синя зона

Pierre Fabre, оценен от Ecocert Environnement (ECOCERT 26000)

Pierre Fabre Group възложи на независимата организация ECOCERT Environnement да оцени нейния подход към КСО в съответствие със стандарта ISO 26000 за устойчиво развитие.

От тази първоначална оценка компанията получи ниво на съвършенство – съответстващо на най-високото ниво на зрялост на стандарта ECOCERT 26000 – с оценка от 77%. Нито една международна компания с размерите на Pierre Fabre досега не е била оценявана от ECOCERT по този стандарт.
 
За да се извлече максимална полза от оценката, бяха проведени 150 одита във Франция и по света, включително 55 служители на Pierre Fabre, избрани на случаен принцип, и група от 8 външни заинтересовани страни. По отношение на 7-те основни области на ISO 26000 независимият орган за оценка откри много силни страни и посочи възможности за подобрение.

DU_LABEL-ECOCERT_26000_FR

Някои от силните страни на Pierre Fabre Group, разкрити от ECOCET Environnement: 

 • Първоначалната визия на основателя, „грижа за хората, здравето и околната среда“, неговите ценности, основани на уважение към заинтересованите страни на компанията, са все така силни; за ECOCERT Environnement те представляват „основата за един наистина прозрачен и етичен подход към КСО“;
 • Фактът, че мнозинството от членовете принадлежат към фондация за обществени услуги, заедно с особено динамичната схема за участие на служителите (85% от служителите са акционери), позволява на групата Pierre Fabre да осъществява дейността си в дългосрочен план;
 • Групата е ангажирана с всички аспекти на устойчивото развитие, тя е в челните редици на изследователската дейност и иновациите (онкология, дерматология, дермокозметика и др.) и демонстрира желание да бъде пример по отношение на качеството на околната среда и условията на труд;
 • Корените в Югозападна Франция, по-специално в региона Тарн, допринасят за създаването на устойчива стойност в един до голяма степен изолиран район, както и заноу-хау от този регион към останалата част на света. 

 

След одита, извършен от ECOCERT Environnement:

Няколко области, в които трябва да се постигне напредък, ще ръководят програмата за КСО на компанията през следващите 3 години:

 • Да направим информацията за целите и ангажиментите на групата в областта на КСО, марките и продуктите, по-лесно достъпна за потребителите;
 • Предлагане на по-пълна представа за специфичните предизвикателства на КСО на Групата; разработване и предоставяне на методологически насоки за всеки бизнес на компанията;
 • Подпомагане на партньорите на групата при структурирането на техните собствени систематични програми за КСО.

В свят, наситен със „зелена“ информация, е важно да се предоставят доказателства за поетите ангажименти към потребителите и заинтересованите страни. Инициативата за прозрачност, която предприехме заедно с ECOCERT Environnement, е преди всичко отговор на това изискване, а малко компании от нашия мащаб правят това. Освен това тя ще ни даде възможност да продължим да прилагаме нашия подход на непрекъснато усъвършенстване, като работим по областите за подобрение, определени за периода от сега до следващата оценка.

Северин Руле-ФурнемонДиректор „Устойчиво развитие“ в рамките на Green Mission Pierre Fabre

Няколко амбициозни и измерими цели в краткосрочен и средносрочен план:

 • 100% от новите продукти са с екологичен дизайн от 2019 г.;
 • 80 % от новите растителни екстракти са биологични или отглеждани по устойчив начин (без фитосанитарна обработка) до 2021 г.; 
 • 30% намаление на емисиите на CO2 до 2025 г.; 
 • 25% намаление на потреблението на енергия до 2025 г. 

DU_LABEL-ECOCERT_26000_FR

DUCRAY е марка на Pierre Fabre Group, чийто подход към КСО е оценен на ниво Съвършенство от ECOCERT Environnement в съответствие със стандарта ISO 26000.

du_article_for-life_body2

DUCRAY е дермо-козметична марка на Pierre Fabre, чийто подход за КСО е оценен като „За цял живот“.

 

Обратно към началото