За вашата безопасност: стриктна харта на разработване

Вашето доверие, основано на гаранцията, че всички наши продукти са безопасни, е от огромно значение за нас. Ето защо, оценка на безопасността на продуктите ни се осъществява от над 50 години, на база 3 типа анализи, провеждани с най-високо ниво на прецизност.

За вашата безопасност, ние се ръководим от стриктна харта за разработване

Изправени пред потока от противоречива информация и повече или по-малко надеждни предупреждения, които циркулират около нас, трудно е да разграничим истинското от фалшивото, да знаем какво е наистина добро за нашето здраве.
В Ducray, вярваме, че най-добрият начин е преди всичко да ви дадем цялата информация около състава и мониторинга на нашите продукти, за да прецените сами. Вашето доверие е също толкова ценно за нас, колкото вашата кожа или безопасност. Ето защо всеки ден правим всичко възможно, за да ви предложим продукти, в които сме 100% сигурни.

-ducray-1

Ако по време на тестовете при разработването на нашите формули, срещнем и най-малкия проблем, то решението е категорично: продуктът не се произвежда за продажба и се връща към начална точка. За DUCRAY, безопасността е на първо място. Следователно, всеки от нашите продукти се пуска на пазара с абсолютната гаранция, че е безопасен при нормални условия на употреба.

Мнението на експерта: Пиер-Жак Фере, Директор Токсикология и Козметовижиланс Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

„Как разработвате сигурни продукти?“

„Доверието на нашите потребители, основано на гаранцията, че всички наши продукти са безопасни, е от огромно значение за нас. Ето защо, оценка на безопасността на продуктите ни се осъществява от над 50 години, на база 3 типа анализи, провеждани с най-високо ниво на прецизност.“
Всъщност, гарантирането на безопасност и сигурност на всички наши продукти подлежи на сериозен процес на контрол:

Продукт Ducray може да бъде пуснат на пазара само, ако всички тези етапи, посочени по-долу са осъществени и резултатите са удовлетворяващи.
Този подход на Лаборатории Pierre Fabre е валиден както за Ducray, така и за всички други марки на Групата Pierre Fabre.

НАШИЯТ ПОДХОД

1. От гледна точка на разработка

-ducray-2

2. От клинична гледна точка

-ducray-3

3. От козметовижиланс гледна точка

-ducray-4

1. От гледна точка на разработка

ПРЕДИ ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА Преди да бъдат пуснати на пазара, нашите продукти преминават редица тестове с няколко нива на оценка на безопасност и контрол върху всяка съставка, а след това и на тяхната пълна формула.
Те трябва да отговарят на изключително стриктни критерии, преди да бъдат пуснати на пазара. Това е за вас гаранцията за безопасен продукт, без опасност за вашето здраве.
• Анализ на токсикологичния профил на всички съставки във формулата Ние използваме само съставки, които са строго оценени от нашите научни експерти, ръководени от Европейският регламент за козметични продукти*.
За всяка съставка се оценява набор от критерии:

 • естеството на съставката
 • концентрацията на съставката в продукта и която ще влезе в контакт с кожата
 • времето за контакт, което зависи от вида на продукта (с или без изплакване)
 • категорията на продукта (за лице, тяло) и следователно площта на излагане
 • предназначението, с особено внимание към т.нар. „чувствителни“ популации, а именно бебета, деца, бременни, кожа с патологии
 • Опаковка и начин на приложение

*В Европа, над 1300 съставки са забранени, спрямо около 30 в САЩ.

 • Изследване за толерантност in Vitro (ние не правим никакви тестове върху животни)
 • Изследване за толерантност in Vivo в условия на употреба под дерматологичен контрол

„Ние следваме задълбочен протокол за оценка на нашите продукти.“ Нашите козметични продукти не са изключение от основните правила за медицинска и фармацевтична прецизност, което изисква от нас да не твърдим нещо, без да сме го доказали.
За да гарантираме безопасността и сигурността на всички формули, ние извършваме особено строг контрол, надвишаващ европейските изисквания:

 • Предклинични in vitro тестове
 • Тестове in vivo за клинична толерантност:

-ducray-5

СЛЕД ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА Ние осъществяваме систематичен контрол на съставките, опаковките и продуктите на всяка произведена партида.

Провеждаме клинични проучвания, някои от които може да са с клинични интервенции, с подаване на информация към Комисии по етика.
Извършваме периодичен преглед, въз основа на обратна връзка от отделите по козметовижиланс и качество на продукта. Ние сме пионери в този подход, тъй като преди повече от 25 години създадохме мониторинг на толерантността на всеки от нашите продукти, пуснати на пазара, през целия им период на употреба, на глобално ниво, по същия начин като за лекарствени продукти. Този подход стана задължителен през юли 2013 г. с Регламент № 1223/2009 (ЕО).
„По време на разработването и производството, поне 756 теста са реализирани в Pierre Fabre Dermo-cosmétique на продукт Стерилна Козметика, предназначен за бебе с атопична кожа.“

2. От клинична гледна точка


Ние оценяваме толерантността на всеки от нашите продукти съгласно Хартата за толерантност, специфична за Pierre Fabre Dermo-cosmétique, въз основа на нашата фармацевтична и дерматологична експертиза.

„Всяка година провеждаме до 1050 клинични проучвания, проведени от повече от 70 експерти. "


-ducray-6

Пример: за продукт за кожа, склонна към атопия, и предназначен за бебета и деца, клиничната програма ще бъде структурирана около 3 ключови етапа:

 • Стъпка 1: Изследвания за толерантност при условия на употреба на готовия продукт на здрави възрастни доброволци, под дерматологичен контрол
 • Стъпка 2: Изследвания за толерантност и ефикасност при условия на употреба на готовия продукт на възрастни с атопична кожа, под дерматологичен контрол
 • Стъпка 3: Изследвания за толерантност и ефикасност при условия на употреба на готовия продукт на бебета и деца с атопична кожа, под дерматологичен контрол


Благодарение на нашето тясно сътрудничество сдерматолози и експерти в областта на кожата и скалпа, ние оценяваме ефикасността на нашите продукти, според протоколите за клинични проучвания и стандарти за ефикасност, аналогични при лекарства. Това наричаме Pierre Fabre Clinical Expertise.

3. От козметовижиланс гледна точка: уникален подход от 25 години

„ Ние осигуряваме продължителен контрол на безопасността на продуктите, след пускането им на пазара, благодарение на нашия Козметовижиланс отдел.“

 • Какво представлява козметовижиланс?

Това е процесът, който позволява да се проследи толерантността на нашите козметични продукти, след пускането им на пазара и при употребата им от пациенти и потребители.

За всяка формула се изчислява индекс на козметовижиланс, съответстващ на съотношението между броя на съобщените случаи спрямо броя маркетирани продукти в целия свят.

В зависимост от стойността на индекса, формулата се позиционира в клас на Козметовижиланс – от клас I (много добра толерантност) до клас IV (лоша толерантност).

Предвид статута ни на здравна компания, ние решихме да имаме собствена услуга козметовижиланс в нашите лаборатории, за да гарантираме безопасността на потребителите при използване на продуктите ни, след пускането им на пазара, във всички страни, в които се продават. Тази международна организация разчита и на външна и независима експертиза.

Тази мрежа от експерти непрекъснато наблюдава и преразглежда безопасността на продуктите DUCRAY: събира, утвърждава и анализира, по строги и признати методологии, нежелани събития, свързани с използването на козметичен продукт.

 • Например, каква е равносметката между 2016 и 2018г., за ТОП 5 на най-продаваните продукти DUCRAY *?

Индексът потвърждава много добра толерантност за всеки от използваните продукти, с позициониране в клас I.

-ducray-7

*DUCRAY – №1 в Европа на пазара на продукти за коса в аптеките през 2019г. (IQVIA - Pharmatrend International - аптечен пазар на продукти за коса в Германия, Австрия, Белгия, Испания, Франция, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Швейцария, Чешка република - 2019г. - в стойност

Обратно към началото