синя зона

Мисията на Ducray за подобряване на живота на хората

Изграждане на връзки с пациентски организации

Тъй като пациентите са в основата на новите насоки на здравната система, те се превърнаха в ключов фактор днес. Асоциациите на пациентите стават все по-ангажирани и гласът им се чува все повече от държавните органи.
Дерматологичните лаборатории Ducray си сътрудничат с 14 пациентски организации по целия свят. Нашата обща цел е да споделяме цялата информация за техните състояния и начин на живот, за да подобрим грижите за тях, да насърчим клиничните иновации и да служим най-добре на техните интереси.

du_commitment_patient-association_P2 1202x600

Отвъд симптомите, подобряване на качеството на живот на пациентите

Целта на Дерматологични лаборатории Ducray е да подобри качеството на живот на хората с деликатна кожа и скалп. Изслушването на пациентите-експерти е от съществено значение за по-доброто разбиране на техния опит и очаквания. По този начин отношенията ни с асоциациите на пациентите ни помагат да обогатим данните за техните приоритети. Стремежът ни е да ги включваме във всяка фаза на разработване на дермокозметичните продукти, така че те да отговарят напълно на техните очаквания по отношение на ефикасност, поносимост и лесна употреба.

du_commitment_patient-association_P3 1202x600

Подкрепа за асоциациите на пациентите и техните инициативи

Тези асоциации работят ежедневно с пациенти, които имат нужда да бъдат изслушани и посъветвани, като им предоставят подкрепа, съобразена с техните очаквания. Допълнително те организират дискусионни групи, конференции и кампании за повишаване на осведомеността на засегнатите лица и на широката общественост, за да им помогнат да разберат и приемат по-добре дерматологичните заболявания.

В подкрепа на тези асоциации Дерматологични лаборатории Ducray предоставят мостри и дермокозметични продукти, допринасят за популяризирането на техните инициативи, като редовно публикуват информация на своите уебсайтове или в социалните мрежи, и спонсорират срещи и уебинари, в края на които събират отзиви от участниците. Можем да подкрепим финансово някои от техните проекти, например чрез предоставяне на еднократни безвъзмездни средства.

Обратно към началото