INFORMACJE PRAWNE

INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE, DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ
LABORATORIÓW DERMATOLOGICZNYCH DUCRAY

Właściciel Strony

LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY
Uproszczona spółka akcyjna (société par actions simplifiée) z kapitałem   €38,250
45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – Francja
 Rejestr Handlowy w Nanterre: B 403.269.814
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 40 403 269 814
Tel.: +33 (0)5 63 58 88 00


Dyrektor serwisu
Antoine DUHAMEL, Dyrektor, LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY


Podmiot finansujący

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z zarządem i radą nadzorczą (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) o kapitale: €22,987,907.85, – siedziba: 45, Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE – Rejestr Handlowy w NANTERRE: 319.137.576.
 
Strona internetowa https://www.ducray.com (zwana dalej: „Stroną”) jest finansowana przez PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE , firmę działającą w sektorze farmaceutycznym, której przychody pochodzą ze sprzedaży oferowanych przez nią produktów i usług. 
 
Strona nie wyświetla reklam i nie generuje przychodów z zewnętrznych źródeł finansowania oraz reklam. 
 
Webmaster
Aby skontaktować się z webmasterem, kliknij TUTAJ

Hosting
CIS VALLEY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem 2.500.000 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w  BORDEAUX pod numerem B 410 100 747, z siedzibą pod adresem Chemin de l’Hermite BP 70081 – 33523 Bruges, Francja

 

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ
LABORATORIÓW DERMATOLOGICZNYCH DUCRAY

Właściciel Strony 
 LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY
Uproszczona spółka akcyjna z kapitałem €38,250
45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – Francja
Rejestr Handlowy w Nanterre: B 403.269.814
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 40 403 269 814
Tel.: +33 (0)5 63 58 88 00

 
Dyrektor serwisu

Antoine DUHAMEL, Dyrektor, LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY
 
Podmiot finansujący
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z zarządem i radą nadzorczą (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) o kapitale: €22,987,907.85, siedziba: 45, Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE – Rejestr Handlowy w NANTERRE 319.137.576.

 
Strona internetowa https://www.ducray.com (zwana dalej: „Stroną”) jest finansowana przez PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, firmę działającą w sektorze farmaceutycznym, której przychody pochodzą ze sprzedaży oferowanych przez nią produktów i usług. 

 
Strona nie wyświetla reklam i nie generuje przychodów z zewnętrznych źródeł finansowania oraz reklam.


 
Webmaster
Aby skontaktować się z webmasterem, kliknij  TUTAJ
 
Hosting
CIS VALLEY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem 2.500.000 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w  BORDEAUX pod numerem B 410 100 747, z siedzibą pod adresem Chemin de l’Hermite BP 70081 – 33523 Bruges, Francja


ARTYKUŁ 1 – CEL OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
 
Celem niniejszych ogólnych warunków użytkowania (zwanych dalej: „Ogólnymi Warunkami Użytkowania") jest zdefiniowanie warunków określających dostęp i korzystanie ze Strony, będącej własnością LABORATORIÓW DERMATOLOGICZNYCH DUCRAY (zwanych dalej: „LABORATORIAMI DERMATOLOGICZNYMI DUCRAY"), które użytkownicy (zwani dalej: "Użytkownikami") akceptują po zapoznaniu się z nimi.


Jeżeli Użytkownicy nie akceptują Ogólnych Warunków Użytkowania, LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY proszą te osoby o opuszczenie Strony.

Ogólne Warunki Użytkowania są regulowane przez prawo polskie i mogą zostać w każdej chwili zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.   

Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego, nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych.
 
Użytkownikom zabrania się wykorzystywania Strony lub jakiejkolwiek jej części do celów niezgodnych z przepisami prawa autorskiego lub łamiących postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

 
Użytkownicy, korzystający ze Strony zgadzają się przestrzegać postanowień Ogólnych Warunków Użytkowania, obowiązujących w dniu korzystania ze Strony.

 
Ogólne Warunki Użytkowania obowiązują każdego Użytkownika, który łączy się ze Stroną.

 

ARTYKUŁ 2 – OPIS STRONY

 
Strona dostępna jest wyłącznie online pod adresem: https://www.ducray.com/pl-pl i przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników mieszkających na terenie Polski.

 
Strona powstała, aby dostarczyć Użytkownikom informacji, dotyczących LABORATORIÓW DERMATOLOGICZNYCH DUCRAY, jak również zaprezentować pełen asortyment marki DUCRAY® (zwanej dalej: „Marką”). Strona w szczególności zapewnia informacje o produktach Marki, jednak bez intencji bezpośredniej sprzedaży tych produktów. 
 
Jeżeli jesteś osobą małoletnią, zobowiązujesz się do odwiedzania tej Strony wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, którzy muszą najpierw zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania.  

 
Strona jest w pełni finansowana przez PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE . Strona nie stanowi oferty handlowej i nie dopuszcza wyświetlania jakichkolwiek reklam.   

 
LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie mogą zagwarantować, że wszystkie informacje wyświetlane na Stronie będą w pełni zaktualizowane, choć dołoży się wszelkich starań, by tak było.

 
LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie gwarantują, że informacje opublikowane na Stronie są w pełni precyzyjne i wyczerpujące. W razie takiej potrzeby LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY skorygują przedstawione dane. Opublikowane informacje mogą zostać zaktualizowane pomiędzy momentem ich wyświetlenia przez Użytkownika a ich przeczytaniem. Co za tym idzie, LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie mogą w żaden sposób zagwarantować, że te informacje są przedstawione w sposób dokładny, kompletny i że są aktualne.  

 
Użytkownicy są w pełni i wyłącznie odpowiedzialni za sposób, w jaki korzystają ze Strony. LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania ze Strony.

 
O ile w jasny sposób nie postanowiono inaczej, wszelkie nowe funkcjonalności udoskonalające lub rozszerzające istniejącą(e) Usługę(i) lub jakakolwiek nowa usługa wprowadzona przez LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY będą objęte Ogólnymi Warunkami Użytkowania. Użytkownicy akceptują fakt, że Usługa jest im oferowana „tak, jak jest”. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania ze Strony zgodnie z celami zapisanymi w Ogólnych Warunkach Użytkowania. Użytkownicy deklarują, że nie będą korzystać ze Strony niezgodnie z jej przeznaczeniem i nie będą próbować przekierowywać Użytkowników Strony do innego serwisu. 

 

ARTYKUŁ 3 – METODY DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ

 
3.1 Aby wejść na Stronę, Użytkownik musi dysponować odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z Internetu. Aby wejść na Stronę z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego (zwanego dalej: “Urządzeniem”), Użytkownicy muszą mieć zapewniony dostęp do właściwego łącza internetowego o dużej prędkości, pakietu komórkowego z dostępem do Internetu z komputera, tabletu lub telefonu, np. smartfona z systemem IOS lub Andriod, WAP, Internetu bezprzewodowego lub połączenia 3G/4G.

 
Użytkownicy potwierdzają, że ogólne warunki korzystania z zawartej przez nich umowy z dostawcą Internetu/operatorem telefonii komórkowej będą dalej obowiązywały, gdy będą oni korzystali ze Strony.


Użytkownicy są wyłącznym podmiotem, ponoszącym wszelkie koszty, które wynikają z opłat za dostęp do Internetu, wifi, WAP lub połączenia 3G/4G, które umożliwiają korzystanie ze Strony.  

W trakcie korzystania ze Strony Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od utrudniania lub zakłócania prawidłowego funkcjonowania Strony, serwerów i sieci lub dokonywania modyfikacji, dostosowywania lub wykradania treści Strony lub modyfikacji aplikacji zewnętrznej lub strony, mającej na celu wywołanie błędnego wrażenia powiązania ze Stroną.  
 
Użytkownicy są świadomi ewentualnych utrudnień i ograniczeń funkcjonowania sieci internetowej i telekomunikacyjnej i w związku z tym zobowiązują się do:


• ochrony Urządzenia przed wszelkimi wirusami, próbami włamania oraz uzyskania nieautoryzowanego dostępu lub wykorzystania przez osoby trzecie;
• upewnienia się, że Urządzenie jest prawidłowo zainstalowane, jest odpowiednio wykorzystywane i obsługiwane, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie Strony.
 
3. 2. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


 Użytkownik korzystając ze Strony zobowiązuje się powstrzymywać od: 

 • wykorzystywania Strony do celów politycznych, propagandowych lub w celu głoszenia religii;
 • wykorzystywania Strony niezgodnie z jej przeznaczeniem;
 • podejmowania działań niezgodnych z prawem, w szczególności naruszających prawa autorskie właścicieli tekstów, zdjęć, obrazów, materiałów video itp.;
 • działań reklamowych lub próby zachęcania innych Użytkowników do korzystania z innych serwisów, bez względu na to, czy owe inne serwisy mają charakter konkurencyjny czy nie, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawnych;
 • narażania Strony na jakiekolwiek komplikacje utrudniające jej funkcjonowanie;
 • łamania prawa własności intelektualnej;
 • łamania innych praw i regulacji w efekcie podejmowanych działań.

Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od:
 • pobierania, wysyłania lub przekazywania e-mailem lub w inny sposób jakichkolwiek treści bezprawnych, krzywdzących, zawierających groźby lub obraźliwych, będących formą molestowania, dyfamacyjnych, wulgarnych, obscenicznych, pełnych nienawiści, rasistowskich lub nagannych z innych przyczyn, jak również naruszających prywatność innych osób;
 • sprawdzania, wyświetlania, pobierania lub przekazywania jakichkolwiek treści, które naruszają prawo polskie, zwłaszcza prawo własności intelektualnej;
 • prób wprowadzania innych Użytkowników w błąd poprzez uzurpowanie sobie nazwisk lub korporacyjnych tytułów innych osób, a w szczególności fałszywego przedstawiania się jako pracownik lub agent LABORATORIÓW DERMATOLOGICZNYCH DUCRAY, moderator, przewodnik lub gospodarz;
 • pobierania, wysyłania lub przekazywania e-mailem lub w inny sposób jakichkolwiek treści zawierających wirusy komputerowe lub jakiekolwiek inne kody, pliki lub programy mające na celu zaburzenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonowania oprogramowania lub narzędzia telekomunikacyjnego, z zaznaczeniem, że powyższa lista nie jest wyczerpująca;
 • pobierania, wysyłania lub przekazywania e-mailem lub w inny sposób jakichkolwiek treści naruszających prawa patentowe, zarejestrowane znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne prawa innych osób i podmiotów;
 • utrudniania normalnego prowadzenia rozmów, przyspieszania prędkości przewijania ekranu mającej na celu utrudnienie Użytkownikom śledzenia i zamieszczania komentarzy lub angażowania się w inne działania, które w podobny sposób zakłócają normalne funkcjonowanie Strony i ograniczają Użytkownikom możliwość komunikowania się w czasie rzeczywistym;
 • utrudniania lub zakłócania funkcjonowania Strony, serwerów lub sieci połączonych ze Stroną lub odmowy postępowania zgodnie z wymaganymi warunkami, procedurami, generalnymi zasadami lub przepisami, które mają zastosowanie w przypadku sieci połączonych ze Stroną;
 • nękania innych Użytkowników w jakiejkolwiek formie;
 • gromadzenia i przechowywania danych osobowych oraz informacji, dotyczących innych Użytkowników.
LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY lub inna osoba lub podmiot wskazane przez LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY może skasować lub usunąć wszelkie treści, które łamią niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania lub przepisy lub z jakichkolwiek przyczyn mają charakter nieakceptowalny. Użytkownicy zobowiązują się postępować zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku i akceptują wszelkie ryzyko związane z korzystaniem ze Strony.     ARTYKUŁ 4 – INFORMACJE UDOSTĘPNIONE NA STRONIE  

4.1. Informacje dotyczące produktów 

O ile nie stwierdzono inaczej, produkty uwidocznione na Stronie stanowią ogólną prezentację gamy produktów Marki. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie ma charakteru umownego.    
 
4.2. Korzystanie z informacji udostępnionych na Stronie 

Strona udostępnia Użytkownikom informacje. Udostępnienie tych informacji nie jest związane z przekazaniem jakichkolwiek praw własności związanych z tymi informacjami. Użytkownicy mogą zapoznawać się z tymi informacjami i korzystać z nich wyłącznie na użytek prywatny. W związku z tym Użytkownikom zabrania się kopiowania i reprodukowania informacji w całości lub w części za pomocą jakichkolwiek środków i z wykorzystaniem jakichkolwiek istniejących lub przyszłych środków przekazu, tłumaczenia informacji na jakikolwiek inny język i adaptowania ich treści na użytek komercyjny. 
 
LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie ponoszą odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje lub szkody spowodowane wadliwością informacji, chyba że z obowiązujących przepisów prawnych wynika inaczej. 

Ostatecznie LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie dają żadnej gwarancji wyraźnej lub dorozumianej i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji, które są udostępnione wyłącznie w celach informacyjnych.
 
Nasza Strona nie jest miejscem udzielania porad medycznych ani wymiany informacji na temat uzyskanych porad lekarskich czy skuteczności terapeutycznej. W tym zakresie rekomendujemy zasięgnięcie porady medycznej i konsultacje z lekarzem lub farmaceutą.
 
Aby dowiedzieć się więcej lub zadać ewentualne pytania, wyślij wiadomość pod adres

E-mail: office@pierre-fabre.com
 
Poczta: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska, Ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa
 

ARTYKUŁ 5 – PUBLIKACJE ONLINE OCEN I OPINII UŻYTKOWNIKÓW

Strona umożliwia Użytkownikom korzystanie z usługi ocen i opinii online, która pozwala na publikowanie ocen i opinii (zwanych dalej: „Ocenami/Opiniami”), dotyczących produktów Marki.  

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za ich Oceny/Opinie. LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie ponoszą odpowiedzialności za Oceny/Opinie opublikowane przez Użytkownika.
   

5.1. Warunki publikacji Oceny/Opinii

Gdy Użytkownicy publikują Ocenę lub Opinię na Stronie tym samym deklarują i gwarantują, że:
•    ich Oceny/Opinie są zgodne z Ogólnymi Warunkami Użytkowania oraz obowiązującymi przepisami;
•    są autorami Ocen(y)/Opinii, nie wykorzystali w niewłaściwy sposób tożsamości innej osoby, nie korzystają z fałszywego adresu e-mail i nie przeinaczają źródła ich Ocen(y)/Opinii; 
•    publikowane przez nich Oceny/Opinie są ich autorstwa i nie naruszają własności intelektualnej osób trzecich;
•    publikowane przez nich treści zawierają dokładne i precyzyjne informacje.

Użytkownicy również deklarują i gwarantują, że nie będą przekazywać treści, które:
•    mogą ujawnić ich tożsamość (Użytkownicy nie podają swojego pełnego nazwiska, jedynie imię lub pseudonim);
•    zawierają informacje o konkurentach LABORATORIÓW DERMATOLOGICZNYCH DUCRAY (zwłaszcza innych producentach, dystrybutorach lub dostawcach produktów kosmetycznych z sektora beauty i dbania o zdrowie włosów) lub ich produktach (w tym ich cenach), chyba że z obowiązujących przepisów prawnych wynika inaczej;
•    nie mają związku z oceną produktów Marki prezentowanych na Stronie;
•    za które otrzymali zapłatę od osób trzecich w jakiejkolwiek formie;
•    mogą być postrzegane jako reklama lub promocja lub też inna forma polecenia; 
•    zawierają odnośniki do innych stron internetowych, adresy URL, adresy e-mail, dane kontaktowe lub numery telefonów;
•    są zainfekowane wirusami komputerowymi lub jakimikolwiek innymi programami albo plikami, które mogą spowodować zakłócenia lub zniszczenia lub zawierają instrukcje, w jaki sposób stworzyć takiego wirusa, program lub plik; 
•    zawierają groźby, mają charakter dyfamacyjny, obraźliwy, szkodliwy, krzywdzący, wulgarny, nieprzyzwoity, nawołujący do przemocy lub nienawiści, grożą ujawnieniem tożsamości albo wizerunku innych osób lub są niewłaściwe z jakichkolwiek innych powodów;   
•    polegają na dawaniu lub otrzymywaniu diagnoz lub porad o charakterze medycznym, psychologicznym, prawnym, finansowym lub podobnym.

5.2. Monitowanie, publikacja i modyfikacja Ocen i Opinii

 • Charakterystyka monitoringu
 • przed opublikowaniem jakichkolwiek materiałów przez LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY;
 • w terminie maksymalnie miesiąca od chwili przekazania przez Użytkownika. 
 
 • Odmowa publikacji

LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY zastrzegają sobie prawo do odmowy publikacji wszelkich Ocen/Opinii, które łamią postanowienia art. 5.1 powyżej według własnego uznania. 

Co więcej, LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY zastrzegają sobie prawo do odmowy publikacji: •   treści skopiowanych;
•   opinii napisanych w języku innym niż polski; 
•   treści niezrozumiałych (zwłaszcza treści zawierających przypadkowe znaki i ciągi słów).

W przypadku odmowy publikacji Oceny/Opinii Użytkownicy są o tym fakcie powiadamiani za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w formularzu kontaktowym.

 

 • Opublikowane Oceny/Opinie
Oceny/Opinie po zatwierdzeniu będą widoczne na Stronie przez trzy lata. Po upłynięciu tego okresu LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY będą przechowywać Oceny/Opinie przez okres kolejnych trzech lat.

Oceny/Opinie po przekazaniu ich przez Użytkownika nie będą modyfikowane.  5.3. Własność intelektualna 

Zamieszczenie przez Użytkowników Oceny/Opinii na Stronie skutkuje przekazaniem LABORATORIOM DERMATOLOGICZNYM DUCRAY bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji, umożliwiającej reprodukcję, prezentowanie w różnej formie, wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, tworzenie na ich podstawie prac pochodnych, łączenie z innymi materiałami oraz dystrybucję tych Ocen/Opinii (w całości lub części) i wykorzystywanie powstałych w ten sposób treści  lub ich włączanie do jakichkolwiek innych materiałów, mediów czy za pomocą innych technologii. 

Użytkownicy niniejszym akceptują, że LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY mogą przetłumaczyć i opublikować ich Opinie/Oceny na profilach na Facebooku, Instagramie lub w innych mediach społecznościowych, w newsletterach oraz na zagranicznych lub powiązanych wersjach swojej Strony. 

Użytkowników niniejszym poinformowano, że takie publikacje mogą zawierać ich imię (lub pseudonim, zgodnie z powyższą rekomendacją) wykorzystane w treści opublikowanej przez nich Opinii/Ocen(y). Użytkownicy niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie ich Opinii/Ocen(y) w połączeniu z Marką i logotypami Marki, zgodnie z warunkami opisanymi w tym paragrafie.  


5.4. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących produktów LABORATORIÓW DERMATOLOGICZNYCH DUCRAY lub ich wykorzystania, Użytkownicy mogą skontaktować się z LABORATORIAMI DERMATOLOGICZNYMI DUCRAY wysyłając wiadomość pod następujący adres: office@pierre-fabre.com

LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY zastrzegają sobie prawo do wysłania Opinii/Ocen(y) Użytkownika do działu kontaktu z klientami według własnego uznania.
 
 
 
ARTYKUŁ 6 – GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

6.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 

Użytkownicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze Strony. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem.
LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY gwarantują, że Strona nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich oraz że Strona jest dziełem oryginalnym. LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY gwarantują, że Strona jest zgodna z obowiązującym w Polsce prawem i normami branżowymi, dotyczącymi stron internetowych.
 
Użytkownicy zobowiązują się nie wprowadzać dobrowolnie lub nawet mimowolnie wirusów, błędów lub jakichkolwiek plików jakiegokolwiek typu, które mogłyby zakłócić działanie Strony. W takich przypadkach Użytkownicy ponoszą za to pełną odpowiedzialność.
W celu ochrony wszystkich Użytkowników LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY mogą pociągnąć do odpowiedzialności nieuczciwych Użytkowników.
 
Użytkownicy oświadczają i gwarantują, że posiadają wystarczającą wiedzę na temat cech i ograniczeń Internetu, a zwłaszcza dotyczącą faktu, że transmisja danych i informacji w Internecie ma tylko względną niezawodność techniczną, ponieważ wykorzystuje niejednorodne sieci o różnych właściwościach i możliwościach technicznych, które czasem utrudniają dostęp lub sprawiają, że jest on niemożliwy w pewnych okresach.

LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z połączenia ze Stroną lub korzystania z Strony przez Użytkownika.

LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, zaniechania, wirusy lub konsekwencje wynikające z niewłaściwego korzystania z informacji, znajdujących się na Stronie. Jedynym zobowiązaniem LABORATORIÓW DERMATOLOGICZNYCH DUCRAY w tym kontekście jest zapewnienie środków umożliwiających korzystanie z nich. 
 
LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY, osoby zarządzające oraz pracownicy LABORATORIÓW DERMATOLOGICZNYCH DUCRAY nie ponoszą odpowiedzialności:

 • za jakiekolwiek szkody wynikające z połączenia, dostępu do lub korzystania ze Strony;
 • za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przeglądania Strony lub korzystania z informacji dostępnych na Stronie;
 • za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania ze Strony, a w szczególności za jakiekolwiek operacyjne, finansowe lub handlowe straty lub utratę strony internetowej lub danych z jakiegokolwiek systemu informatycznego, nawet jeśli LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód, chyba że z obowiązujących przepisów prawnych wynika inaczej.
LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za utratę informacji lub pogorszenie ich jakości. Żadne informacje dostarczane za pośrednictwem Strony nie będą interpretowane jako gwarancje w jakiejkolwiek formie.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności i bez ograniczeń powodujące utratę zysków, klientów, danych lub wartości niematerialnych, które mogą wyniknąć z korzystania lub niemożności korzystania ze Strony oraz wszelkich zdarzeń związanych ze Stroną lub jakąkolwiek witryną internetową strony trzeciej.
 
6.2. MODYFIKACJA LUB ZAMKNIĘCIE STRONY 


LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY dołożą wszelkich starań, by Strona była dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. . LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY mogą jednak  przerwać dostęp do Strony, zwłaszcza w celu jej konserwacji i aktualizacji. LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za wszystkie te przerwy i wynikające z tego konsekwencje dla Użytkowników lub osób trzecich.

LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY zastrzegają sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia Strony bez wcześniejszego powiadomienia i nie ponoszą za to odpowiedzialności, chyba że z obowiązujących przepisów prawnych wynika inaczej.  

Usunięcie lub modyfikacja Strony w żaden sposób nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Użytkowników określonego odszkodowania lub naprawy szkód.

 
6.3. GWARANCJE


Użytkownicy wyraźnie potwierdzają i akceptują, że:

 • korzystają ze Strony na własne ryzyko. Strona funkcjonuje “tak, jak jest” i można uzyskać do niej dostęp tylko, gdy jest to możliwe. LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie udzielają wyraźnej ani dorozumianej gwarancji jakości i kompatybilności Strony w kontekście określonego sposobu jej użytkowania oraz nienaruszania warunków korzystania ze Strony przez jej Użytkowników;
 • LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie gwarantują, że Strona spełnia ich oczekiwania; że będzie funkcjonowała w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów; że rezultaty korzystania ze Strony będą dokładne i wiarygodne; że jakość wszystkich informacji lub innych materiałów pozyskanych przez Użytkowników za pomocą Strony spełni ich oczekiwania; że ewentualne wady wykorzystanego oprogramowania, o ile wystąpią, będą podlegały korekcie.
 • Użytkownicy podczas korzystania ze Strony pobierają materiały lub pozyskują je w jakikolwiek inny sposób na własne ryzyko. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ich komputera lub utratę danych w wyniku pobrania tych materiałów.

 

ARTYKUŁ 7 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, wszystkie elementy Strony (w tym w szczególności teksty, dane, bazy danych, grafika, logo, marki, nazwy, animacje, obrazy, filmy, dźwięk, oprogramowanie i inne elementy) (zwane dalej „ Elementami”) są wyłączną własnością LABORATORIÓW DERMATOLOGICZNYCH DUCRAY lub stron trzecich, które udzieliły LABORATORIOM DERMATOLOGICZNYM DUCRAY licencji na nie i podlegają międzynarodowym przepisom, dotyczącym praw autorskich i, szerzej, prawom własności intelektualnej.
 
Elementy te są chronione prawami autorskimi, prawami ochronnymi na znaki towarowe, patentami, prawami do baz danych, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności intelektualnej.

Wszelkie prawa do powielania, przedstawiania i publicznego komunikowania są zastrzeżone, w tym ponowne prezentacje wizualne, fotograficzne, ikonograficzne lub inne. Zabrania się powielania całości lub części Strony na jakimkolwiek nośniku elektronicznym dla celów komercyjnych bez wyraźnej zgody Dyrektora serwisu.
 
Znaki towarowe, w tym logotypy wykorzystane na Stronie są zastrzeżone, a ich reprodukcja w celach komercyjnych stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawnych. Wszelkie prawa do używania znaków towarowych, w tym logotypów są zastrzeżone. Wszelkie pełne lub częściowe przedstawianie lub powielanie znaków towarowych w ramach jakiegokolwiek procesu bez wyraźnego upoważnienia jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie podlegające karze. .
 
Użytkownicy nie są upoważnieni do sprzedaży, kopiowania, wynajmowania, wprowadzania do obrotu, przenoszenia, przypisywania lub w inny sposób przyznawania, modyfikowania lub dostosowywania Strony, integrowania jej w całości lub w części z innym oprogramowaniem, tłumaczenia, dekompilacji lub demontażu ani tworzenia oprogramowania lub funkcjonalności pochodnych Strony bez wyraźnej pisemnej zgody Dyrektora serwisu.
 
Użytkownicy mają prawo dostępu, korzystania i wizualizacji Strony oraz jej Elementów wyłącznie na użytek prywatny i niekomercyjny, z zastrzeżeniem zachowania wszystkich zasad, dotyczących praw własności intelektualnej. W związku z tym Użytkownikom zabrania się kopiowania lub reprodukcji Elementów w całości lub w części w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek istniejącym lub przyszłym nośniku, tłumaczenia Elementów na jakikolwiek inny język, ich adaptacji oraz jakiegokolwiek innego wykorzystania Elementów w celach komercyjnych, ponieważ stanowi to naruszenie obowiązujących przepisów prawnych.

 

ARTYKUŁ 8 – LINKI ZEWNĘTRZNE
 

Użytkowników informuje się, że LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY mogą udostępniać linki do stron internetowych lub aplikacji, które mogą, ale nie muszą należeć do Grupy Pierre Fabre. Te strony internetowe lub aplikacje są niezależne od Strony internetowej.
 
LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY nie edytują ani nie kontrolują źródeł i treści tych witryn lub ich łączy prowadzących do innych witryn lub aplikacji.

Łącza do tych witryn lub aplikacji w żaden sposób nie oznaczają, że LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY aprobują, zatwierdziły lub wyraziły zgodę na treść tych witryn lub aplikacji, a tym bardziej na ich wykorzystanie.
LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY w związku z tym nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za treści, produkty, usługi, reklamy, pliki cookie lub inne elementy tych stron internetowych, ani za jakiekolwiek szkody lub str
aty, udowodnione lub domniemane, wynikające lub związane z wykorzystaniem informacji, usług lub danych dostępnych na tych witrynach lub w aplikacjach.

Linki zewnętrzne mogą być publikowane na Stronie wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie LABORATORIÓW DERMATOLOGICZNYCH DUCRAY. Wszystkie wnioski o autoryzację należy przesyłać na następujący adres: office@pierre-fabre.com 

 

ARTYKUŁ 9 – KLAUZULA SALWATORYJNA 

Jeżeli jedno z postanowień Ogólnych Warunków Użytkowania zostanie uznane za nieważne z powodu zmiany prawa lub przepisów lub orzeczenia sądu, nie ma to w żadnym wypadku wpływu na ważność i zgodność pozostałych zapisów Ogólnych Warunków Użytkowania.

Jeżeli jedna ze Stron nie może wypełnić któregokolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Użytkowania, nie oznacza to, że Strona odstąpi od tego samego postanowienia w przyszłości.


 
ARTYKUŁ 10 – INNE POSTANOWIENIA


Jeżeli którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Użytkowania straci ważność lub zostanie uznane za wadliwe, zostanie ono zastąpione postanowieniem, które jest najbliższe jego intencji pod względem wykładni prawa.
 
Użytkownicy oświadczają i potwierdzają, że zapoznali się z Ogólnymi Warunkami Użytkowania, korzystanie ze Strony oznacza całkowitą i bezwarunkową akceptację przez Użytkowników wszystkich zapisów Ogólnych Warunków Użytkowania.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Ogólnych Warunków Użytkowania lub pytań albo uwag dotyczących Strony lub Konta Użytkownika należy wysłać wiadomość na adres: office@pierre-fabre.com


 
ARTYKUŁ 11 – ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA


LABORATORIA DERMATOLOGICZNE DUCRAY mogą w każdej chwili zmienić zapisy Ogólnych Warunków Użytkowania. Użytkownicy zostaną powiadomieni o tych zmianach. Korzystanie ze Strony w jakiejkolwiek formie po zgłoszeniu zmiany będzie równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Użytkowania. Obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania są wówczas warunki obowiązujące na Stronie w dniu skorzystania z niej przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami Ogólnych Warunków Użytkowania, zobowiązuje się nie wchodzić na Stronę.


ARTYKUŁ 12 – OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA


Ogólne Warunki Użytkowania podlegają prawu polskiemu.
 
Wszelkie spory, które wynikną w związku z postanowieniami Ogólnych Warunków Użytkowania, przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych będą podlegały mediacji.
 
W przypadku niepowodzenia mediacji spór zostanie wniesiony do właściwego sądu powszechnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ARTYKUŁ 13 – DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Informujemy, że działania niepożądane produktów leczniczych oraz kosmetyków, a także incydenty medyczne po zastosowaniu wyrobów medycznych można zgłaszać na adres e-mail: pharmacovigilance.poland@pierre-fabre.com lub przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego lub formularza zgłoszenia ciężkich / nie ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych, które są dostępne na stronie https://www.pierre-fabre.com/pl-pl/kontakt.

Artykuły