strefa niebieska

Grupa Pierre Fabre w ocenie Ecocert Environnement (ECOCERT 26000)

Grupa Pierre Fabre powierzyła niezależnej organizacji ECOCERT Environnement ocenę swojego podejścia do CSR zgodnie z normą ISO 26000 dotyczącą zrównoważonego rozwoju.

Z tej wstępnej oceny firma uzyskała poziom Excellence – odpowiadający najwyższemu poziomowi dojrzałości standardu ECOCERT 26000 – z oceną 77%. Żadna międzynarodowa firma wielkości Grupy Pierre Fabre nie była wcześniej oceniana przez organizację ECOCERT według tego standardu.
 
W celu uzyskania możliwie najlepszych wyników oceny przeprowadzono 150 audytów we Francji i na świecie, w tym 55 pracowników Pierre Fabre wybranych losowo oraz panel 8 interesariuszy zewnętrznych. W odniesieniu do 7 podstawowych obszarów normy ISO 26000 niezależna jednostka oceniająca znalazła wiele mocnych stron i wskazała obszary z możliwością poprawy.

DU_LABEL-ECOCERT_26000_FR

Niektóre z mocnych stron Grupy Pierre Fabre ujawnione przez organizację ECOCET Environnement: 

 • pierwotna wizja założyciela, „troska o ludzi, zdrowie i środowisko”, jego wartości oparte na szacunku dla interesariuszy firmy, są zawsze istotne; dla organizacji ECOCERT Environnement stanowią one „podstawę prawdziwie przejrzystego i etycznego podejścia do CSR”;
 • fakt, że większość członków należy do fundacji użyteczności publicznej, wraz ze szczególnie dynamicznym programem akcjonariatu pracowniczego (85% pracowników jest akcjonariuszami), pozwala Grupie Pierre Fabre na prowadzenie działalności długoterminowo;
 • Grupa angażuje się we wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju, jest zaangażowana w badania i innowacje (onkologia, dermatologia, dermokosmetyki, itp.) i wykazuje chęć bycia firmą postępową w zakresie jakości środowiska i warunków pracy;
 • pochodzenie z południowo-zachodniej Francji, w szczególności regionu Tarn, przyczynia się do tworzenia trwałej wartości na lokalnym obszarze, jak również do udostępnienia wiedzy właściwej dla tego regionu. 

 

Po przeprowadzeniu audytu przez organizację ECOCERT Environnement:

Kierunek programu CSR firmy w ciągu najbliższych 3 lat wyznaczy kilka obszarów z możliwościami poprawy:

 • szerokie udostępnienie informacji o celach i zobowiązaniach CSR Grupy, markach i produktach dla konsumentów;
 • określenie kompleksowego obrazu szczególnych wyzwań CSR Grupy; opracowanie i udostępnienie przewodników dla każdego z obszarów działalności firmy;
 • wspieranie partnerów Grupy w systematycznym tworzeniu ich własnych programów CSR.

W świecie „zielonych” informacji jest ważne dostarczanie konsumentom i interesariuszom dowodów potwierdzających zobowiązania. Inicjatywa transparentności, którą podjęliśmy wraz z organizacją ECOCERT Environnement, jest przede wszystkim odpowiedzią na ten wymóg, a niewiele firm naszej wielkości podejmuje takie działania. Ponadto umożliwi nam ona kontynuację naszego podejścia opartego na ciągłym doskonaleniu przez pracę nad wymaganymi obszarami.

Séverine Roullet-FurnemontDyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ramach inicjatywy Green Mission Pierre Fabre

Kilka ambitnych i mierzalnych celów krótko- i długoterminowych:

 • 100% nowych produktów jest projektowanych ekologicznie od 2019 r;
 • 80% nowych ekstraktów roślinnych ma pochodzić z upraw ekologicznych lub zrównoważonych (bez obróbki fitosanitarnej) do 2021 r; 
 • 30% redukcja emisji CO2 do 2025 r; 
 • 25% redukcja zużycia energii do 2025 r. 

DU_LABEL-ECOCERT_26000_FR

DUCRAY to marka Grupy Pierre Fabre, której podejście do CSR zostało ocenione na poziomie Excellence przez organizację ECOCERT Environnement zgodnie z normą ISO 26000.

du_article_for-life_body2

DUCRAY to marka dermokosmetyczna Grupy Pierre Fabre, której podejście CSR zostało ocenione For Life.

 

powrót do góry