синя зона

Индексът за зелено въздействие

Инструментът, който ви обяснява въздействието на нашите продукти върху обществото и околната среда с оценка A+B+C+D.

Индекса за зелено въздействие – прозрачен инструмент за измерване, достъпен за всички

 

Индексът за зелено въздействие е инструмент за информация и оценка на въздействието на козметичните продукти и продуктите за семейно здраве върху околната среда и обществото.
Той е разработен от Pierre Fabre Group за оценка на всички техни продукти, а стабилността и надеждността на метода са оценени и гарантирани от независимия орган AFNOR Certification
Преглеждат се общо 20 критерия, за да се даде оценка на продукта A, B, C или D. 
Резултат А или B означава, че продуктът може да се счита за екологично и социално съобразен и проектиран, тъй като отговаря на достатъчни критерии за екологични или социални характеристики въз основа на признати стандарти.

 

kl_green-impact-index_gii_fr_no-background

Индексът за зелено въздействие е нещо повече от система за оценяване, той е инструмент и подход, който дава възможност на хората да правят информиран избор в съответствие с техните ценности и да употребяват по-отговорно.
Непрекъснатото усъвършенстване е в основата на нашия подход.
 
Анализът на 20-те екологични и обществени критерия на индекса за зелено въздействие ни позволява да определим точни области за подобрение и да направим всичко възможно, за да подобрим екосоциалния дизайн на продуктите, оценени със С или D. 

 

Метод за оценка на индекса за зелено въздействие

du_article_gii_body2

Оценката за всеки продукт се получава от оценката на 14 екологични и 6 социални критерия. Оценката на околната среда представлява 2/3 от общата оценка, а на социалната – 1/3. Общата оценка се изчислява първо от 15, а след това от 20, за да се получи индексът на зелено въздействие на продукта. В таблицата по-долу са описани подробно тези различни критерии и тяхната тежест в общата оценка.

du_article_gii_body3

Първите продукти на Ducray, оценени чрез индекса за зелено въздействие

Оценка на околната среда 8,5/10

Екологичен дизайн на опаковките 3,6/4

Включване на рециклирани или сертифицирани по FSC PEFC материали
Рециклируеми опаковки (според инструкциите за сортиране за Франция, които могат да се различават на местно ниво)

Екологичен дизайн на формула 2,9/3

Биоразградима формула съгласно стандарта OECD 301B
Формула с 91% естествен произход

Намалено въздействие на производството 1/2

Сертифициран за опазване на околната среда производствен обект: ISO 14001 или ECOVADIS

Намалено въздействие на транспорта 1/1

44% съставки от Франция
89% съставки от страни, граничещи с Франция
100% съставки от Европа

Обществена оценка 3/5

  • Продукт, произведен във Франция
  • С покупката на този продукт вие помагате да се подкрепят обществените ангажименти на Ducray към асоциациите на пациенти, страдащи от различни видове възпалителни дерматози:

Всички тези партньорства повишават осведомеността за заболяванията, помагат на пациентите да подобрят качеството си на живот и подкрепят клиничните иновации в лечението на заболяванията.

14-те асоциации, подкрепяни в цял свят, включват: Обществото за екзема на Канада и Канадската мрежа за псориазис, Образователният информационен център за атопия и астма в Южна Корея, Португалската асоциация за псориазис, Psoriasis Liga Vlaanderen в Белгия, както и Фондация Псориазис в България и много още.

Обща оценка на продукта 11,4/15, т.е. 15,2/20

 Или оценка А

Вижте подробности за оценката

KELUAL DS Шампоан 100 ml

Нейният индекс за зелено въздействие е B, нека ви кажем защо

Третиращ шампоан при състояния на тежък пърхот със сърбеж

KELUAL DS Третиращ шампоан при състояния на тежък пърхот със сърбеж

Премахва пърхота - Успокоява сърбежа и раздразнението*

Козметичен продукт

Оценка на околната среда 5,5/10

Екологичен дизайн на опаковките 2,3/4

Рециклируеми опаковки (според инструкциите за сортиране за Франция, които могат да се различават на местно ниво)

Екологичен дизайн на формула 1,2/3

Биоразградима формула съгласно стандарта OECD 301B

Намалено въздействие на производството 1/2

Сертифициран за опазване на околната среда производствен обект: ISO 14001 или ECOVADIS

Намалено въздействие на транспорта 1/1

38% съставки от Франция
77% съставки от страни, граничещи с Франция
77% съставки от Европа

Обществена оценка 3/5

  • Продукт, произведен във Франция
  • С покупката на този продукт вие помагате да се подкрепят обществените ангажименти на Ducray към асоциациите на пациенти, страдащи от различни видове възпалителни дерматози:

 

Всички тези партньорства повишават осведомеността за заболяванията, помагат на пациентите да подобрят качеството си на живот и подкрепят клиничните иновации в лечението на заболяванията.

14-те асоциации, подкрепяни в цял свят, включват: Обществото за екзема на Канада и Канадската мрежа за псориазис, Образователният информационен център за атопия и астма в Южна Корея, Португалската асоциация за псориазис, Psoriasis Liga Vlaanderen в Белгия, както и Фондация Псориазис в България и много още.

Обща оценка на продукта 8,5/15, т.е. 11,3/20

 Или оценка В

Вижте подробности за оценката

Обратно към началото