli ma to zastosowanie.
Możemy również udostępnić Twoje dane osobowe osobom trzecim w ramach jakiejkolwiek rzeczywistej lub potencjalnej sprzedaży Pierre Fabre, lub jakichkolwiek aktywów należących do nas, lub będących własnością podmiotów powiązanych, w którym to przypadku przechowywane przez nas dane osobowe naszych użytkowników mogą być częścią przekazywanych aktywów.
Będziemy również odpowiadać na prośby o informacje, jeśli wymaga tego od nas prawo lub jeśli takie ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, lub nas samych, zastosowania się do nakazu sądowego, żądania organu regulacyjnego lub innego postępowania sądowego, lub administracyjnego prowadzonego przeciwko nam.

 

V. E-marketing

Wszędzie, gdzie jest to dozwolone przez prawo i pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, gdy jest to wymagane, możemy komunikować się z Tobą za pomocą środków elektronicznych w celu zaprezentowania Ci naszych produktów i usług. Wszędzie, gdzie jest to dozwolone przez prawo i pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, gdy jest to wymagane, możemy komunikować się z Tobą za pomocą środków elektronicznych w celu zaprezentowania Ci naszych produktów i usług. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, aby nie otrzymywać już naszej komunikacji, prosimy o skorzystanie z linku Zrezygnuj z newslettera w naszych e-mailach lub skontaktuj się z nami bezpośrednio na adres: odo.pfdc@pierre-fabre.com, a my przestaniemy wysyłać Ci wiadomości.

 

VI. Przechowywanie Twoich danych osobowych

Zgodnie z ogólną zasadą, przechowujemy Twoje Dane Osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały one zebrane.
Dane osobowe użytkownika przechowujemy tylko tak długo, jak jest to niezbędne do zarządzania relacjami z użytkownikiem.
Jednakże będziemy przechowywać Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego przez okres trzech lat od daty ostatniej interakcji między nami, jeśli nie jesteś naszym klientem, oraz tak długo, jak pozostajemy z Tobą w kontakcie poprzez nasze działania promocyjne, jeśli jesteś naszym klientem, chyba że wyrazisz sprzeciw w momencie otrzymania jednej z naszych wiadomości marketingowych.
Adresy IP zbierane dla celów bezpieczeństwa nie będą przechowywane dłużej niż 10 dni.
Ponadto, zebrane logi połączeń będą przechowywane, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, przy użyciu plików cookie i innych trackerów używanych na naszej stronie internetowej, przez okres nie dłuższy niż trzynaście (13) miesięcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji "Pliki cookie" poniżej.
Możemy być zmuszeni do zachowania Twoich Danych osobowych w formie archiwalnej po upływie okresu wskazanego poniżej w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub, jeśli jest to konieczne, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy o przedawnieniu, w celu wykonania jednego z naszych praw.

Gdy Dane Osobowe nie są już potrzebne do powyższych celów lub archiwów, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub w wypadku przedawnienia, zapewniamy ich całkowite zniszczenie lub anonimizację.

 

VII. Linki zewnętrzne

Witryna może zawierać linki do stron osób trzecich. Ponieważ Pierre Fabre nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyki ochrony danych, zachęcamy do zapoznania się z polityką tych stron w zakresie ochrony danych. Niniejsze zasady dotyczą wyłącznie Danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem naszych Stron internetowych w trakcie naszej działalności.

 

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa w odniesieniu do ochrony jego Danych osobowych:

 • Uzyskanie kopii swoich danych osobowych, informacji na temat sposobu ich przetwarzania oraz podstawy prawnej;
 • Poprawianie nieprawidłowych Danych Osobowych (w tym prawo do uzupełniania niekompletnych Danych Osobowych);
 • Usunięcie swoich Danych Osobowych, o ile pozwala na to podstawa prawna gromadzenia tych danych. Ponadto w niektórych przypadkach prawo to może być stosowane tylko wtedy, gdy dane nie są już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane;
 • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
  • Kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych;
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych;
  • Nie potrzebujemy już Twoich Danych Osobowych, ale są one nadal niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Żądanie przeniesienia swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego dla strony trzeciej (lub dla Ciebie), jeśli przetwarzanie przez nas danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy zawartej z Tobą;
 • Uzyskanie lub zapoznanie się z kopią odpowiednich środków podjętych w celu przekazania Twoich Danych Osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych (jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.
 • Dostarczenie ogólnych lub szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych po śmierci użytkownika.
 • Oprócz powyższych praw, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych uzasadnionego prawnie uzasadnionym interesem Pierre Fabre, w tym profilowania (na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy zawartej z Tobą).

Masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych.
Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych, pod adresem "Kontakt". Należy pamiętać, że możemy zażądać dowodu tożsamości i zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat, jeśli jest to dozwolone przez prawo, na przykład jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne. Postaramy się odpowiedzieć na Twoją prośbę w odpowiednim terminie.

 

IX. Rodzaje używanych przez nas plików cookies

 

 

X. Usuwanie plików cookie

W przypadku odrzucenia plików cookie nie będziemy umieszczać żadnych innych plików cookie na urządzeniu użytkownika, z wyjątkiem pliku cookie zapamiętującego fakt, że użytkownik nie chce, aby jakiekolwiek pliki cookie były ustawiane podczas odwiedzania Strony.
Należy jednak pamiętać, że jeśli zdecydujesz się na usunięcie lub odrzucenie niektórych plików cookie, będzie to miało wpływ na niektóre funkcje lub usługi na naszej Stronie internetowej.

 

XI. Aktualizacje Polityki Prywatności

Możemy w każdej chwili zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności, aby uwzględnić zmiany w prawie lub naszych praktykach dotyczących ochrony danych osobowych.

 

XII. Dane kontaktowe

Pierre Fabre ma wyznaczonego Inspektora ds. ochrony danych („IOD”) – Pierre-André POIRIER, z którym można się skontaktować pod adresem dpofr@pierre-fabre.com.
Natomiast kontakt do lokalnego zespołu IOD jest możliwy pod adresem: odo.pfdc@pierre-fabre.com.
Ostatnia modyfikacja: 01/06/2024

powrót do góry