μπλε ζώνη

Η Ducray και η δέσμευσή της προς τις ενώσεις ασθενών

Δημιουργία δεσμών με τις ενώσεις ασθενών

Καθώς οι ασθενείς βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων κατευθυντήριων γραμμών του συστήματος υγείας, έχουν καταστεί σήμερα βασικός παράγοντας. Οι ενώσεις ασθενών εμπλέκονται όλο και περισσότερο και η φωνή τους ακούγεται και από τις κυβερνητικές αρχές.
Τα Δερματολογικά Εργαστήρια Ducray συνεργάζονται με 14 ενώσεις ασθενών σε όλο τον κόσμο. Κοινός μας στόχος είναι να μοιραστούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις παθήσεις και τον τρόπο ζωής τους, προκειμένου να βελτιώσουμε τη φροντίδα τους, να προωθήσουμε την κλινική καινοτομία και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους.

du_commitment_patient-association_P2 1202x600

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, πέρα από τα συμπτώματα

Σκοπός των Δερματολογικών Εργαστηρίων Ducray είναι να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με ευαίσθητο δέρμα και τριχωτό της κεφαλής. Ακούγοντας τη γνώμη των ειδικών ασθενών, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις εμπειρίες και τις προσδοκίες τους. Ως εκ τούτου, οι σχέσεις μας με τις ενώσεις ασθενών συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των δεδομένων μας σχετικά με τις προτεραιότητές τους. Φιλοδοξία μας είναι να τους εμπλέκουμε σε κάθε φάση ανάπτυξης των δερμοκαλλυντικών προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες τους όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την ανοχή και την ευκολία χρήσης.

du_commitment_patient-association_P3 1202x600

Υποστήριξη των ενώσεων ασθενών και των πρωτοβουλιών τους

Οι ενώσεις αυτές ασχολούνται καθημερινά με τους ασθενείς που πρέπει να τους ακούσουν και να τους συμβουλεύσουν, παρέχοντάς τους υποστήριξη προσαρμοσμένη στις προσδοκίες τους. Οργανώνουν επίσης ομάδες συζήτησης, συνέδρια και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους πάσχοντες και το ευρύ κοινό, ώστε να το βοηθήσουν να κατανοήσει και να αποδεχθεί καλύτερα τις δερματολογικές διαταραχές.

Για την υποστήριξη αυτών των ενώσεων, τα Δερματολογικά Εργαστήρια Ducray παρέχουν συσκευασίες γνωριμίας και δερμοκαλλυντικά προϊόντα, συμβάλλουν στην επικοινωνία των πρωτοβουλιών τους με την τακτική δημοσίευση πληροφοριών στους ιστότοπους ή στα κοινωνικά δίκτυα και χρηματοδοτούν συναντήσεις και διαδικτυακά σεμινάρια στο τέλος των οποίων συλλέγουμε τα σχόλια των συμμετεχόντων. Είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε οικονομικά ορισμένα από τα έργα τους, για παράδειγμα μέσω της παροχής εφάπαξ επιχορηγήσεων.

Επιστροφή στην κορυφή