Продуктите Ducray тестват ли се на животни?

Лаборатории Pierre Fabre предлагат продукти, които Ви предоставят действието, от което се нуждаете, като в същото време осигуряват оптимална безопасност. Европейската козметична регулация (Директива 76/768/EEC изменена на 11 март 2003) изисква производителите да използват алтернативни методи за тестване на новите козметични суровини и готови продукти. Ние съблюдаваме тези задължения и преди много години спряхме да използваме животни за изпитване на козметични продукти, които разработваме.
Внедрили сме програма, която се базира на следните действия:

  • Прилагаме различни други методи налични на пазара и активно участваме в програми за валидиране поставени от официалните френски и европейски организации.
  • Разработили сме тестове върху клетъчни култури в собствена лаборатория.
Обратно към началото