Η Ducray και οι δεσμεύσεις της απέναντι στα σωματεία ασθενών

Παραπομπή συνδέσμων με τα σωματεία ασθενών

Καθώς οι ασθενείς είναι ο κεντρικός άξονας στις νέες οδηγίες για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, έχουν πλέον τον βασικό ρόλο. Τα σωματεία ασθενών δραστηριοποιούνται με αυξανόμενο ρυθμό και τείνουν να έχουν φωνή που επηρεάζει τα κυβερνητκά σώματα.
Τα Δερματολογικά Εργαστήρια Ducray συνεργάζονται με 14 σωματεία ασθενών παγκοσμίως. Ο κοινός μας στόχος είναι να συλλέξουμε και να μοιραστούμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες και τον τρόπο ζωής των ασθενών, για τη βελτίωση της φροντίδας τους, την προώθηση της κλινικής καινοτομίας και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους όσο το δυνατόν καλύτερα.

Πέρα από τα συμπτώματα, βελτιώνουμε συνολικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Ένας πρωταρχικός σκοπός των Δερματολογικών Εργαστηρίων Ducray είναι να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με εξασθενημένο, ταλαιπωρημένο δέρμα ή κάποια ιδιαίτερη κατάσταση στο τριχωτό της κεφαλής τους.
Ένας πρωταρχικός σκοπός των Δερματολογικών Εργαστηρίων Ducray είναι να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με εξασθενημένο, ταλαιπωρημένο δέρμα ή κάποια ιδιαίτερη κατάσταση στο τριχωτό της κεφαλής τους. Το να αφουγκραζόμαστε τους ασθενείς είναι ζωτικής σημασίας για την καλύτερη κατανόηση των εμπειριών και των προσδοκιών τους. Έτσι, οι σχέσεις μας με τα σωματεία ασθενών, βοηθούν στη βελτίωση των πληροφοριών μας σχετικά με τις προτεραιότητές τους. Στόχος μας είναι να τα εμπλέξουμε σε κάθε φάση ανάπτυξης δερμο-καλλυντικών προϊόντων, έτσι ώστε αυτά τα προϊόντα να ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες τους όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα, την ανοχή και την ευκολία χρήσης.

Υποστηρίζοντας τα σωματεία ασθενών και τις πρωτοβουλίες τους

Η Ducray υποστηρίζει τα σωματεία ασθενών

Καθημερινά, τα σωματεία αυτά συνεργάζονται με ασθενείς ώστε να ακουστούν και να προσφέρουν συμβουλές, παρέχοντάς τους υποστήριξη που ανταποκρίνεται στις ατομικές τους προσδοκίες. Διοργανώνουν επίσης ομάδες συζήτησης, συνέδρια και εκστρατείες ευαισθητοποίησης που στοχεύουν όχι μόνο στα άτομα που επηρεάζονται αλλά και στο ευρύ κοινό για να βοηθήσουν στη βελτίωση της κατανόησης και αποδοχής των δερματολογικών καταστάσεων.

Για να υποστηρίξουν αυτά τα σωματεία, τα Δερματολογικά Εργαστήρια Ducray παρέχουν δερμο-καλλυντικά δείγματα και προϊόντα, βοηθούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες τους δημοσιεύοντας τακτικά πληροφορίες στους ιστότοπούς τους και στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, με συμμετοχή ως χορηγός συναντήσεων και διαδικτυακών σεμιναρίων, στο τέλος των οποίων συλλέγουμε σχόλια από τους συμμετέχοντες. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε οικονομική υποστήριξη για ορισμένα από τα έργα τους με τη μορφή, για παράδειγμα, εφάπαξ επιχορηγήσεων.