ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ

 ЛАБОРАТОРИИ ДЮКРЕ - 
- ПИЕР ФАБР ДЕРМО-КОЗМЕТИК - 
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ
 

Благодарим ви за посещението на нашия Интернет сайт. Защитата и сигурността на личните данни на нашите клиенти и потребители е основна грижа на групата Pierre Fabre.

Настоящата политика за поверителност обяснява каква информация се събира, когато разглеждате и използвате нашия Интернет сайт, и по какъв начин се обработва. 
 

Кои сме ние?

Настоящият Интернет сайт ("Интернет сайтът") се оперира от: „ПИЕР ФАБР ДЕРМО – КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, бул. "България" 49, ет. 5 и ет. 6,гр. София
(наричано по-долу "Pierre Fabre" или "Ние"), който е отговорен за обработката на личните данни, подлежащи на събиране от вас на Интернет сайта, за описаните по-долу цели.
Приканваме ви да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност, за да се запознаете с условията за обработка на вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет сайт. Имайте предвид, че тя може да бъде актуализирана от Pierre Fabre във всеки един момент. Датата на последната актуализация е показана на тази страница. Ето защо ви каним да я преглеждате редовно. 


Информация за вас, която събираме

В зависимост от услугите, предоставяни от нашия Интернет сайт, които вие използвате, вашия избор и конфигурацията на вашето устройство (по-специално по отношение на бисквитките и други тракери), събраните и обработени от Pierre Fabre ваши лични данни (вашите "лични данни") са по-точно:
 • Когато използвате нашия Интернет сайт, от вас може да бъде поискано да ни предоставите доброволно лични данни, включително вашето фамилно име, собствено име, адреса ви по местоживеене, имейл адреса, телефонния ви номер, предпочитанията и интересите ви и всяка информация, която ни е необходима, за да отговорим на ваше запитване или рекламация от ваша страна.
 • Когато посещавате Интернет сайта ни, нашият сървър автоматично събира различна информация, генерирана от браузъра или компютъра, включително: име на домейна; IP адрес; дата, час и продължителност на вашето посещение; вид на браузъра, експлоатационната система и прегледани страници.
Възможно е също така да получаваме ваши лични данни от трети страни.
 • Ние не използваме тези автоматично събрани данни, за да се опитаме да установим вашата самоличност, както и не ги свързваме с личните данни, изброени по-горе, които вие ни предоставяте.
 
 
Цели при обработката на вашите лични данни

По-долу ще видите преглед на целите при обработката на вашите лични данни от нашите специалисти, както и причините, поради които ни е необходима тяхната обработка. 

 

Цел на обработката
Мотиви за необходимостта от обработката на вашите лични данни от нашите служители
За да отговорим на вашите въпроси, изпратени по e-mail, формуляр за контакт или чат В съответствие със законните интереси на  Pierre Fabre да обслужва своите сегашни и бъдещи клиенти и ако обработката е необходима в рамките на настоящата ни дейност 
За да ви позволим да си създадете личен акаунт или клиентска сметка с цел да поръчвате продуктите си онлайн   За да ви обслужваме по-добре при изпълнението на вашите поръчки (изпълнение на договор)
За да ви предложим по-добра услуга: например за да намерите най-близкият магазин или място за продажба  За да предложим по-добра услуга на нашите сегашни / потенциални клиенти, съобразно законните интереси на Pierre Fabre
 
За управление и оптимизиране на връзка с клиента, включително чрез подобряване на нашия Интернет сайт, и като цяло, на нашите продукти и услуги   Да се отговори по-добре на нуждите на нашите сегашни и бъдещи клиенти, съгласно законните интереси на Pierre Fabre
Освен ако не сте против както е отбелязано по-долу в частите „вашите права” и „бисквитки”, за да разберем по-добре вашите предпочитания, като анализираме поведението ви в нашия Интернет-сайт и ви предложим продукти или услуги, които са по-добре адаптирани към интересите ви Да се отговори по-добре на нуждите на нашите сегашни и бъдещи клиенти, съгласно законните интереси на Pierre Fabre
За да ви се изпращат информации относно наши предложения, новини и събития (бюлетини, покани и други писмени материали)   Изричното ви съгласие
Статистически анализи Съгласно законните интереси на Pierre Fabre ако обработката е необходима за управлението на настоящата ни дейност
Уведомяване на компетентните органи, относно сериозна нежелана реакция, възникнала при употреба на наши продукти Съобразно нашите законови задължения 
Да Ви позволи да извършвате онлайн диагностика, за да получите персонализирана рутинна грижa Изричното Ви съгласие  
  

Данните от личен характер, които са ни необходими, за да реализираме описаните по-горе цели  са отбелязани със звездичка на отделните страници на Интернет-сайта, на които се събират. Ако изберете да не попълвате задължителните полета, може би няма да можем да обработим вашите заявки и/или да ви доставим исканите продукти и услуги. Другите данни от личен характер са изцяло по желание и ни позволяват да ви опознаем по-добре, както и да подобрим нашата комуникация и услуги впоследствиеДопълнителната информация относно целите и юридическата база при особените случаи на специфична обработка са представени по-долу.  

Комуникация и пренос на данни от личен характер 

Ние сме част от световната група Pierre Fabre и понякога, в краен случай, се налага да прехвърлим ваши лични данни в рамките на групата Pierre Fabre за целите, представени по-горе.

Възможно е също да упълномощим трети лица, предоставящи услуги (които ще действат съобразно наши указания), които да ни помогнат да ви предоставим информации, продукти или услуги, да управляваме и насочваме нашите дейности, както и да подобрим нашия Интернет-сайт. При подобни случай е възможно тези трети лица да имат достъп до вашите лични данни.  

Ако вашите лични данни са прехвърлени извън ЕЕП (Европейското икономическо пространство) към други компании в рамките на групата Pierre Fabre или към доставчици на услуги, ние ще вземем мерки, за да сме сигурни, че вашите лични данни имат същото ниво на защита, както и ако бяха останали в рамките на ЕЕП, включително чрез сключването на договори за пренос на данни, на основата на типовите договори, одобрени от Европейската комисия, както са актуализирани или преработени, или като прибегнем към програми за сертифициране като Privacy Shield UE  за трансфер на данни към САЩ, или към други механизми на пренос, а в краен случай и към адекватни решения, като Вътрешни правила за защита или пък договори, одобрени от компетентните органи за защита на данните в ЕС

Възможно е също да предадем вашите лични данни на трети лица в рамките на всяка реална или потенциална сделка на нашата компания, отнасяща се до някакви активи, които принадлежат на нас или на свързана компания, когато в този случай личните данни на нашите ползватели са част от тези преотстъпени активи.   

Ще отговорим също така на исканията за информация, ако законът ни задължава да направим това, или ако подобно разкриване е необходимо, за да запазим нашите права и/или за да бъдем в съответствие с някаква законова или съдебна процедура, искане от регулаторен орган или всякаква друга законова процедура, с която трябва да се съобразим.  

Меркетинг с електронни средства
Когато законът ни разрешава и с ваше съгласие, когато се изисква, ние можем да се свързваме с вас по електронен път, за да ви представяме нашите продукти и услуги. Ако искате да прекратите регистрацията си, за да не получавате повече информация от нас, 
моля използвайте [линка "отписване", намиращ се в нашите електронни съобщения или изпратете STOP чрез SMS на посочения номер], 
или се свържете директно с нас на адреса "Свържете се с нас" и ние ще спрем да ви изпращаме съобщения. 

 

Съхранение на вашите лични данни

Като правило, ние не съхраняваме вашите лични данни за по-дълго време от необходимото за реализиране на целите, за които те са били събрани.

Ние съхраняваме вашите лични данни точно за времето, необходимо за управлението на връзката с вас (например когато създавате акаунт, купувате продукт на нашия Интернет сайт и т.н.).

Ние съхраняваме вашите лични данни с цел маркетинг в продължение на три години, считано от датата на последното ни взаимодействие, ако не сте наш клиент; и дотогава докато сме във връзка с вас чрез промоционалните ни дейности, ако сте ни клиент, освен ако вие не възразите, тогава когато получавате някое от маркетинг съобщенията ни.

IP адресите, събирани с цел сигурност, не се съхраняват за повече от 10 дни.

Накрая, дневниците за връзка, които се събират, се съхраняват, ако вие сте дали съгласие за това, с помощта на бисквитки и други тракери, използвани на нашия сайт, в продължение на не повече от тринадесет (13) месеца, съгласно приложимите закони и регламенти. 

За подробна информация вижте раздел "Бисквитки" по-долу.

Възможно е да се наложи да запазим вашите лични данни под формата на архив за срок, надвишаващ описания по-долу, за да спазим правните задължения, възникнали за нас или, ако това е необходимо, отчитайки приложимите предписания, за да упражним някое от нашите права (например всяка информация относно транзакциите се запазва за срока на договора и в продължение на 5 години след това).

След като вашите лични данни вече не са необходими за целите си по предназначение или за архивиране за удовлетворяване на правните ни задължения или за правото по давност, ние следим те да бъдат напълно унищожени или анонимизирани.
 

Външни връзки


Интернет сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. Тъй като Pierre Fabre не упражнява контрол върху тях, ние не носим отговорност за техните практики за защита на данните и ви съветваме да проверявате политиките на тези трети сайтове по отношение на защитата на данните. Тази политика важи единствено за личните данни, събирани чрез нашия Интернет сайт или в рамките на нашите дейности.

Вашите права

В съответствие с приложимото право, вие имате следните права по отношение на вашите лични данни:
 • Да получите копие от вашите лични данни, както и информация за начините на обработване на личните данни и за правната им основа; 
 • Да коригирате грешни лични данни (включително да допълните непълни лични данни); 
 • Да изтриете вашите лични данни (в някои случаи това право може да се упражни само тогава, когато данните вече не се необходими за реализирането на целите, за които са били събрани или обработени); 
 • Да ограничите обработването на вашите лични данни, когато:
       - точността на личните данни е спорна;
        - 
обработването е незаконно, но вие сте против изтриването на вашите лични данни; 
        - ние нямаме повече нужда от вашите лични данни, но те все още са необходими за установяване, упражняване или защита на законово право;
 
 • Да поискате преноса на вашите лични данни в машинно четим формат за трета страна (или за вас), ако нашата обработка се основава на вашето съгласие или на изпълнение на сключен с вас договор; 
 • Да дадете общи или специфични указания за начина на обработка на вашите лични данни след вашата смърт. 
 • Да възразите във всеки момент срещу контакти по телефона с цел маркетинг, регистрирайки се безплатно на Интернет сайта: www.bloctel.gouv.fr; 
 • Да изтеглите съгласието си за обработка на вашите лични данни (ако тази обработка се основава на ваше съгласие) без това да повлияе на законосъобразността на обработката, основана на съгласието и извършена преди оттеглянето му; 
 • Да възразите на обработката с цел проучване; и 
 • Да получите или да видите копие на предприетите подходящи мерки при преноса на вашите лични данни към трета страна или международна организация. 

​​​          Освен гореспоменатите права, вие имате право да възразите срещу всяка обработка на вашите лични данни, произтичаща от законовия интерес на Pierre Fabre, включително профилиране (против вашето съгласие или за изпълнение на договор с вас). Имате право да       възразите срещу всяка обработка на вашите лични данни с цел проучване, включително профилиране.  
 
 Има правото да подадете жалба пред вашия национален контролен орган, отговорен за защитата на личните данни , който за Република България е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

За да упражните тези права, моля свържете се с нас на координатите, дадени по-долу, в рубриката "Свържете се с нас". Моля отбележете, че можем да ви поискаме документ за самоличност или да ви фактурираме разходи, ако законът ни го разрешава, например, ако вашето искане е явно необосновано или прекомерно. Ние ще положим всички усилия, за да отговорим на вашето искане в приложимите срокове. Бисквитки
Бисквитка е малък файл, който може да бъде поставен на твърдия диск на вашия компютър или на сървъра на Интернет сайт. Ние използваме бисквитки, за да получим определена информация, събирана автоматично и описана по-горе. Вие не сте длъжни да приемате бисквитки и можете да избирате, кои от тях да приемате, като промените параметрите на вашия браузър, така че да не приема бисквитки. За повече информация за бисквитките, включително за начина на конфигуриране на Интернет браузъра, за да отказва или контролира по-добре използването на бисквитки на вашия компютър, моля отидете на: www.aboutcookies.org


Видове бисквитки, които използваме

На нашия Интернет сайт използваме различни бисквитки с различни цели: тези бисквитки са известни с названията строго необходими бисквитки, бисквитки за ефективност, бисквитки за маркетинг и функционални бисквитки. Възможно е някои бисквитки да са предложени от трета страна с цел предлагане на допълнителни възможности на нашия Интернет сайт и са изброени по-долу.

Строго необходими бисквитки: те са необходими за изпълнение на действието, което искате да извършите, например да влезете в своя профил. Ако откажете бисквитките като промените параметрите на вашия браузър, ние не можем да гарантираме пълната функционалност на нашия Интернет сайт по време на вашето посещение. 
Бисквитки за ефективност: това са бисквитки, използвани за подобряването на нашия Интернет сайт, например за анализи, които ни позволяват да разберем как се използва нашия Интернет сайт и къде са необходими подобрения. Тези бисквитки се използват за събиране на информация за начина, по който посетителите използват нашия Интернет сайт. Тази информация се събира анонимно и включва броя посетители, техния произход и страниците, които разглеждат. 
Бисквитки за маркетинг: тези бисквитки се използват за изпращане на специфични реклами към определен компютър или друго устройство (а не към лице, опредено чрез своето име или чиято самоличност може да се установи по друг начин), които са подходящи за интересите, свързани с дейността на Интернет сайта, свързан с този компютър или устройство (кликове върху рекламни ленти, посетени подраздели, направени търсения по ключова дума). Тези бисквитки се използват също така, за да се ограничи броят пъти, когато потребителят вижда една реклама и за да се измери ефективността на рекламната кампания. Те могат да запаметят също така факта, че Интернет сайтът е разглеждан от устройство и да съобщят тази информация на маркетинговите фирми. Бисквитките за маркетинг на нашия Интернет сайт се управляват от трети страни с наше разрешение. Бисквитките за маркетинг позволяват да се установи източника на реклама, от който даден потребител е пренасочен към нашия Интернет сайт, така че ние да разберем дали е в наш интерес да инвестираме в този източник на реклама. 
Функционални бисквитки: тези бисквитки подобряват ефективността и функционалността на нашия Интернет сайт, често вследствие на определено действие на потребителя. Например, можем да персонализираме съдържанието, което ви предлагаме или да запаметим вашите предпочитания. 
Бисквитки за споделяне на социални приставки на трети страни с връзки към социални приставки: интегрирането на социални приставки позволява съхранението на бисквитките от техните доставчици. Тези бисквитки позволяват на нашите потребители да споделят информация с дадената социална мрежа, но позволяват също така на нейния мрежов оператор да установи самоличността на потребителя и да съхрани информация относно ползването на Интернет сайта от потребителя в профила му. 

Тук ще намерите списък на бисквитките, които използваме на нашия Интернет-сайт :
Цел Вид бисквитка Име на бисквитката Име на приложението Продължителност на запазване
Аналитична Постоянно UA Google Analytics 13 месеца

За да включите или деактивирате бисквитките, натиснете тук.


Изтриване на бисквитки

Ако откажете бисквитките, ние няма повече да инсталираме други бисквитки на вашия компютър, с изключение на функционалните бисквитки, представени по-горе (включително бисквитка, позволяваща да се запомни фактът, че когато посещавате Интернет сайта, не искате да бъдат инсталирани бисквитки). 

Все пак отбележете, че ако изберете да изтриете или откажете някои бисквитки, това ще засегне някои функции или услуги на нашия Интернет сайт.

Актуализиране на политиката на конфиденциалност

Можем да променяме настоящата политика за поверителност във всеки момент, за да взимаме предвид премените в закона и / или нашите практики по отношение на защитата на личните данни.
Ако имате въпроси относно настоящата политика за поверителност или желаете да упражните някое свое право, моля свържете се с нас на следния адрес: dpobg@pierre-fabre.com

Ние имаме специалист по защита на личните данни, с който може да се свържете на: dpobg@pierre-fabre.com 


Последна промяна : 20/07/2018

Статии

 • Новини
  посветеност на климата
  ДА ПОСРЕЩНЕМ КЛИМАТИЧНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, ОЗНАЧАВА ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ДЕЙСТВИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО.
  Открийте >
  https://www.ducray.com/bg-bg/brand-article/posvetenost-na-klimata
  Открийте >