zanbal-extra-doux-ducray-upper-image

Zanbal и Extra-Doux шампоан

През 2012г., Дерматологични Лаборатории Ducray решиха да инвестират още повече в своята кампания за отговорност към околната среда, концентрирана около Extra-Doux: като взеха участие в проекта Zanbal, те сега компенсират 100% от парниковите емисии свързани с производството на Extra-Doux.

Екологичната инициатива на Extra-Doux шампоан

От няколко години, Дерматологични Лаборатории Ducray са се посветили на опазването на околната среда. В частност, предприели сме инициатива за екологичен дизайн, за да се минимизира въздействието върху околната среда от нашия емблематичен шампоан, Extra-Doux. След анализ на жизнения цикъл на шампоана, Дерматологични Лаборатории DUCRAY разработват биоразградима формула, без да правят компромис с ефикасността, запазвайки качествата на шампоана и оригиналния му аромат. В допълнение, Extra-Doux се продава в рециклируема опаковка.

През 2012г., проектът Zanbal за компенсиране на въглеродните емисии бе стартиран за Extra- Doux

През 2012г., Дерматологични Лаборатории Ducray решиха да инвестират още повече в своята кампания за отговорност към околната среда, концентрирана около Extra-Doux като взеха участие в проекта Zanbal.
Това е партньорски проект за акациеви плантации, който се изпълнява в рамките на 20-годишен период (и се подновява всяка година) в сътрудничество с фермери в Мали. Този проект ни позволява да компенсираме 100% от емисиите на парникови газове, свързани с производството на нашия шампоан Extrа-Doux.

Екологичен проект за планетата:

Въглеродният диоксид (CO2) е основния парников газ, който допринася за глобалното затопляне. Повишаването на концентрацията му в атмосферата е директно свързано с човешката дейност. Растенията са способни да улавят и използват CO2 за растеж и възпроизводство (листа, цветове и т.н.).
Засаждането на дърво, следователно, спомага да се намалят парниковите ефекти, както и глобалното затопляне.
В частност, eдно акациево дърво улавя 360 тона въглероден диоксид за период от 20 години; и така броят дървета, засадени в Мали, ни позволява да уловим количество въглероден диоксид, еквивалентно на количеството отделено за една година за производството на шампоана Extra-Doux.

Инициатива за солидарност:

Освен да улавя CO2, засаждането на акации допринася за инициативата за солидарност с околната среда.
Факти за акациевите дървета:
• Ограничават почвената ерозия и опесъчаването на почвата чрез доставяне на храна за растителноядните животни(на малки стада),
те наторяват почвата, обогатявайки я с мъртви листа и по този начин подобряват добива от почвата, намираща се под дърветата,
• гарантират приходите за фермерите, които се грижат за тях.

За да научите повече за проекта Zanbal посетете: www.zanbal.net "Значи тон CO2 може да бъде уловен от всяко дърво, засадено през следващите 20 години" Открийте Extra-Doux шампоан

Обратно към началото