Sedef hastalığı veya seboreik dermatit?

Seboreik dermatitin klinik bulguları bazı durumlarda sedef hastalığına benzeyebilir.
Bu nedenle, seboreik dermatit ve sedef hastalığını klinik olarak ayırt etmek zor olabilir. Her iki hastalık da yaklaşık olarak eşit sayıda insanı etkiler; sedef hastalığı popülasyonun %2 ila %4'ünü(1) etkilerken seboreik dermatit ise popülasyonun %3'ünü etkiler(2).

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

İçi̇ndeki̇ler

Sedef hastalığı ve seboreik dermatit arasındaki fark nedir?

Kafa derisinde seboreik dermatit lezyonlarının varlığı ile karşılaşıldığı durumlarda, sedef hastalığı potansiyel bir teşhistir. Seboreik dermatit tanımına göre, lezyonlar eritematözlü (kızarıklık) ve pullu (ölü hücrelerin dökülmesi) görünüşleriyle ayırt edilirken, sedef hastalığı lezyonları ise daha kuru, daha kalın, daha beyaz ve daha net biçimde tanımlanmıştır.

Yüz lezyonları seyrek görülür ve genellikle vücudun diğer bölgelerindeki plaklarla ilişkilendirilir. Sebum bakımından zengin bölgelerde yüzde sedef hastalığı lezyonları olması durumunda, iki hastalığı ayırt etmek zor olabilir. Bu durum sebo-sedef hastalığı olarak adlandırılır. Alında, kaşlarda ve burun deliklerinde küçük, yağlı pullarla lezyonları hemen hemen seboreik dermatit ile aynı olduğu için, seboreik dermatit ile benzerdir.

Sağlık profesyoneli tarafından yapılan kapsamlı klinik muayene yapılacak ve teşhisi belirlemeye yardımcı olması için vücudun diğer bölgelerinde başka lezyonlar olup olmadığı araştırılacaktır. Örneğin, dirseklerde veya dizlerde klinik bulguların varlığı sedef hastalığı tanısının konulmasında yardımcı olacaktır.

İki ana kriter: aile öyküsü ve lezyonların bölgesi:

Sedef hastalığı mı yoksa seboreik dermatit mi? Bu iki hastalık arasında ayrım yapmak, tahmin edebileceğiniz üzere, basit olmaktan uzaktır!
İki hastalığın ayırıcı tanısı temel olarak iki kritere dayanmaktadır:

  • Aile öyküsü; çünkü seboreik dermatitin aksine, sedef hastalığında kalıtsal bir faktör söz konusudur.
  • Ve lezyonların bulunduğu bölgeler: eklem hasarı (dirsekler, dizler) ve muhtemelen psoriatik romatizmaya bağlı eklem ağrıları, sedef hastalığını akla getirmektedir.

Yüz bölgesi dışındaki alanlarda yer alan lezyonlar ve aile öyküsü, sedef hastalığını seboreik dermatitten ayırt etmek için neredeyse değişmez iki kriterdir.

(1) Resopso
(2) Mastrolonardo M, Diaferio A, Vendemiale G, Lopalco P. Seborrhoeic dermatitis in the elderly: inferences on the possible role of disability and loss of self-sufficiency. Acta Derm Venereol. (2004), Vol. 84, pp. 285-287.

Back to top