mavi bölge

Pierre Fabre Ecocert Environnement tarafından değerlendirilmiştir (ECOCERT 26000)

Pierre Fabre Grubu, sürdürülebilir kalkınma için ISO 26000 standardına göre KSS yaklaşımını değerlendirmek üzere bağımsız kuruluş ECOCERT Environnement'i görevlendirmiştir.

Bu ilk değerlendirme sonucunda şirket ECOCERT 26000 standardının - en yüksek olgunluk seviyesine karşılık gelen Mükemmellik seviyesini %77'lik bir oranla elde etmiştir. Daha önce Pierre Fabre büyüklüğünde hiçbir uluslararası şirket ECOCERT tarafından bu standarda göre değerlendirilmemişti.
 
Değerlendirmenin en iyi şekilde yapılabilmesi için rastgele seçilen 55 Pierre Fabre çalışanı ve 8 dış paydaştan oluşan bir panel dahil olmak üzere Fransa'da ve dünya çapında 150 denetim gerçekleştirilmiştir. ISO 26000'in 7 temel alanı kapsamında, bağımsız değerlendirme kuruluşu birçok güçlü yön bulmuş ve iyileştirme fırsatlarını belirtmiştir.

DU_LABEL-ECOCERT_26000_FR

Pierre Fabre Grubu'nun, ECOCET Environnement tarafından ortaya konulan güçlü yönlerinden bazıları: 

 •  kurucusunun orijinal vizyonu, "insana, sağlığa ve çevreye özen", şirketin paydaşlarına saygıya dayalı değerleri her zamanki gibi güçlüdür; ECOCERT Environnement için bunlar "gerçekten şeffaf ve etik bir KSS yaklaşımının temelini" oluşturmaktadır;
 • Üyelerin çoğunluğunun bir kamu hizmeti vakfına ait olması, özellikle dinamik bir çalışan hissedarlık planı (çalışanların %85'i hissedardır) ile birlikte Pierre Fabre Grubunun faaliyetlerini uzun vadede sürdürmesini sağlar;
 • Grup sürdürülebilirliğin tüm yönlerine kendini adamıştır, araştırma ve inovasyonun ön saflarında yer almaktadır (onkoloji, dermatoloji, dermo-kozmetik, vb.) ve çevresel kalite ve çalışma koşulları açısından örnek olma arzusunu göstermektedir;
 • Fransa'nın güneybatısındaözellikle de Tarn bölgesinde kök salmış olması büyük ölçüde izole edilmiş bir bölgede sürdürülebilir değer yaratılmasına ve bu bölgeninuzmanlık birikiminin dünyanın geri kalanına ihraç edilmesine katkıda bulunmaktadır. 

 

ECOCERT Environnement tarafından gerçekleştirilen denetimin ardından:

Önümüzdeki 3 yıl boyunca şirketin KSS programına çeşitli ilerleme alanları rehberlik edecektir:

 • Grubun KSS hedefleri ve taahhütleri, markaları ve ürünleri hakkındaki bilgilerin tüketiciler tarafından daha kolay erişilebilir hale getirilmesi;
 • Grubun spesifik KSS zorluklarına ilişkin daha eksiksiz bir görüş sunmak; şirketin her bir işletmesi için metodolojik kılavuzlar geliştirmek ve kullanıma sunmak;
 • Grubun ortaklarını kendi sistematik KSS programlarını yapılandırma konusunda desteklemek.

"Yeşil" bilgiye doymuş bir dünyada, tüketicilere ve paydaşlara taahhütlerin kanıtını sunmak önemlidir. ECOCERT Environnement ile birlikte yürüttüğümüz şeffaflık girişimi öncelikle bu gerekliliğe bir yanıttır ve bizim büyüklüğümüzde çok az şirket bunu yapmaktadır. Ayrıca, şu an ile 2022'de yapılması planlanan bir sonraki değerlendirme arasında belirlenen iyileştirme alanları üzerinde çalışarak sürekli iyileştirme sürecimizi devam ettirmemizi sağlayacaktır.

Séverine Roullet-FurnemontGreen Mission Pierre Fabre bünyesinde Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü

Kısa ve orta vadede birkaç iddialı ve öngörülebilir hedef:

 • 2019'dan itibaren yeni ürünlerde %100 eko tasarım;
 • 2021 yılına kadar yeni bitki özlerinin %80'inin organik veya sürdürülebilir şekilde yetiştirilmiş (fitosaniter işlemsiz) olması; 
 • 2025 yılına kadar CO2 emisyonlarında %30'luk bir azalma
 • 2025 yılına kadar enerji tüketiminde %25'lik bir azalma

DU_LABEL-ECOCERT_26000_FR

DUCRAY, KSS yaklaşımı ISO 26000 standardına göre ECOCERT Environnement tarafından Excellence seviyesinde değerlendirilen bir Pierre Fabre Grubu markasıdır.

du_article_for-life_body2

DUCRAY, KSS yaklaşımı For Life değerlendirilen bir Pierre Fabre Dermo-Kozmetik markasıdır.

 

Back to top