Sedef hastalığı tedavisinde ilaçlar

Lokal tedaviler (kremler, losyonlar, merhemler, vb.) yeterli olmadığında dermatologlar, özellikle sedef hastalığı yaygın ise genellikle tablet şeklindeki sistemik ilaç tedavisi önerebilirler. Detaylı bilgi için dermatoloğuna başvurabilirsiniz.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

İçi̇ndeki̇ler

Farklı ilaç tedavileri

Sedef hastalığı için oral tedaviler genellikle aşağıdaki dört molekülden biri kullanılarak formüle edilir:

Metotreksat:

Bu ilaç hücre çoğalmasını sınırlar. Sedef hastalığını tedavi etmek için uzun yıllardan beri kullanılmaktadır ve tablet veya enjeksiyon formunda mevcuttur. Dikkat! Bu tedavi günde bir kez değil, haftada bir kez alınması nedeniyle standart tedavi uygulamasından farklıdır. Tek başına veya biyolojik ajanlar ile birlikte alınabilir. Yorgunluk, sindirim bozuklukları, ağız ülserleri, saç dökülmesi, vs. gibi istenmeyen etkiler görülebilir. Düzenli kontrollerle karaciğer hasarı gibi daha ciddi yan etkiler önlenebilir. Siklosporin: Bu ilaç sürekli olarak organ nakillerinde kullanılan bir bağışıklık sistemini baskılayıcıdır.

Siklosporin

şiddetli böbrek toksisitesi de dahil olmak üzere bazı istenmeyen etkilerinden dolayı uzun süre uygulanamaz. Öte yandan, bir veya iki yıllık tedavi, hastaların kritik bir enflamasyon evresini aşmasına ve sedef hastalığı aktivitesini sınırlandırmaya yardımcı olabilir.

Asitretin

Bu molekül keratinosit aktivitesini düzenleyerek etki eder. Özellikle çocuk doğurma çağındaki genç kadınlarda, teratojenik özelliği nedeniyle kullanımı oldukça sınırlıdır. Etkili doğum kontrolü ve yakın izlem gereklidir. En sık bildirilen olumsuz reaksiyonlarderi/mukozayı kapsar: kuru cilt ve dudaklar, kırılgan tırnaklar ve saç, vb. Nemlendirici ve onarıcı cilt bakım ürünlerinin tedavi sırasında günlük kullanımı önerilir.

Apremilast

Bu yeni ilaç enflamatuar süreçleri hedef alır. Bazı sindirim problemleri bildirilmiş olmasına rağmen iyi tolere edilir. Hastalar, nadir görülmesine rağmen potansiyel olarak ciddi olabilen, duygudurum bozuklukları da geliştirebilir.

Sedef hastalığı tedavisi için yeni ilaçlar geliştirmekve pazara sunmak için araştırmalar devam etmektedir. Tüm lokal veya sistemik ilaç tedavileri hakkında bilgi almak için bir dermatoloğa başvurunuz.

Back to top