Günlük hayatınızı değiştiren bakımlar

YASAL BİLGİLER

DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI WEBSİTESİ İÇİN HUKUKİ BİLGİLER VE SORUMLULUK REDDİ
 
Editör
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI
38,250€ sermayeli bir basit ortaklık şirketi (société par actions simplifiée)
45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – France
Nanterre Ticari Sicil: B 403.269.814
Avrupa Topluluğu içi KDV numarası: FR 40 403 269 814
Tel.: +33 (0)5 63 58 88 00
 
Yayın Direktörü:
Antoine DUHAMEL, Direktör, DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI 
 
Finansman
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE – yönetim ve denetim kurulları olan bir anonim şirketi (sınırlı sorumlu şirket) (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) - Sermaye: €22,987,907.85 – Genel Merkez: 45, Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE – NANTERRE Ticari Sicil 319.137.576.
 
Web sitesi https://www.ducray.com ’un (bundan sonra "Web sitesi") finansmanı farmakoloji sektöründe faaliyet gösteren ve gerini sattığı ürün ve hizmetlerden elde eden PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (bundan sonra "PFDC"), tarafından sağlanmaktadır.
 
Web sitesi reklam göstermez ve reklamdan elde edilen fonları almaz ve kabul etmez.
 
Webmaster
Webmaster ile bağlantıya geçmek için, BURAYA tıklayın
 
Anasistem
CIS VALLEY
2,500,000 € sermayeli, Bordeaux ticari siciline B 410 100 747 numarasıyla kayıtlı, genel merkezi Chemin de l’Hermite BP 70081 – 33523 Bruges, FRANSA’da bulunan bir anonim şirketi (sınırlı sorumlu bir şirket) (Société anonyme).
 
DUCRAY DERMATOLOJİK LABORATUVARLAR WEB SİTESİNİN KULLANIMI GENEL ESAS VE KOŞULLARI
 
Editör
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI
38,250€ sermayeli bir basit ortaklık şirketi (société par actions simplifiée)
45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – France
Nanterre Ticari Sicil: B 403.269.814
Avrupa Topluluğu içi KDV numarası: FR 40 403 269 814
Tel.: +33 (0)5 63 58 88 00
 
Yayın Direktörü:
Antoine DUHAMEL, Direktör, DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI 
 
Finansman
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE – yönetim ve denetim kurulları olan bir anonim şirketi (sınırlı sorumlu şirket) (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) - Sermaye: €22,987,907.85 – Genel Merkez: 45, Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE – NANTERRE Ticari Sicil 319.137.576.
 
Web sitesi https://www.ducray.com ’un (bundan sonra "Web sitesi") finansmanı farmakoloji sektöründe faaliyet gösteren ve gerini sattığı ürün ve hizmetlerden elde eden PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (bundan sonra "PFDC"), tarafından sağlanmaktadır.
 
Web sitesi reklam göstermez ve reklamdan elde edilen fonları almaz ve kabul etmez.
 
Webmaster
Webmaster ile bağlantıya geçmek için, BURAYA tıklayın
 
Anasistem
CIS VALLEY
2,500,000 € sermayeli, Bordeaux ticari siciline B 410 100 747 numarasıyla kayıtlı, genel merkezi Chemin de l’Hermite BP 70081 – 33523 Bruges, FRANSA’da bulunan bir anonim şirketi (sınırlı sorumlu bir şirket) (Société anonyme).

 
MADDE 1 – GENEL KULLANIM ESAS VE KOŞULLARI
 
Bu genel kullanım amaç ve koşullarının amacı (bundan sonra "Genel Esas ve Koşullar") DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın (bundan sonra "DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI") sahip olduğu Web sitesine erişimi ve Web sitesinin kullanımını düzenleyen ve kullanıcıların (bundan sonra "Kullanıcılar") Web sitesinden faydalanırken kabul ettiği esas ve koşulları tanımlamaktır.
Eğer Kullanıcılar bu Genel Esas ve Koşulları kabul etmezlerse, DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI bu Kullanıcıların Web sitesini terk etmesini talep eder.
 
Genel Esaslar ve Koşullar Fransız kanunlarına göre düzenlenmiştir ve önceden bildirme zorunluluğu olmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
Web sitesi yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir ve Web sitesine yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlarla başvurulabilir.
 
Kullanıcıların Web sitesini veya Web sitesinin herhangi bir kısmını yasalara aykırı amaçlar (telif hakkı) için veya bu Genel Esas ve Koşulları ihlal eden bir biçimde kullanması genel olarak yasaklanmıştır.
 
Web sitesine başvurarak, kullanıcılar başvuru tarihinde bulunan haliyle bu Genel Esas ve Koşullara uyacaklarını kabul etmiş olurlar.
 
Bu Genel Esas ve Koşullar Web sitesine bağlanan herhangi bir kullanıcıya için geçerlidir.
 
MADDE 2 – WEB SİTESİNİN TANIMI
 
Web sitesine çevrimiçi olarak yalnızca şu adresten: https://www.ducray.com ve Korsika dahil olmak üzere sadece Fransa sınırları içinde ikamet eden Kullanıcılar tarafından erişilebilir.
 
Web sitesi size DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI hakkında bilgi (ürün broşürleri, tavsiye broşürleri, oyunlar, yarışmalar ve haber bültenleri) ve farklı DUCRAY®  markalarının (bundan sonra "Marka") tam bir yelpazesini sunmak için hazırlanmıştır. Web sitesi, özellikle, Markanın ürünleri hakkında bağlayıcı olmayan bilgiler ve tüm ürünlerine dair açıklamaları sunar, fakat doğrudan ürün veya hizmet satmayı hedeflemez (açıkça aksi ifade edilmediği takdirde) (bundan sonra "Hizmetler").
 
Eğer reşit değilseniz, Web sitesini yalnızca önce bu esas ve koşulları kabul etmiş olan ebeveynlerinizin veya yasal velinizin nezaretinde ziyaret edebileceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Eğer on altı (16) yaşından küçükseniz, Web sitesine erişmek ve DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’ndan bildirimler almak için ebeveynleriniz veya yasal velinizin kişisel bilgilerinizi DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI ile paylaşmanıza izin verdiğini buradan beyan etmiş olursunuz.
 
Web sitesinin finansmanı tamamen PFDC tarafından sağlanmaktadır. Web sitesi bağlayıcı bir teklif oluşturmaz ve reklam kabul etmez. 
 
Web sitesi tüm faaliyetleri hesaba katarak güncellendiğinden bazı yeni bilgilerin, Hizmetlerin veya duyuruların gösterildikleri tarihte geçerliliğini veya güncelliğini yitirmiş olma ihtimali vardır. DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI, her ne kadar gerekli tüm çabaları gösterecek olsa da bu Web sitesinde gösterilen tüm bilgilerin ve Hizmetlerin eksiksiz bir biçimde güncel olacağını garanti edemez.
 
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI bu Web sitesine konan bilgilerin ve Hizmetlerin kesinliğini ve eksiksizliğini garanti edemez. DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Yayınlanan bilgiler ve Hizmetler Kullanıcıların onları görmesi ve okuması arasında geçen sürede güncellenebilir. Dolayısıyla DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI bu bilgi ve hizmetlerin doğru, tam ve güncel olduğunu hiçbir biçimde garanti edemez.
 
Kullanıcılar tamamen ve münhasıran Web sitesini kullanımlarından kendileri sorumludurlar. DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Web sitesinin kullanımından elde edilen herhangi bir sonuçtan mesul tutulamaz.
 
Mevcut Hizmet(ler)den birinin kapsamını genişleten veya söz konusu Hizmeti geliştiren bir özellik veya DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI tarafından başlatılan herhangi bir yeni Hizmet, açıkça aksi belirtilmediği sürece Genel Esas ve Koşullara tabi olacaktır. Kullanıcılar Hizmetin kendilerine “olduğu gibi” sağlandığını kabul ederler. Kullanıcılar Web sitesini Genel Esas ve Koşullarda açıklanan amaçlara uygun olarak kullanacaklarını, Web sitesinin amacını göz ardı etmeyeceklerini ve kullanıcıları başka bir hizmete yönlendirme girişiminde bulunmayacaklarını taahhüt ederler.
 
MADDE 3 – WEB SİTESİNE ERİŞİM YÖNTEMLERİ
 
3.1. Web sitesine erişmek için Kullanıcıların internet kullanmak için gerekli donanım ve yazılıma ihtiyacı vardır. Web sitesine bir bilgisayar, tablet veya cep telefonu (bundan sonra “Donanım”) aracılığıyla ulaşmak için, Kullanıcıların uygun yüksek hızda bir internet hizmetine, bir bilgisayardan, tabletten veya akıllı telefondan internet erişimli bir telefon paketine (IOS, Android), ve bir WAP, kablosuz ve/veya 3G/4G bağlantısına gereksinimleri vardır.
 
Kullanıcılar internet/cep telefonu hizmet sağlayıcılarıyla yapmış oldukları sözleşmenin Web sitesini kullandıkları sırada yürürlükte olmaya devam ettiğini kabul ederler.
Hizmet sağlayıcının, Web sitesinin kullanımı sırasında, internet erişimi, kablosuz, WAP ve/veya 3G/4G bağlantı hizmetleri için talep edebileceği tüm maliyetleri yalnız Kullanıcılar öder.
Kullanımları sırasında Kullanıcılar, Web sitesinin, sunucuların ve ağların olağan işleyişini engelleyecek veya kesintiye uğratacak eylemlerde bulunmayacaklar ve/veya Web sitesini değiştirmeyecekler, uyarlamayacaklar veya korsanlık yoluyla ele geçirmeyecekler ve/veya Web sitesiyle bağlantısına ilişkin karışıklık yaratmak amacıyla bir üçüncü parti uygulama ya da web sitesi üzerinde değişiklik yapmayacaklardır. 
 
Kullanıcılar internet ve telekomünikasyon ağlarının kısıtlarının ve sınırların farkındadır ve dolayısıyla:
• Donanımlarını herhangi bir virüsten, üçüncü taraflardan gelebilecek ihlal girişimlerinden ve izinsiz erişimlerden korumayı;
• Donanımlarının Web sitesinin tatminkâr bir biçimde çalışmasına müsaade edecek bir biçimde kurulu, işletiliyor ve bakımının yapılıyor olduğunu;
taahhüt ederler.
 
3. 2. KULLANICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
Web sitesini kullanırken kullanıcılar şunlardan kaçınmalıdırlar:
• Web sitesini siyaset, propaganda yapmak ve başkalarını kendi dini inançlarına döndürmeye çalışmak için kullanmak;
• Web sitesini amacından saptırmak;
• yasadışı faaliyetlerde bulunmak, özellikle metinlerin fotoğrafların, görsellerin ve videoların vs. hak sahiplerinin haklarını ihlal etmek;
• rakip bir hizmet olsun ya da olmasın, diğer kullanıcıları başka bir hizmet kullanmaya teşvik etmek veya başka bir hizmetin reklamını yapmak;
• Web sitesinin işleyişini herhangi bir biçimde tehlikeye atmak;
• fikri mülkiyet kanunlarını ihlal etmek;
• yürürlükteki kanunları ve yönetmelikleri ihlal etmek.
 
Kullanıcılar şunlardan kaçınmalıdırlar:
• yasadışı, zararlı, tehditkâr, istismar ve taciz edici, karalayıcı, kaba, edepsiz, nefret söylemi içeren, ırkçı veya diğer biçimlerde kınanabilecek ve diğerlerinin gizliliğini tehlikeye atan içerikleri indirmek, göndermek veya e-posta yoluyla iletmek;
• Fransa kanunlarını özellikle de fikri mülkiyet yasalarını ihlal eden herhangi bir içeriğe başvurmak, içeriği sergilemek, indirmek veya iletmek;
• başka gerçek veya tüzel kişilerin isimlerini gasp etme yoluyla ve özellikle kendini DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın çalışanı veya temsilcisi, moderatör, rehber veya hizmet sağlayıcı gibi tanıtarak Kullanıcıları yanıltmak veya kandırmak;
• bilgisayar virüsü veya herhangi bir bilgisayar yazılımını veya telekomünikasyon aracını kesintiye uğratmak, yok etmek veya bunların işlevselliğini sınırlandırmak üzere tasarlanmış herhangi başka bir kod, dosya veya program içeren ve yukarıda saydıklarımızla da sınırlı olmayan içerikleri indirmek, sergilemek ya da eposta yoluyla iletmek;
• başkalarının herhangi bir patentini, tescilli markasını, ticari sırrını, fikri mülkiyet hakkını veya herhangi bir mülkiyet hakkını (bundan sonra "haklar") ihlal veya ifşa eden herhangi bir içeriği indirmek, sergilemek veya eposta yoluyla iletmek;
• görüşmelerin normal akışını kesintiye uğratmak, ekranın akış hızını artırarak Kullanıcıların yorumları takip etmelerine veya yorumlarını yazmalarına engel olmak veya benzer biçimde bozucu, aksatıcı ve Kullanıcıların gerçek zamanlı iletişimlerini engelleyici eylemlerde bulunmak;
• Hizmeti, Hizmetin bağlı olduğu sunucuları veya ağları kesintiye uğratmak, bozmak veya engellemek veya Hizmetle bağlantılı ağlara ilişkin mecburi koşullara, prosedürlere, genel kurallara veya yönetmelik hükümlerine uymayı reddetmek;
• herhangi bir başka Kullanıcıyı veya Kullanıcıları herhangi bir biçimde taciz etmek;
• diğer kullanıcıların kişisel veya kimlik bilgilerini toplamak ve saklamak
 
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI veya DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI tarafından atanmış herhangi birisi, burada belirtilen hükümleri veya yürürlükteki yönetmelikleri ihlal eden veya herhangi bir başka kınanabilir özellik taşıyan herhangi bir içeriği silebilir veya kaldırabilir. Kullanıcılar sağduyu kullanma gerekliliğini ve Hizmet ve Web sitesinin kullanımından kaynaklanan tüm riskleri kabul etmelidirler.
 
MADDE 4 – WEB SİTESİNDE YER ALAN BİLGİLER
 
4.1. Ürünler ve hizmetler hakkında bilgiler
Web sitesinde yer alan ürünler ve servisler, aksi bildirilmediği takdirde Marka ürün yelpazesinin genel bir sunumunu oluşturur. Bunlar, sadece bilgilendirme amaçlıdır ve bağlayıcı değildir.
 
4.2. Web sitesinde verilen tavsiyelerin uygulanması
Web sitesinde kullanıcılara bilgiler sunulur. Bilginin mevcudiyeti bu bilgiye ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkının aktarıldığı anlamına gelmez. Bu bilgilere başvurma ve kullanma kısmi izni Kullanıcılara sadece kendi özel kullanımları için verilir. Bu bakımdan Kullanıcıların bu bilgileri herhangi bir bilinen veya gelecekte ortaya çıkabilecek yöntemle tamamen veya kısmen kopyalamaları veya çoğaltmaları, başka bir dile çevirmeleri ve uyarlamaları yasaktır.
 
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI bilgilerin noksanlığından, kusurluluğundan veya intihalinden doğacak dolaylı ve dolaysız sonuçlardan mesul tutulamaz. Ayrıca, DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Kullanıcılara sağlanan bilgilere ve tavsiyelere ilişkin olarak herhangi bir sonuç yükümlüğü altında değildir, yalnızca bir aracı yükümlülüğü altındadır.  
Sonuçta, DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI açık veya örtülü olarak hiçbir garanti vermez ve Kullanıcılara sağlanan bu bilgilerin ve tavsiyelerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
 
Daha fazla bilgi edinmek için ve/veya sorularınız varsa lütfen bize yazın.
Eposta: contact.ducray@pierre-fabre.com
 
Posta Adresi: DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI - "Les Cauquillous" 81506 LAVAUR CEDEX, FRANSA
 
MADDE 5 – KULLANICI DEĞERLENDİRMELERİ VE GÖRÜŞLERİNİN ÇEVRİMİÇİ YAYINLANMASI


Web sitesi – kullanıcılar kendilerini tanıttıktan sonra – Markanın ürünleriyle ilgili çevrimiçi değerlendirme ve görüş bildirme (bundan sonra “Değerlendirmeler/Görüşler”) hizmetini kullanmalarına izin verir.

Kullanıcılar Değerlendirmelerinden/Görüşlerinden sorumludurlar. DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI bir Kullanıcı tarafından yayınlanmış Değerlendirmeler/Görüşlerden ötürü hiç kimseye karşı sorumlu tutulamaz.
5.1. Değerlendirme(ler)in/Görüş(ler)in yayınlanmasını düzenleyen koşullar
Kullanıcılar Web sitesinde bir Değerlendirme veya Görüş yayınladıklarında aşağıdakileri beyan ve garanti ederler:
•    Değerlendirmelerinin/Görüşlerinin Genel Esas ve Koşullara ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olduğunu;
•    Değerlendirmelerinin/Görüşlerinin yazarı olduklarını, başka birinin kimliğini ve sahte eposta adresi kullanmadıklarını ve Değerlendirmelerinin/Görüşlerinin kaynağını saptırmadıklarını;
•    Değerlendirmelerinin/Görüşlerinin kendi özgün çalışmaları olduğunu üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediklerini;
•    yayınlanan tüm içeriğin doğru ve kesin olduğunu
Kullanıcılar ayrıca aşağıda açıklanan özelliklere sahip içerik ibraz etmediklerin beyan ve garanti ederler:  
•    kimliklerini ortaya çıkaracak (Kullanıcılar tam isimlerini kullanmazlar sadece ilk isimlerini veya bir “takma isim” kullanırlar);
•    DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın rakipleri veya onların ürünleriyle ilgili (fiyat dahil) bilgi içeren (özellikle güzellik ve saç sağlığı sektöründeki diğer üreticiler ve/veya dağıtımcılar ve/veya tedarikçiler);
•    Web sitesinde sunulan Marka ürünleriyle hiçbir bağı bulunmayan;
•    ne şekilde olursa olsun, yayınlamak için üçüncü bir taraftan komisyon aldıkları;
•    tanıtım, promosyon veya herhangi bir biçimde müşteri arama olarak değerlendirilebilecek;
•    başka web sitelerine, URL adreslerine, eposta adreslerine, bağlantı bilgilerine ve telefon numaralarına referans içeren;
•    bir bilgisayar virüsü veya bozulma veya hasara sebep olabilecek başka bir program veya bilgisayar dosyası veya bu tarz virüs, program veya dosyaların nasıl oluşturulabileceğini anlatan talimatlar içeren;
•    karalayıcı, tehdit içeren, istismar edici, yaralayıcı, kötü niyetli, kaba, edepsiz, şiddet veya nefret uyandıran, kişinin gizliliğini tehlikeye sokan, bir kişinin saygınlığına dair haklarına zarar veren, önyargı oluşturan veya herhangi bir başka şekilde uygunsuz olan;
•    tıbbi, psikolojik, hukuki, finansal ve benzeri problemlerle ilgili teşhis veya tavsiye alma veya verme içeren;
5.2. Değerlendirmelerin ve Görüşlerin yayınlanması değiştirilmesi ve izlenmesi

 • İzlemenin nitelikleri

 • DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI tarafından yapılacak herhangi bir yayın öncesinde;

 • Kullanıcı tarafından ibraz edildikten en fazla bir ay sonra.

 

 • Yayınlama reddi

DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI MADDE 1’in hükümlerini herhangi bir biçimde ihlal edebilecek herhangi bir Değerlendirmeyi/Görüşü yayınlamayı reddetme hakkını yegâne takdir yetkisi tamamen kendisinde olarak saklı tutar.

Ayrıca, DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI aşağıdakileri yayınlamama hakkına sahiptir:
•   kopyalanmış içerik;
•   Fransızca haricinde bir dilde yazılmış görüşler;
•   herhangi bir anlaşılmaz içerik (özellikle tesadüfi simgeler ve ardışık kelimeler içeren).

Değerlendirmeleri/Görüşleri reddedildiği takdirde Kullanıcılar eposta yoluyla bilgilendirilir. Epostalar Kullanıcıların Kullanıcı tanıtım formuna girdikleri eposta adresine yollanır.

•   Yayınlanan Değerlendirmeler/Görüşler

Onaylanan Değerlendirmeler/Görüşler Web sitesinde üç yıl boyunca görünür olacaktır. Bu süre dolduktan sonra DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Değerlendirmeleri/Görüşleri üç yıl daha saklayacaktır.
Değerlendirmeler/Görüşler Kullanıcı tarafından bir kez ibraz edildikten sonra değiştirilemeyecektir.
5.3. Fikri mülkiyet
Kullanıcılar ibraz ettikleri herhangi bir Değerlendirme/Görüş için DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’na çoğaltma, temsil etme, kullanma, kopyalama, değişiklik yapma, uyarlama, tercüme etme, türevsel işler yaratma, başka çalışmalar ile entegre etme ve bu Değerlendirmeleri/Görüşleri (bütün veya parçalar hâlinde) dağıtma ve bu içerikleri her hangi bir biçimde kullanma veya bu içerikleri herhangi bir başka materyalin, mecranın veya teknolojinin içine yerleştirme için geri alınamaz biçimde ve ücretsiz olarak izin verdiklerini burada beyan edeler.
Kullanıcılar burada DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın bilhassa onların Değerlendirmelerini/Görüşlerini tercüme edebileceğini ve Facebook ve Instagram sosyal ağ sayfalarında, haber bültenlerinde ve Web sitesinin yabancı veya herhangi bir versiyonunda yayınlayabileceğini kabul ederler.
Kullanıcılar buradan bu yayınların Değerlendirmeleri/Görüşleri yayınlandığında onların isimlerini (ya da yukarıda tavsiye edildiği üzere takma isimlerini) içerebileceği konusunda uyarılır. Kullanıcılar burada Değerlendirmelerinin/Görüşlerinin Marka ve Markanın logosu ile birlikte kullanılmasını bu paragrafta yazılı hükümlere istinaden kabul ederler.
5.4. İletişim
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI ürünleri veya bu ürünlerin kullanımıyla ilgili herhangi bir soru veya yorum için DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI ile şu adresi kullanarak iletişime geçin: contact.ducray@pierre-fabre.com

DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI görüşleriniz müşteri hizmetleri departmanına yollama hakkını tüm takdir yetkisi kendisinde olarak saklı tutar.
 
 
MADDE 6 – GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 
6.1 YÜKÜMLÜLÜK
 
Kullanıcılar Web sitesini kullanımlarından tamamen ve tek başlarına sorumludurlar. Kullanıcılar Web sitesini kullanım amacına uygun biçimde kullanmayı taahhüt ederler.
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Kullanıcıların Web sitesinden barışçıl bir biçimde istifade etmeleri durumunda fayda sağlayacaklarını ve özellikle Web sitesinin hiçbir üçüncü tarafa ait fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini ve Web sitesinin özgün bir çalışma olduğunu garanti eder. DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Web sitesinin yürürlükteki Fransız kanunlarına ve web siteleriyle ilgili endüstri standartlarına uygun olduğunu garanti eder.
Kullanıcılar virüslerin, böceklerin (bug), ve Web sitesinin işleyişini bozabilecek herhangi bir tipte dosyanın bilerek ve hatta bilmeyerek sisteme girmesine neden olmayacaklarını taahhüt ederler; böyle bir durum olduğunda kullanıcılar tüm sorumluluğu üstlenecektir. Tüm kullanıcıları korumak amacıyla ahlaki ilkeleri hiçe sayan kullanıcılar hakkında yasal işlem başlatabilir.
Kullanıcılar internetin kısıtlamaları ve nitelikleri hakkında eksiksiz bilgi sahibi olduklarını ve özellikle internette veri ve bilgi aktarımının değişken özellikte ve kapasitede heterojen ağlar kullanılması sebebiyle yalnızca göreceli bir güvenirliğe sahip olduğunu ve bunun da bazı dönemlerde erişimi engelleyebileceğini veya imkânsız kılacağını beyan ve garanti ederler.
 
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Web sitesine bağlanılmasından kaynaklanan veya Kullanıcının Web sitesini kullanmasından doğan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Hizmetlerin, bilginin ve/veya Web sitesin yanlış kullanılmasıyla elde edilmesi muhtemel hatalardan, eksikliklerden, virüslerden ve sonuçlardan sorumlu tutulamaz.  DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın sadece aracı olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü bulunmaktadır.
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI ve DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI/PFDC’nin yönetici ve çalışanları aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz:
-  Web sitesine bağlantıdan, erişimden veya Web sitesinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan;
-  Web sitesine başvurmaktan veya söz konusu Web sitesindeki hizmetleri kullanmaktan dolaylı veya dolaysız olarak kaynaklanan zararlardan;
-  DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI aşağıda belirtilen tarz bir zararın oluşabileceği konusunda uyarılmış olsa dahi, Web sitesinin kullanımından kaynaklanan dolaylı veya dolaysız herhangi bir zarardan, özellikle de herhangi bir faaliyet kaybı, finansal veya ticari kayıptan veya Web sitesinin kaybından veya herhangi bir bilgi sistemindeki bilgi kaybından,
 
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI bilgi/Hizmet kaybından veya bahsi geçen Hizmetle ilişkili bozulmadan, kalite kaybından hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. Web sitesinin sağladığı hiçbir bilgi herhangi bir biçimde bir garanti olarak yorumlanamayacaktır.
İlgili kanun ve yönetmeliklere tabi olan, DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI, Web sitesinin kullanımından veya kullanılmasının imkânsızlığından ve daha genel olarak, Web sitesiyle ve/veya herhangi bir üçüncü taraf web sitesiyle ilgili herhangi bir olaydan kaynaklanan herhangi bir zarardan ve kâr, müşteri, veri veya maddi olmayan varlıkların kaybından bilhassa ve bunlarla sınırlı olmayarak sorumlu tutulamayacaktır.
 
6.2. WEB SİTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VEYA KAPATILMASI
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Web sitesini 7/24 erişilebilir tutmak için gayret göstermektedir fakat bunu yapmakla yükümlü değildir. Dolayısıyla DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI özellikle bakım ve iyileştirmeler için erişimi kesebilir. DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI bu kesintilerden ve bu kesintilerin Kullanıcılar veya üçüncü taraflar için doğurduğu sonuçlardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Web sitesini önceden haber verme zorunluluğu bulunmadan silme ve değiştirme hakkını saklı tutar ve bu konuyla ilişkili olarak sorumlu tutulamaz.
Web sitesinin silinmesi veya değiştirilmesi Kullanıcıların muayyen tazminat talep etmesine hiçbir biçimde zemin teşkil etmez.
 
6.3. GARANTİLER
Kullanıcılar açıkça aşağıdakileri kabul ve taahhüt ederler:
• Web sitesini ve Hizmetleri kullanımlarından doğabilecek riskler kendilerine aittir. Hizmet “olduğu gibi” bir hizmet olarak sunulmaktadır ve Hizmete mevcutsa erişilebilmektedir. DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Hizmetin kalitesine ve özgül bir kullanıma uygunluğuna ve Kullanıcıları tarafından Hizmet hükümlerinin ihlal edilmediğine dair açık veya örtülü bir garanti vermez (bu liste eksiksiz değildir).
 
• DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Kullanıcılarına Web sitesinin ve/veya Hizmetlerinin beklentilerini karşılayacağına; kesintisiz, dakik, güvenli ve hatasız olacağına; hizmetlerin kullanılmasıyla elde edilecek sonuçların doğru ve güvenilir olacağına; tüm Hizmetlerin, bilgilerin veya Kullanıcılar tarafından Hizmet sırasında edinilen herhangi bir başka materyalin kalitesinin beklentilerini karşılayacağına; eğer varsa kullanılan yazılımdaki herhangi bir kusurun düzeltileceğine dair garanti vermez.
• Kullanıcılar Hizmeti kullanırken herhangi bir materyali indirir veya herhangi bir başka yolla edinirken tüm risk kendilerine aittir. Kullanıcılar bu materyalleri indirmekten kaynaklanabilecek bilgisayarlar hasarlarından ve veri kaybından tek başlarına sorumludurlar.
 
6.4. İLETİŞİM FORUMLARI
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Kullanıcıların DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI ile bağlantı kurabileceği ve contact.ducray@pierre-fabre.com adresini kullanarak DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’na soru sorabileceği iletişim forumları sunmaktadır.
Bu iletişim forumlarında paylaşılan tüm mesajlar yazarlarının görüşlerini yansıtmaktadır. Ne var ki DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI, bu alanlardaki içeriklerin sorumlusu olarak kınanabilir olarak değerlendirilebilecek, kanuna aykırı veya bu Genel Esas ve Koşullara uygun olmayan mesajları yanıtlamayabilir
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın ve/veya PFDC’nin imajına veya saygınlığına zarar veren içerikler paylaşan Kullanıcılar hakkında yasal işlemler uygulanabilir.
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI bu iletişim forumlarında gösterilen bilgilerden ve içerikten sorumlu tutulamayacaktır. DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI, tüm mesajları, bilhassa da bu mesajlar üçüncü tarafların haklarını ihlal ediyorsa, Web sitesinin yayın politikasıyla bağdaşmıyorsa veya yukardaki Madde 3.2’inin hükümlerini ihlal ediyorsa silme hakkını saklı tutar
Dolayısıyla, Kullanıcılar şunları taahhüt ederler:

 • İnsan haysiyetine zarar veren içerikler yayınlamamak;

 • İçeriğin gizlilik tabiatına saygı göstermek;

 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal etmekten kaçınmak;

 • Kamu nizamını düzenleyen yasaları ihlal etmekten kaçınmak;

 • Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uymak;

 • Web sitesinin işleyişini hiçbir şekilde tehlikeye atmamak;

 • Kendi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcılara veya herhangi bir başka kişiye açıklamamak;

 • Söz konusu hizmet rakip bir hizmet olsun olmasın, kullanıcıları başka bir hizmet kullanmaya teşvik etmemek, başka hizmetlerin reklamını yapmamak,

 
Akılda tutulmalıdır ki DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Genel Esas ve Kurallarla tamamen veya kısmen uymayan herhangi bir yayına veya içeriğe karşı çıkma ve herhangi bir Web sitesi içeriğini silme hakkını saklı tutar.
Kullanıcılar iletişim forumlarında yayınlanmış tüm yayınlar veya herhangi bir yayın için DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’na çoğaltma, temsil etme, kullanma, kopyalama, değişiklik yapma, uyarlama, tercüme etme, türevsel işler yaratma, başka çalışmalar ile entegre etme ve bu yayınları (bütün veya parçalar hâlinde) dağıtma, her hangi bir biçimde kullanma veya herhangi bir başka materyalin, mecranın veya teknolojinin içine yerleştirme için geri alınamaz biçimde ve ücretsiz olarak izin verdiklerini burada beyan edeler.
 
Kullanıcılar burada DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın özellikle, onların yayınlarını tercüme edebileceğini ve Facebook ve Instagram sosyal ağ sayfalarında, haber bültenlerinde ve Web sitesinin yabancı veya herhangi bir versiyonunda yayınlayabileceğini kabul ederler.
Kullanıcılar buradan bu yayınların onların isimlerini (ya da yukarıda tavsiye edildiği üzere takma isimlerini) içerebileceği konusunda uyarılır. Kullanıcılar burada, yayınlarının Marka ve Markanın logosu ile birlikte kullanılmasını bu paragrafta yazılı hükümlere istinaden kabul ederler.
MADDE 7 – FİKRİ MÜLKİYET
Aksi burada belirtilmediği takdirde, Web sitesinin tüm öğeleri (özellikle metinler, veriler, veri tabanları, grafikler, logolar, markalar, isimler, animasyonlar, görseller, videolar, ses, yazılım ve diğer öğeler dahil olmak üzere) (bundan sonra “Öğeler”) DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın ve/veya DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’na ilaveten izin vermiş olan üçüncü tarafların inhisari mülkiyetindedir ve telif hakkını düzenleyen ve daha da geniş olarak fikri mülkiyet hakkındaki Fransız yasalarına ve uluslararası yasalara tabidir.
 
Bu öğeler teliflerle, tescillerle, patentlerle, veri tabanı haklarıyla, ticaret sırlarıyla ve/veya herhangi bir diğer fikri mülkiyet hakkıyla korunmaktadır.
Tüm kopyalama, çoğaltma ve kamuya iletme hakları, görsel, fotoğraf, ikonografik veya diğer temsil biçimleri dahil olmak üzere saklıdır. Bu Web sitesinin tamamını ya da bölümlerini, Yayın Direktörünün açık izni olmaksızın herhangi bir elektronik ortamda çoğaltmak kesinlikle yasaktır.
 
Bu Web sitesinde kullanılmış olan tüm tescilli markalar ve logolar tescil edilmiştir ve dolayısıyla çoğaltılmaları hak ihlalidir. Tüm kullanım hakları saklıdır. Fikri Mülkiyet yasasının L.122-4 maddesine göre açık bir izin olmaksızın bir fikri mülkiyet öğesinin herhangi bir yolla tam veya kısmi temsili ya da çoğaltılması yasadışıdır ve Fikri Mülkiyet yasasının L. 335-2 maddesine ve devamındaki sayfalara göre cezalandırılabilir bir hak ihlali oluşturur.
 
Kullanıcılar, Web sitesini satmaya, kopyalamaya, kiralamaya, aktarmaya, atamaya, veya başka türlü şekillerde hibe etmeye, değiştirmeye ve uyarlamaya, tamamen veya kısmen bir yazılıma entegre etmeye, tercüme etmeye, kaynak koda dönüştürmeye veya makine kodundan sembolik koda çevirmeye ve Web sitesinden herhangi bir türevsel yazılım veya nitelik elde etmeye Yayın Direktörünün açık izni olmaksızın yetkili değildirler.
 
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI kullanıcılarına, yalnızca Web sitesine erişim ve Web sitesini ve öğelerini kullanma ve görüntüleme için bedava, tam yetki vermeyen ve aktarılamaz bir kişisel kullanım izni verir. Bu izin kesin surette kişisel, özel ve ticari olmayan kullanım içindir ve ilgili çoğaltma ve fikri mülkiyet haklarına işaret eden tüm göstergeleri haizdir. Bu bakımdan, Kullanıcıların Öğeleri herhangi bir yolla ve mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi bir mecra aracılığıyla tamamen veya kısmen kopyalamaları ve/veya çoğaltmaları, herhangi bir başka dile tercüme etmeleri ve uyarlamaları yasaktır.
 
Öğelerin herhangi bir başka kullanımı kesin surette yasaktır ve Fikri Mülkiyet yasasına aykırıdır.
 
MADDE 8 – KİŞİSEL VERİ
 
Web sitesine erişim veya Web sitesini kullanım kişisel veri toplanmasına yol açar, Kullanıcılar bunu kabul ederler. Bu kişisel veriler, Web sitesini kullanma için kesin surette gerekli olan üç (3) yıl boyunca saklanır.
 
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Kullanıcıların dikkatini kişisel veriler içerebilecek veri tabanlarının Avrupa Parlamentosunun ve 27 Nisan 2016 Konseyinin gerçek şahısları kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımına karşı koruma (EU) 2016/679 yönetmeliği uyarınca işleme tabi olduğuna çekmek ister (GDPR).
 
Kullanıcıların çevrimiçi girdiği kişisel veriler, sadece DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın veya Pierre Fabre Group’a mensup ve bu verilerin işlenmesinden ve saklanmasından mesul herhangi bir diğer tüzel kişiliğin kullanımı içindir. Bu veriler, Web sitesine ev sahipliği yapan ve Web sitesinin içeriğine veya yönetimine katkıda bulunanlar hariç üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI bu kişisel verilerin korunması için mevcut tüm makul tedbirleri almayı taahhüt eder.
 
Kişisel veriler otomatik işleme tabi olacaktır ve aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:
 
- Kullanıcılarla tüm ilişkileri takip etmek için: Kullanıcılara eposta yollamak için. Eğer kullanıcılar contact.ducray@pierre-fabre.com,  adresine eposta yollarlarsa veri saklanacak ve Kullanıcıya yanıt vermek ve sonra da takibini yapmak üzere kullanılacaktır;
- Hizmet tedariki: DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI tarafından yollanan haber bültenleri (Eğer kullanıcı kabul ettiyse), akılda tutulmalıdır ki Kullanıcılar haber bülteni aboneliği tercihlerini herhangi bir zamanda değiştirebilirler;
- İstatistiksel incelemeler: DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI kullanıcıların doğru bir profilini çıkartmak ve bu yolla kullanıcı beklentilerine daha iyi yanıt verebilmek için Kullanıcılar hakkındaki kişisel verileri derler, inceler ve karşılaştırır. Bu istatistiksel incelemeler kesin surette gizlidirler ve DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın inhisari mülkiyetindedirler. Üçüncü taraflara ifşa edilmezler.
 
Üçüncü taraflar hiçbir surette kişisel veri kabul etmemelidir. Veriler yetkili olmayan herhangi birinin erişimini engellemek için şifrelenmiştir. Dolayısıyla toplanan ve saklanan veri bir Kullanıcının özgül olarak tespit edilmesine olanak tanımaz.
 
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI bir zarara yol açan veya (kasten veya kasıtsız olarak) Web sitesinin herhangi bir diğer şahsın mülkiyet haklarını ihlal ettiğinden şüphelenilen herhangi bir Kullanıcının bilgilerini teşhis etme, sorgulama veya yasal takibatta bulunma nedeniyle ifşa etmek zorunda kalabilir.
 
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI bu kişisel verilerin korunması için mevcut tüm makul tedbirleri almayı taahhüt eder.
 
Kullanıcılar kendi kişisel verilerine erişme, bu verileri düzeltme ve silme hakkına sahiptir. Ayrıca veri işlemenin sınırlandırılması ve itiraz etme haklarını da kullanabilirler. Bu hakları kullanmak için Kullanıcılar DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI ile contact.ducray@pierre-fabre.com adresinden iletişime geçebilirler.
 
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Kullanıcıların taleplerini tatminkâr bir biçimde karşılamak için gereken tüm adımları atacaktır. Eğer Kullanıcılar DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın verdiği yanıtları herhangi bir sebeple tatmin edici bulmazlarsa DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI, buradan, Kullanıcılara Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés [Ulusal Bilişim ve Bilişim Özgürlükleri Komisyonu] nezdinde şikâyette bulunabileceklerini bildirir.
 
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Kullanıcının açık izni olmadan hiçbir kişisel veriyi Avrupa Birliği dışına ve üçüncü taraf ortaklarına aktarmayacaktır. DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI kişisel verilerin korunması için yetki sahibi otoritelerin talep ettiği tüm muhtemel formaliteleri yerine getirmekle yükümlüdür.
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI, Kullanıcıların kendi verileriyle, verilerine yakın zamanda yapılmış olan erişimlerle ve kanuni süreler içerisinde verileri üzerinde yapılmış işlemlerle ilgili sordukları soruları yanıtlayacaktır.
 
Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI kullanıcıları aşağıdaki adresten ulaşabilecekleri kişisel veriler hakkındaki politikalarına başvurmaya davet eder:  https://www.ducray.com/fr-fr/la-marque/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel.
 
MADDE 9 – HİPERMETİN BAĞLANTILARI
Kullanıcılara DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın Pierre Fabre Group’un mensubu olmayan web sitelerine ve uygulamalara bağlantı verebileceği duyurulur. Bu web siteleri ve uygulamalar Web sitesinden bağımsızdır.
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI bu web sitelerinin kaynak ve içeriklerini veya diğer web sitelerine ve/veya uygulamalara verdikleri bağlantıları düzenlemez veya denetlemez.
Bu web sitelerine verilen bağlantılar DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın bu web sitelerinin ve/veya uygulamalarını içeriğini ve dahası kullanımını onayladığı, doğruladığı veya kabul ettiği anlamına kesinlikle gelmez. 
Dolayısıyla, DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI; bu web sitelerinin içeriğinden, ürünlerinden hizmetlerinden, reklamlarından, çerezlerinden veya diğer öğelerinden ve de sağladıkları bilgilerin, hizmetlerin veya verilerin kullanımından kaynaklanabilecek, iddia edilen veya kanıtlanmış herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz.
Web sitesindeki hipermetinler ancak DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’nın yazılı izni alındıktan sonra oluşturulabilir. Tüm izin talepleri şu adrese yollanmalıdır: contact.ducray@pierre-fabre.com.
 
MADDE 10 – ÇEREZ POLİTİKASI
Bir çerez bir Web sunucusu tarafından Kullanıcının web tarayıcısına yollanan bir dijital veri bloğunu temsil eden ve Kullanıcının bilgisayarının, tabletinin veya telefonunun (bundan sonra hepsine birden "Donanım" denecektir) sabit diskinde saklanan küçük bir bilgisayar programıdır.
Bu bölümün anlamı uyarınca çerez ifadesi, değiştirildiği haliyle, 6 Ocak, 1978 tarihli kanunun 32-II maddesi kapsamına giren herhangi bir teknolojiye işaret eder.
Bazı çerezler Kullanıcıyı fiziksel kullanıcı ve/veya Kullanıcının Donanımını teşhis eden kişisel bilgiler içerebilir. Bunlar, Web sitesinin Kullanıcıyı ilgilendiren bölümlerini tespit ederler ve  böylece Kullanıcının ilgisine uygun içeriklerin kendisine iletilmesini sağlarlar.
Bu bakımdan Donanıma çerezler tarafından kaydedilen bilgilerin saklanma süresinin 13 ayı geçmeyeceği akılda tutulmalıdır.
Web sitesi çerezleri, başlıca Web sitesinin işleyişini ve taramayı (örneğin belli bir tarayıcı veya ekran rengi için Web sitesi optimizasyonu sağlamak) iyileştirecek istatistiksel amaçlar (örneğin Web sitesine yapılan ziyaretlerin sayısı, Kullanıcıların ikamet ettikleri coğrafi bölgeler) ve ziyaret esnasında özellikle istenmeyen epostalar ve sahtekârlık ile mücadele ederek güvenliği sağlamak için kullanmaktadır.
Ayrıca donanım üzerine reklamlar dahil olmak üzere içeriği kişiselleştirmek ve/veya iyileştirmek amaçlı üçüncü taraf çerezleri de kaydedilebilir, ve bunlar Kullanıcı ziyareti sırasında kullanılabilir. Mecraya bağlı olarak birçok üçüncü tarafa ait çerez Donanıma kaydedilebilir, bunlar başlıca:
• Kullanıcılar sosyal medya içeriğinin yayınlandığı mecralarımızdan birine başvurduğunda sosyal ağ çerezleri Kullanıcının Donanımına kaydedilebilir. DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI ağların web sitelerindeki çerezleriyle ilgili olarak tüm Kullanıcıları sosyal ağların yönetim politikalarını okumaya davet eder.
•    Flash® çerezleri, grafik animasyonlar veya video sekansları gibi dinamik nesneleri görüntülemek üzere yüklenen Flash® yazılımı tarafından saklanır. Flash® çerezleri Flash® uygulaması kullanıldığı anda yüklenebilir. DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI tüm Kullanıcıları yazılım üreticisinin web sitesinde yer alan Flash® çerezleri için yönetim politikasını okumaya davet eder.
•   Örneğin bir reklamcı gibi bir üçüncü tarafın tanımladığı hedef çerezleri Kullanıcının veya hedef Kullanıcının ilgi alanlarıyla en çok örtüşen reklamları sunmak için kullanılabilir. Hedef çerezler aynı zamanda bir reklamın görünüm sayısının sınırlı olmasına ve bir reklam kampanyasının etkinliğinin ölçülmesine yardımcı olur. Bu çerezler ayrıca Kullanıcının farklı internet sitelerine ziyaretlerini takip etmede kullanılırlar. 
 
Dahası, DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI kendi çerezlerini üçüncü taraf ortaklara ait mecralara yerleştirebilir.
 
Bu çerezlerin başlıca maksadı Kullanıcının ilgi alanlarıyla örtüşen içerik sunmak ve Kullanıcının içerik hakkındaki görüşlerini saymaktır.
Kullanıcılar, internet sitesini taramaya devam ederek DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI’NIN mevcut bölümde tarif edildiği üzere çerez kullandığını kabul ederler.
Ağ tarayıcıları genellikle çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırılmışlardır. Kullanıcılar tabii ki çerezlere izin vermeyebilir, çerezleri onaylamayabilir veya silebilirler. Bu amaçla ağ tarayıcısının yardım sayfasına danışarak veya bu özelliği tarayıcıda engelleyerek çerezleri Donanımdan silebilirler (kullanabilecekleri yöntemler http://www.cnil.fr adresindeki Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu’nun internet sitesinde belirtilmiştir).
Kullanıcılar çerezleri kabul etme veya reddetme seçimlerini herhangi bir zamanda değiştirebilirler.
Eğer bir kullanıcı çerezleri engellerse, İnternet sitesi mükemmel şekilde işlemeyebilir ve bazı içeriklere ulaşılamayabilir. Bu bakımdan, biz internet sitesinin tüm özelliklerinden faydalanabilmek için çerezlerin kaydedilmesine izin vermeyi öneririz.
İnternet sitesinde çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI kullanıcıları https://www.ducray.com/fr-fr/la-marque/politique-de-protection-des-donnees-caractere-personnel adresindeki tabloya danışmaya davet eder.
MADDE 11 – FERAGAT VE KISMİ GEÇERSİZLİK 
Eğer Genel Esas ve Koşulların bir hükmü, kanun ve düzenlemelerdeki bir değişikliğe veya bir mahkeme kararına bağlı olarak geçersiz bulunursa Genel Esas ve Koşulların diğer maddelerinin geçerliliği ve onlara uyma zorunluluğu hiçbir şekilde bu durumdan etkilenmez.
Eğer taraflardan biri Genel Esas ve Koşulların herhangi bir maddesinden yararlanmamayı seçerse bu Tarafın aynı hükümden ileri bir zamanda da tekrar feragat edeceği anlamına gelmez.
MADDE 12 – SAİR HÜKÜMLER
Eğer Genel Esas ve Koşulların hükümlerinden biri geçerliliğini yitirir veya hatalı olduğu anlaşılırsa, söz konusu hüküm hukuki yorum açısından ona en yakın hüküm tarafından değiştirilecektir.
Kullanıcıların Genel Esas ve Koşulları okuduklarına ve onayladıklarına dair beyanı ve internet sitesinin kullanımı Kullanıcının Genel Esas ve Koşulları tam ve koşulsuz olarak kabul ettiği anlamına gelir.
Kullanıcılar, Genel Esas ve Koşullar hakkında oluşabilecek soruları veya internet sitesi veya Kullanıcı Hesabı hakkında yorumları için  contact.ducray@pierre-fabre.com adresine yazabilirler.
MADDE 13 – GENEL KOŞULLARA DEĞİŞİMLER  
DUCRAY DERMATOLOJİ LABORATUVARLARI Genel Esas ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirebilir. Kullanıcılar bu değişimlerden haberdar edilecektir. İnternet sitesinin Genel Esas ve Hükümlerdeki değişimle ilgili tebliği takip eden herhangi bir kullanımı Genel Esas ve Koşulları kabul yerine geçecektir. Eğer bir kullanıcı Genel Esas ve Koşullara yapılmış olan değişiklikle ihtilafa düşerse internet sitesine erişimden imtina etmelidir.
Eğer Genel Esas ve Koşullar tercüme edilmişse, Fransızca versiyonu geçerlidir.
MADDE 14 – GEÇERLİ KANUN VE YARGI YETKİSİ
Genel Esas ve Koşullar Fransız kanunlarının hükmü altındadır.
Genel Esas ve Koşullardan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık, herhangi bir hukuki işlem veya tahkime girişilmeden önce uzlaşmaya çalışılır.
Eğer uzlaşma başarısız olursa, anlaşmazlık Paris İstinaf Mahkemesinin yargı alanında yetkili bir mahkeme önüne getirilecektir.