Kaşıntı

Kaşıntı egzamada neredeyse sürekli görülür ve her zaman derinin kaşınmasına yol açar. Egzamanın kaçınılmaz semptomu olan kaşıntı deri inflamatuvar olduğunda (yani, özellikle plaklarda) gelişmekle birlikte, deri kuru olduğunda da gelişir: bu durumda kaşıma inflamasyona ve gerçek egzama plaklarının oluşmasına yol açar.

Kaşıntı

Deri kaşındığında, özellikle elleri ve tırnakları her zaman temiz olmayan çocuklarda olmak üzere lezyonların şiddetlenmesine, kalıcı olmasına ve hatta bazen sekonder enfeksiyonuna neden olan gerçek bir kısır döngü başlar.

Kaşıntı ve kaşımanın sonuçları yalnızca deride görülmeyip sinirlilik ve uyku sorunlarını da içerebilir. Bu durum okul ve iş yaşamı üzerinde etki yaratabileceği gibi, günlük aile yaşantısını da etkileyebilir.

Yaştan bağımsız olarak egzamalı herkeste kaşıma gözlemlenir. Egzamalı bebekler yaşamın ilk aylarından itibaren çarşaflara sürtünerek veya bulundukları yerde kıpırdanarak rahatlamaya çalışır. Bebekler ve dolayısıyla ebeveynleri uyumakta güçlük çeker. Çocukların büyüdükçe sıklıkla çok yoğun şekilde kaşınması bazı lezyon bölgelerinde deri soyulması riski taşır. Yetişkinlik döneminde hastalar kaşımanın kötü olduğunun farkında olsa da, bazen kendilerini engellemekte güçlük çeker.

Kaşıntı nasıl en aza indirilir?

Ayrıca stres, sıcaklık veya terleme gibi bazı faktörler kaşıntıyı tetikler. Bazen deri farkına bile varmadan alışkanlık olarak da kaşınır.

Kişinin kaşındığına dikkatini çekmek veya daha da kötüsü kaşınmamasını söylemek kaşıntıyı durdurmayacaktır. Hatta daha da kötü hale getirebilir! Kaşıntı ve kaşımanın minimum düzeyde tutulması ve uygun yaşam ve uyku kalitesinin geri kazanılmasının sağlanması için doktor tarafından reçete edilen tedavinin doğru şekilde uygulanması ve alternatif araçların (soğuk, gevşeme, müzik vb.) kullanılması önerilmektedir.