DUCRAY TÜRKİYE GİZLİLİK POLİTİKASI

                                                                                                                 DUCRAY TÜRKİYE GİZLİLİK POLİTİKASI

 
Ducray Türkiye web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Pierre Fabre Dermokozmetik Limited Şirketi olarak, Ducray Türkiye web sitesini herhangi bir amaçla ziyaret eden tüm kullanıcıların bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine saygı duymakta ve bu itibarla gerekli tedbirleri almak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. 
 
İşbu Ducray Türkiye Gizlilik Politikası’nın amacı site üzerinden herhangi bir ürün yahut hizmet satın alan yahut Site’yi sair bir amaçla ziyaret eden kullanıcıların bu esnada Pierre Fabre ile paylaşmış olduğu kişisel verilerin (örn. ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi vb.) ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğinin belirlenmesi ve kullanıcıların kişisel verilere ilişkin haklarının tespit edilmesidir. 
 
Gizlilik Politikası dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, web sitesini ziyaret etmeyi derhal durdurunuz ve site üzerinden herhangi bir ürün yahut hizmet satın almayınız. 
 
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Siteyi ziyaret ettiğinizde, sitenin tarafınızca etkili bir şekilde kullanılabilmesi, Pierre Fabre tarafından size talep ettiğiniz ürün yahut hizmetlerin sunulabilmesi, Site üzerinden Pierre Fabre’ye yönelttiğiniz soruların yanıtlanabilmesi, müşteri ilişkilerimizin yönetilmesi ve geliştirilmesi, ürün yahut hizmet tercihlerinizin Pierre Fabre tarafından tetkik edilebilmesi, bu kapsamda istatistiki veri oluşturulabilmesi yahut ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Site’yi ziyaret etmeniz esnasında Pierre Fabre ile paylaşılan verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde Pierre Fabre tarafından belirlenen süreler boyunca işlenebilir. 
 
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Pierre Fabre’nin iş ortakları dahil olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü taraflara KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, siteyi ziyaret etmeniz esnasında, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin beşinci paragrafında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 
4. Veri Güvenliği
Pierre Fabre, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder. 
Öte yanan, site üzerinde kontrolümüzün bulunmadığı sair internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Pierre Fabre, diğer internet sitelerinin gizlilik kurallarından veya sair uygulamalarından sorumlu değildir. Bu tür internet sitelerinin gizlilik kurallarını gözden geçirmenizi ve sizin bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca Pierre Fabre, diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır
 
5. Veri Sahiplerinin KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Hakları 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Pierre Fabre’ye iletmeniz durumunda Pierre Fabre talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Pierre Fabre tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 
 
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme haklarına sahiptir.
 
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Pierre Fabre’nin Anel İş Merkezi Saray Mah. Site Yolu Sok. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye/İstanbul adresine posta yoluyla kullanabilirsiniz. 
 
6. Gizlilik Politikası Değişiklikleri
Pierre Fabre, Gizlilik Politikası’nı, güncellemek suretiyle her an değiştirebilme hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikasını gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Gizlilik Politikası’na ilişkin sorularınız olduğunda aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.
 
Adres: Saray Mah. Site Yolu Sok.No.5/4 Anel İş Merkezi A Blok K.11 No:27 Ümraniye/İstanbul 
 
Sitemizi kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.