Грижите, които променят ежедневието Ви

Мийте косата, без да я сушите

Честото миене и агресивни шампоани е основната причина за сухота на косата.

Адаптирайте шампоана и честотата на миене към нивото на сухота на Вашата коса.