Nota prawna

Nota prawna

 
Niniejsza strona internetowa (fanpage) prowadzona jest przez Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22 (dalej: „Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska”). Korzystanie ze strony powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Nocie prawnej.
 
Fanpage Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny o produktach leczniczych, wyrobach medycznych, kosmetykach oraz suplementach diety dystrybuowanych przez naszą firmę. Materiały udostępnione na tej stronie, a dotyczące produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, nie mają celów reklamowych i nie powinny być odbierane przez użytkowników w taki sposób. Korzystanie z produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, znajdujących się w ofercie Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska powinno odbywać się wyłącznie po uzyskaniu konsultacji lekarza lub farmaceuty i po zapoznaniu się z wszelkimi informacjami dołączonymi do produktu leczniczego w formie ulotki dla pacjenta lub instrukcji używania dla wyrobów medycznych.
 
Nasza strona na Facebooku nie jest miejscem udzielania porad medycznych ani wymiany informacji na temat uzyskanych porad lekarskich czy skuteczności terapeutycznej. W tym zakresie rekomendujemy zasięgnięcie porady medycznej i konsultacje z lekarzem lub farmaceutą.
 
Informujemy, że działania niepożądane produktów leczniczych oraz kosmetyków, a także incydenty medyczne po zastosowaniu wyrobów medycznych Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska można zgłaszać na adres e-mail: pharmacovigilance.poland@pierre-fabre.com. Fanpage Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska nie jest właściwym miejscem, za pośrednictwem którego zgłasza się działania niepożądane produktów leczniczych oraz kosmetyków, a także incydenty medyczne po zastosowaniu wyrobów medycznych.
 
Pobieranie udostępnianych na stronie materiałów, ich drukowanie, kopiowanie, czy wykorzystywanie w inny sposób dozwolone jest jedynie na własny, prywatny i niekomercyjny użytek odbiorców.
 
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska szanuje prawo do wyrażania opinii. Nasza firma zastrzega jednak, że będzie usuwać komentarze i wpisy naruszające przepisy prawa (w tym prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej), dobra osobiste innych osób lub dobre obyczaje. Administrator będzie usuwał również posty, zawierające treści wulgarne i obraźliwe, a także materiały promocyjne podmiotów trzecich.
 
Materiały udostępniane w serwisie, w tym prezentowane znaki towarowe stanowiące zarejestrowane znaki towarowe Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska, objęte są przedmiotem praw autorskich i praw własności przemysłowej Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska. Wykorzystywanie ich w jakiekolwiek sposób możliwe jest jedynie za uprzednią pisemną zgodą Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska.
 
W przypadku wystąpienia podejrzenia wady jakościowej produktu dystrybuowanego przez Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska należy udać się do miejsca jego zakupu, w celu złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego.
Informujemy, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z następującymi zasadami:
 

Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22. Z administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
 1. listownie na adres: ul. Belwederska 20/22, 00 – 762 Warszawa,
 2. elektronicznie na adres: odo.pfdc@pierre-fabre.com.
2. Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska jest współadministratorem Państwa danych osobowych z Facebook Ireland Limited w zakresie gromadzenia danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową (fanpage) takich jak adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika, oraz ich ujawniania poprzez transmisję, a także podejmowania działań polegających na ustalaniu parametrów zależnych w szczególności od użytkowników docelowych fanpage’a, jak również od celów w zakresie zarządzania lub promocji naszą działalności. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland Limited znajdą Państwa na stronie internetowej: https://www.facebook.com/about/privacy.

3. Państwa dane osobowe (w tym dane szczególnej kategorii) będą przetwarzane jeśli korzystają Państwo z naszego fanpage’a (np. poprzez pliki cookies, komentowanie postów) lub udostępniają nam Państwo dane osobowe (w tym dane szczególnej kategorii), wysyłając nam wiadomość. Możemy przetwarzać dane takie jak:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. oznaczenie płci,
 3. data urodzenia,
 4. miejsce zamieszkania,
 5. zainteresowanie produktami lub usługami,
 6. dane dotyczące zdrowia,
 7. dane z plików cookies,
 8. inne kategorie danych, jeśli Państwo takie dane nam przekazali.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prowadzenia fanpage’a, w tym:
 • w celu uzyskania statystyk sporządzonych przez Facebook w oparciu o liczbę odwiedzających naszą stronę, do celów zarządzania promocją naszej działalności, które to statystyki umożliwiają nam poznanie np.: profilu odwiedzających, którzy oceniają naszego fanpage’a, tak abyśmy mogli Pani / Panu zaproponować bardziej odpowiednie treści i rozwinąć funkcje, które mogłyby Państwa zainteresować w większym stopniu - przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie ochrony własnych interesów przez czas niezbędny do zrealizowania tego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • zapewnienia możliwości kontaktu z użytkownikami - przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie ochrony własnych interesów przez czas niezbędny do zrealizowania tego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych (w tym danych szczególnych kategorii) w celu wskazanym w zgodzie – przez czas niezbędny do zrealizowania tego celu lub do cofnięcia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
 • w celu optymalizacji reklamy naszych produktów, poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w serwisie społecznościowym Facebook - przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie ochrony własnych interesów przez czas niezbędny do zrealizowania tego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. e) RODO);
b. wypełnienia obowiązków, wynikających z przepisów prawa - przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
c. dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie ochrony własnych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie zdecydują się Państwo na ich przekazanie, możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług.
Ma Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych, o ile pozwalają na to przepisy prawa, a także przenoszenia danych;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Administrator ma prawo przekazania Pani/Pana danych osobowych wyłącznie uprawnionym organom oraz zaufanym podmiotom, w tym podmiotom z Grupy Pierre Fabre. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom, działającym na zlecenie administratora danych, w tym przedsiębiorcom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne oraz dostawcom usług, a także podmiotom świadczącym usługi prawnicze oraz doradztwa podatkowego. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Artykuły