Guttat Psoriasis

Plak tipi psoriasis sedef hastalığının en sık ve bilinen türüdür, ama birçok başka türü daha vardır!
Sedef hastalığı, plak tipi psoriasisten çok farklı türlerde meydana gelebilir.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

İçi̇ndeki̇ler

Guttat sedef hastalığı nasıl tanınır

Bir hasta aynı anda farklı sedef hastalığı türlerine sahip olabilir farklı adlandırılan tüm bu türler aslında aynı mekanizmanın farklı yollarda görülmesidir.

Guttat psoriasis, genellikle boyut olarak birkaç milimetre olup, bir santimetreden ufak olan oldukça küçük ve çok sayıda lezyonla nitelendirilir. Guttat psoriasis en çok çocuklarda, ergenlerde ve genç erişkinlerde görülür. Lezyonlar gövde üzerinde (hem önde ve karında hem de arkada), uzuvlarda ve bazen de yüzde ortaya çıkma eğilimindedir.

Tetikleyici faktörler

Bazı bakteriler olası tetikleyici faktörler olarak tanımlanmıştır. Vakaların büyük çoğunluğunda, döküntü ortaya çıkmadan sadece birkaç gün veya hafta önce solunum yolu enfeksiyonu gibi bulaşıcı bir hastalık geçirdikleri bilinmektedir. Guttat psoriasis alevlenmeleri genellikle bir kereye mahsustur, ancak plak tipi psoriasis bir guttat psoriasis vakasından sonra nispeten hızlı bir şekilde gelişebilir.

Tersine, halihazırda plak tipi psoriasisi olan yetişkin bir hastada guttat psoriasis alevlenmesi oluşabilir. Bazı yetişkinlerde, alevlenme sırasında büyük plaklardan ziyade küçük, damla şeklinde lezyonların ortaya çıktığı kronik guttat psoriasis türleri vardır.

Guttat psoriasis tedavisi

Guttat posriasis tedavisinde, tıpkı plak tipi psoriasiste olduğu gibi, medikal kremler (kortizon ve D vitamini türevleri) veya lokal tedaviler etkisiz kaldığında sistemik tedaviler ve fototerapi olarak adlandırılan ilaçlar kullanılır. Bununla birlikte, hastalığa neden olan enfeksiyon hala aktifse enfeksiyonu tedavi etmek guttat psoriasis alevlenmesinin hafiflemesine yardımcı olabilir.

Back to top