Ducray и ангажиментите към пациентски асоциации

Изграждане на връзки с пациентски асоциации/фондации в полза на пациенти

В нашето съвремие пациентите са в центъра на актуалните теми в здравеопазването и имат ключова роля. Пациентските асоциации са изключително активни и ние всички се стремим техния глас да бъде чут, все повече техните нужди да се взимат в предвид от компетентните институции.
Дерматологични лаборатории Ducray си сътрудничат с 14 пациентски асоциации в света. Нашата обща цел е събиране и споделяне на цялата налична информация за техните състояния и начин на живот, за да се подобри грижата за тях, да се насърчи клиничната иновация и да се подкрепят техните интереси по възможно най-добрия начин.

Освен симптомите, подобряване и на качеството на живот на пациентите

Първостепенна цел на Дерматологични лаборатории Ducray е подобряване качеството на живот на хората със състояние на уязвима кожа или скалп.

Първостепенна цел на Дерматологични лаборатории Ducray е подобряване качеството на живот на хората със състояние на уязвими и проблемни кожа и скалп. Слушането на пациентите експерти е определящо за разбирането на техните страдания и очаквания. Tака, нашите отношения с пациентските асоциации ни помагат да разберем по-добре техните приоритети. Ние целим да ги приобщим във всяка фаза на разработка на козметичните продукти, като по този начин те да могат да отговорят на техните очаквания по отношение на ефикасност, толерантност и улеснена употреба.

Поддържането на пациентските асоциации/фондации в полза на пациенти и техните инициативи

Ducray поддържа пациентските асоциации

Всеки ден, тези асоциации работят с пациенти, търсещи съвет и подкрепа, отговарящи на техните индивидуални очаквания. Асоциациите също организират групи за дискусия, конференции и информационни кампании, целящи не само засегнатите хора, но и обществото като цяло, за да подобрят разбирането и приемането на дерматологичните състояния.

В подкрепа на пациентските асоциации, Дерматологични лаборатории Ducray осигуряват козметични продукти; помагат за повишена информираност на инициативите чрез публикуване на информация за уебсайтовете и платформите за социални медии; спонсорират срещи и уебинари за споделяне.

Партньорство с Фондация Псориазис България от 2021г.От 2021г., Дерматологични лаборатории Ducray започнаха партньорство с Фондация Псориазис с председател д-р Иван Богданов, дерматолог, за подкрепа на пациентите с псориазис.

Предизвикателства:

Псориазисът е често срещано кожно заболяване, което може да включва голямо разнообразие от симптоми, които се появяват по кожата, но и не само, на всяка възраст. Заболяването има както физически, така и психологически последици: справянето с втренчените погледи и въздействието върху собственото самочувствие може бързо да стане непоносимо. 
Важно е да се подобри информираността на обществото, за да бъде съпричастно, разбирането на нуждите на пациентите ще доведе до подходящи инициативи, които подобряват качеството на живот на пациентите с псориазис. 
Фондация Псориазис България организира информационни кампании и групи за взаимопомощ на пациенти с цел обмен на информация и полезни съвети за справяне с това заболяване.

Приблизително 100 000 пациенти страдат от псориазис в България. Ето защо е необходимо да се направи крачка напред, за да може гласът на пациентите да бъде чут и да се осигури необходимата информация и поддържане на отговорното им отношение към терапията.

Животът с псориазис е предизвикателство за пациентите и техните близки, чието качество на живот е нарушено. За да се справят по-лесно в  ежедневието и водят пълноценен социален живот, те трябват да бъдат разбирани и подкрепяни.
Това е мисията на Фондация Псориазис България.

Действията и ползите от това партньорство

В името на тази мисия, Фондация Псориазис България с подкрепата на Дерматологични Лаборатории Ducray осъществява различни инициативи, посветени на пациентите с псориазис - информационна кампания и целеви срещи, насочени към пациентите с цел подобряване разбирането им към заболяването.

Защо този ангажимент?

Като специалист в грижата за състояния на кожата, косата и скалпа, Дерматологични Лаборатории Ducray са посветени да помагат на пациентите да придобият експертни познания за тяхната кожа и коса. Посветени сме на подобряване грижата за  пациентите, повишаване качеството им на живот, допълване на тяхната терапия.
В тази насока, Ducray вярва, че има задължение за повече внимание към нуждите на пациентите, изграждайки партньорства с техните асоциации.

Статии

 • Новини
  посветеност на климата
  ДА ПОСРЕЩНЕМ КЛИМАТИЧНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, ОЗНАЧАВА ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ДЕЙСТВИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО.
  Открийте >
  https://www.ducray.com/bg-bg/brand-article/posvetenost-na-klimata
  Открийте >