ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗДАТЕЛ:

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES
опростено акционерно дружество с капитал от €38,250
45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – France
Търговски регистър Nanterre № B 403.269.814
Номер по вътрешен регистър по ДДС: FR 40 403 269 814
Tel.: 33 (0)5 63 58 88 00

ДИРЕКТОР ПУБЛИКАЦИИ:

Antoine DUHAMEL

Webmaster:
За контакт с webmaster, кликнете ТУК : линк: contact.ducray.bg@pierre-fabre.com
Хостинг:
CIS VALLEY, опростено акционерно дружество с капитал от 2 500 000 Euros, регистрирано в RCS BORDEAUX, под номер B 410 100 747
Седалище: Chemin de l’Hermite BP 70081 - 33523 BRUGES

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Тези общи условия на ползване определят използването на уебсайта "DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES" (оттук нататък наричан "Уебсайт"), които приемате, като използвате Уебсайта.
Ако не приемате условията, моля не използвайте Уебсайта.
Ако сте непълнолетен, трябва да посещавате Уебсайта в присъствието на родител или попечител, който преди това е приел тези условия.
DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES си запазват правото да променят сайта, услугите му (оттук нататък наричани "Услуги") и/или Общите Условия за ползване на Уебсайта. Всички промени сe ратифицират, веднъж щом са били качени онлайн на Уебсайта. http://www.ducray.com Всеки, който продължи да използва Уебсайта и Услугите, му приема всички тези промени и следователно Общите Условия на ползване.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Този Уебсайт е обект на Френското законодателство.

Можете да посетите Уебсайта на DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES на следния адрес http://www.ducray.com Уебсайта достига до вас под определени условия на ползване, с които вие се съгласявате да спазвате и уважавате.
Тези условия на ползване се дефинират в настоящия документ.
Употребата и съветите от Уебсайта са запазени за лични, а не за комерсиални цели. Забранява се използването на Уебсайта или части от него за незаконни цели (авторско право) или за цели в разрез с тези условия на употреба.
Като се консултирате с Уебсайта, вие се съгласявате да спазвате тези условия на употреба във вида, в който са на датата на консултацията.

Цел на Уебсайта

Уебсайтът е създаден, за да предостави информация най-вече засягаща DUCRAY Dermatological Laboratories (страници с продуктова информация, съвети относно продуктите, игри, нюзлетър, локатор на точки на продажба, локатор на дерматолози), както и пълно представяне на различните серии DUCRAY®.
Уебсайта не може да служи като договорно предложение.
Уебсайтът предоставя извъндоговорна информация относно DUCRAY Dermatological Laboratories и предоставя описание на всичките си продукти, но без цел директно да предлага продукт или услуги за продажба (освен където ясно се посочва друго).
Отчитайки всички дейности по обновяването на Уебсайта, е възможно новата информация или реклами все още да не са валидни в момента на публикация или да са остарели. DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES не могат да гарантират, че всяка нова информация, публикувана на уебсайта ще бъде идеално обновявана, въпреки че нужните усилия ще бъдат положени това да се случва.

Регистрация

Не е необходима регистрация в Уебсайта. Свободни сте да виждате цялото съдържание.
Уебайта може да бъде призован да предостави лична информация, ако се изисква за идентифициране, свързване или в процедура за законови действия срещу индивид, който може да наруши или злоупотреби (нарочно или не) с авторското право и собственост на Уебсайта, други потребители на Уебсайта или всяко друго лице, което може да бъде засегнато от подобно действие.

Гаранция

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES се съгласяват да съблюдават дали съдържанието на сайта е в съгласие с настоящото френско законодателство.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES се съгласяват да не публикуват информация, която нарушава правата на трети лица или която е насилствена, порнографска или оклеветяваща по характер. Ducray няма да публикуват съдържание извън рамките на закона, в частност с расистки, ксенофобски, педофилски характер или което може да накърни човешкото достойнство.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES не могат да гарантират точността и изчерпателността на информацията в този Уебсайт.

Документите, публикувани електронно от DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES на Уебсайта са внимателно прегледани. Въпреки това, възможно е да има грешки. Ако забележите грешка, моля съобщете ни на: contact.ducray.bg@pierre-fabre.com
DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES ще нанесе нужните корекции. Освен това е възможно публикуваните текстове да са коригирани във времето между публикацията и прочитането им от Вас. DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES не могат по никакъв начин да гарантират, че тази информация е точна, пълна и актуална.
 

Използване на съвети, предоставени от Уебсйата

Дигитални приложения за онлайн анализ и съвети за здраве/красота (оттук нататък наричани "Приложения") са налични за ваше ползване чрез Уебсайта, за да ви помогнат да изберете правилния продукт.

Наличността на тези съвети не прехвърля никакви права на собственост свързани с Приложенията. Предоставя ви се лиценз на потребител на тези Приложения, който е неексклузивен и е само за ваша лична употреба. Забранява се копирането или репродукцията на Приложенията или на която и да е част от тях, по какъвто и да било начин, на съществуващо или бъдещ средство; да се адаптират или превеждат на друг език Приложенията.

DERMATOLOGICAL LABORATORIES DUCRAY не могат да бъдат отговорни за никакви директни или индиректни последици и/или щети, причинени от дефекти или пиратство на Приложенията.
Още повече, DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES не са обвързани от задължение към резултатите, а към начина, по който съветите ви се предоставят.
И накрая, DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES не дават гаранции, изрично или косвено, и не могат да бъдат държани в отговорност относно употребата на съвети и на препоръчани продукти. Те са предоставени само за информационни цели и трябва да бъдат потвърдени от професионалист. За повече информация и/или въпроси, моля обърнете се към: contact.ducray.bg@pierre-fabre.com

Отговорност

Уебсайтът е предприел нужните мерки, за да осигури надеждността на информацията и услугите, които съдържа, но не може да бъде държан отговорен за грешки, пропуски, вируси или резултати, които е възможно да са възникнали поради неправилна употреба на гореспоменатите информация и услуги. Уебсайтът е обвързан само със задължение да предостави средства.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES, неговите директори и служители не мога да бъдат държани отговорни за:
- каквито и да било щети, резултат от връзка, точка на достъп или употребата на този Уебсайт;
- щети резултат от директната или индиректната консултация с Уебсайта, или от употребата на наличната в него информация;
- директни или индиректни щети, резултат от употребата на Уебсайта и особено за оперативни, финансови или търговски загуби, или загуба на програми, или данни от какъвто и да е тип информационни системи, дори ако DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES са били информирани за са били информирани за потенциалната опасност от такива.
В по-общ план, DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES не предоставят гаранция, изразена ясно или не, за Уебсайта или която и да е негова част.

На потребителите е забранено, волно или неволно, да въвеждат вируси или каквито и да било файлове, които биха могли да са вредни за Уебсайта; в такъв случай, потребителите ще понесат всички отговорности.
DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES са ангажирани да защитят всички потребители и преследват нарушителите в съда.

Потребителят декларира и гарантира, че ясно осъзнава характеристиките и ограниченията на интернет и особено, че трафика на данни и информация в интернет пространството има само относително технически характер, тъй като се използват чужди мрежи с различни характеристики и технически мощности, които възпрепятстват достъпа или в определени периоди го правят невъзможен.

Уебсайтът се бори да поддържа страниците достъпни по 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, но не е задължен да го прави. Достъпът може да бъде прекъснат, особено поради поддръжка или обновление. DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES също така си запазват правото да нанасят промени без предупреждение, прекъсване или прекратяване на целия или на части от този Уебсайт, включително комуникационното пространство и особено линкове към други сайтове. DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES не могат да бъдат държани отговорни за тези прекъсвания и последствията им за потребителя или трети лица.

Уебсайтът не може да бъде държан в отговорност за загуба на данни или повреждане на тези данни. Никаква информация или съвет не може да бъде интерпретирана като някаква гаранция.

Още повече хиперлинкове могат да водят потребителите до външни сайтове, управлявани от трети страни. DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES нямат контрол над тях и не предоставят потвърждение на информацията на тези уебсайтове, и не могат да бъдат държани отговорни за тяхното съдържание. Свързването към всички други сайтове е изцяло под ваша отговорност.

Права над интелектуалната собственост

Всяко съдържание на този Уебсайт и всеки от неговите елементи взет отделно (всички продукти или имена на марки, архитектура, снимки, изображения, илюстрации и др.) е изключителна собственост на DERMATOLOGICAL LABORATORIES DUCRAY или на техните доставчици на услуги и попадат под френското и международното законодателство за авторско право и по-широкообхватните закони за интелектуалната собственост.

Потребителите трябва да отбележат, че снимки или специални символи също се считат за интелектуална собственост.

Всички права за възпроизводство, представяне и публични комуникации са запазени включително и на визуални, фотографски, иконографски или друг тип изображения.
Строго забранено е възпроизводството на този Уебсайт или негови части, чрез каквато и да е електронна среда, без изричното съгласие на директор публикации.
Марките и логата използвани на този Уебсайт са регистрирани търговски марки и възпроизодството им е форма на фалшификация.

Всички права на употреба са запазени. В съгласие с Член L.122-4 от кодекса за интелектуалната собственост, всяко цялостно или частично представяне или възпроизводство, чрез какъвто и да е процес, без изрично съгласие, е незаконно и представлява фалшификация санкционирана от Член L. 335-2 и последващите от кодекса за интелектуалната собственост.

Лични данни

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES не изискват по никакво време обмен на лична информация от потребители (име, адрес, е-мейл, професия, др.) Въпреки това, с цел събиране на определена информация или за получаване на определени документи, Вие може да сте призовани да се регистрирате и да предоставите определена лична информация.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES декларират, че личната информация, която може да предоставите онлайн е единствено за употреба от DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES или някоя друга единица към PIERRE FABRE group и са отговорни за обработката и опазването й. Тази информация няма да се обменя с трети страни, които хостват Уебсайта или участват в изготвянето на неговото съдържание или управление.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES се съгласяват да вземат всичките им налични разумни мерки за защита на конфиденциалността на тази лична информация.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES Ви обръщат внимание на факта, че тяхната база данни, която може да съдържа тази информация, е била обект на деклариране пред CNIL (Френската национална комисия по компютърна технология и свобода) и регистрирана под номер 1488232.

В допълнение, DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES Ви припомнят, че съгласно условията на променения Закон за компютърна технология и свободи от 6 януари 1978, Вие имате правото на достъп, модифициране или изтриване на вашата лична информация.
Вие може да упражните това право по всяко време, като изпратите писмо на следния адрес:
Laboratoires Dermatologiques Ducray
Les Cauquillous - BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

Или на е-мейл: contact.ducray.bg@pierre-fabre.com

Промяната ще бъде направена при първа възможност и най-късно до осем (8) работни дни от получаването на Вашата заявка.

Всеки път, когато лична информация се изисква в Уебсайта, напомняне се прави за законовите правила и условия за събирането и/или модифицирането й.
Информацията, събрана посредством регистрация в Уебсайта, е също така предназначена за употреба от DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES за осъществяване на търговски или промоционални предложения, когато потребителят е избрал "opt in".
След като първо са получили Вашето съгласие, DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES може да ви изпратят директни оферти и информационни бюлетини по електронна поща.

Ако сте дали съгласие за получаване на оферти или информационни бюлетини (нюслетър), вие може да заявите желание за прекратяване на тази услуга или по начина описан по-горе, или следвайки инструкциите, изложени накрая на всяка електронна поща, която получавате.

Бисквитки (Cookies)

С цел статистическа обработка (например честота на посещаване на Уебсайта), подобряване на вашата навигация (пр. развитие на оптимизацията на нашия Уебсайт за специфичен браузър или дисплей/цвят) и поради причини за безопасност (пр. за установяването на произход на спам), DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES може да събере лична информация, използвайки променливите на вашата среда посредством „бисквитки”.
Бисквитката е набор от данни, изпратен от вашия браузър чрез уеб сървър и съхранен на твърдия диск на вашия компютър. Една или повече бисквитки може да бъдат поставени на твърдия диск на вашия компютър анонимно (страниците, които сте посетили, датата и времето на посещението, и т.н.). Тези бисквитки не съдържат никаква лична информация или информация, която може да Ви идентифицира. Бисквитката не изисква вашето идентифициране, но позволява събиране на информация за вашето посещение в нашия Уебсайт. Бисквитките просто позволяват на Уебсайта да идентифицира кои области на нашата дейност са Ви интересни, за да можем да ви предоставим по-подходяща спрямо вашите нужди информация.
Вие може да откриете съществуването на тези бисквитки.
Вие можете, разбира се, да откажете тези бисквитки. За тази цел, можете да се противопоставите на запазването на бисквитки, като изключите тази функция от настройките на вашия браузър. (методите за това са посочени на уебсайта на CNIL).


Безопасност

Интернет е гигантска мрежа и DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES не могат да гарантират, че с тази информация няма да бъде злоупотребено от трети страни.

Линкове

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES могат да предоставят линкове към други сайтове, които могат или не да принадлежат към PIERRE FABRE GROUP. Тези сайтове са независими от Уебсайта на DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES не редактират или контролират източниците и съдържанието на тези сайтове, или техните линкове към други сайтове.

Тези линкове към сайтове по никакъв начин не представляват одобрение, валидиране или съгласие от страна на DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES със съдържанието на тези сайтове.

DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES следователно не носят отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, публикациите, бисквитките или другите обекти в тези сайтове или за всяка повреда, загуба, било то доказана или заявена, причинена от или във връзка с употребата на тази информация, услугите или наличните данни в тези сайтове.

Хипелинкове към Уебсайта могат да бъдат създадени само след писменото оторизиране от DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES. Всички заякви за оторизация трябва да бъдат изпратени на следния адрес: contact.ducray.bg@pierre-fabre.com Всяка неодобрена употреба представлява фалшификация, която може да бъде наказана по условията на гражданска отговорност и/или тези за наказателна отговорност.

Редакционни пространства в Уебсайта

Уебсайтът прави възможно за интернет потребителите да се свържат или изпратят запитвания към DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES в предоставените полета.
Е-мейл адресcontact.ducray.bg@pierre-fabre.com

Всички написани съобщения в тези полета за коментар изразяват идеите на съответните им автори. Въпреки това, DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES, като отговорна страна за съдържанието на тези сайтове, запазват правото от въздържане на отговор на съобщения, които могат да се счетат като осъждащи, незаконни или не в съответствие с представените Правила и условия за ползване.
Ето защо, потребителите се съгласяват да не предават съдържание:
- с прикрити рекламни цели;
- с измама или неточност;
- с нарушение на литературни, художествени, търговски, индустриални или на други трети страни права, като права за изображения и защита неприкосновеността на личния живот;
- с обидни, клеветнически, расистски, ксенофобски, ревизионистски или накърняващи честта и репутацията на други лица. - С подбуждащи дискриминация, омраза към лице или група хора поради техния произход, етнос, националност, раса или специфична религия;
- застрашаващи човек или група от хора;
- в ущърб на обществения ред, обект на граждански или криминални прояви или клевети; противоконституционални, екстремистски или от групи, забранени от закона; подтиквайки престъпно поведение, самоубийство, тероризъм или оправдаващи престъпления, терористични актове, военни престъпления или такива срещу човечеството; порнографски, противопоставящи се на добрия морал или нараняващи човешкото достойнство;
- допускащи трети страни директно или не да доставят пиратски софтуер, софтуерни серийни номера, софтуер за хакване или влизане в компютърни и телекомуникационни системи, и най-общо, всеки софтуер или друго средство, което може да накърни правата на другите, както и безопасността и защитата на лицата и активите;
- включващи вируси или всяко друго приложение, което може да разруши или повреди софтуер, компютърно оборудване или компютри, принадлежащи на Уебсайта или неговите потребители;
#NOM?

Потребителят се задължава да уважава имиджа и репутацията на Уебсайта и да не прави изявления и/или да участва в действия от всякакъв вид, които могат да накърнят Уебсайта.
В случай на нарушаване на актуалното законодателство, приети стандарти на поведение, тези условия на ползване или за каквато и да е свободно интерпретирана причина, Уебсайтът запазва правото си да ограничи този електронен адрес за ограничен период от време или окончателно, както и да изтрие информация и препратките към тази информация.
Уебсайтът запазва всички права относно публикуването на вашите мнения или интернет сайтове в полетата за коментари, да ги променя, приспособява или превежда на всеки език, под всяка форма и във всяка медия, да ги запази онлайн или да ги изтрие по всяко време, без да е необходимо изискване за предварително ви известие.


Други

При положение, че настоящите Общи правила и условия за ползване станат невалидни или съдържат пропуски, въпросната разпоредба ще бъде заменена с друга, най-близка до нея по отношение на правното й тълкуване.

Ако вие не сте удовлетворени с целия настоящ Уебсайт или част от него, неговото поле за коментар, или ако не сте съгласни с настоящите Общи Правила и Условия за Ползване, единственото действие, което може да предприемете, е да прекратите посещението си в Уебсайта.

Вашето посещение или цялостно ползване на Сайта означава, че сте запознати с Общите Правила и Условия за Ползване, както и че изцяло приемате гореспоменатите правила и условия.

Настоящите Общи Правила и Условия за Ползване се ръководят от и се интерпретират в съответствие с френското законодателство.
За каквито и да е въпроси, отнасящи се до настоящите Общи Правила и Условия за Ползване, или за въпрос, или коментар относно Уебсайта или неговите полета за коментар, свържете се на contact.ducray.bg@pierre-fabre.com.

Приложимо право и съответна юрисдикция

Настоящите общи правила и условия са под ръководството на френското законодателство. При липсата на уреждане по взаимно съгласие, Съдът в Нантер ще има единствената юрисдикция над всеки спор, било то свързан или не с Общите Правила и Условия за Ползване.
DUCRAY DERMATOLOGICAL LABORATORIES
опростено акционерно дружество с капитал от €38,250
Със седалище 45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE – France
Търговски регистър Nanterre № B 403.269.814
Номер по вътрешен регистър по ДДС: FR 40 403 269 814
Тел.: 33 (0)5 63 58 88 00
 

Статии

 • Новини
  посветеност на климата
  ДА ПОСРЕЩНЕМ КЛИМАТИЧНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, ОЗНАЧАВА ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ДЕЙСТВИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО.
  Открийте >
  https://www.ducray.com/bg-bg/brand-article/posvetenost-na-klimata
  Открийте >