Еритродермичен псориазис

Псориазисът е хронично, нефатално заболяване, за което има много местни и общи лечения. Но знаете ли, че определени форми на псориазис могат да доведат до критични ситуации, хоспитализации и животозастрашаващи състояния?

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

Съдържание

Еритродермичен псориазис: много рядка форма на псориазис

Хората често казват безполезни неща за псориазиса, като „това не е нищо сериозно“, „няма да те убие“, „всичко е в главата ти“ и „те са само червени плаки“. Вярно е, че псориазисът е хронично, не-фатално заболяване, за което има много локални и системни лечения. Въпреки, че понастоящем тези лечения не могат да излекуват псориазиса, те помагат за контролиране на основните симптоми и облекчаване дискомфорта на пациента, което вече е значително подобрение, в сравнение с други заболявания, за които няма решение.

Критичниситуации, дължащисенаеритродермиченпсориазис

Но знаете ли, че някои форми на псориазис могат да оставят пациентите в критично състояние, което води до хоспитализация или животозастрашаващи събития? Еритродермичният псориазис е много рядка, но изключително сериозна форма на псориазис. При еритродермичен псориазис над 90%, т.е. почти цялата кожа, е засегната от псориазис, сякаш цялата кожа е покрита с една гигантска, червена и люспеста плака. Това състояние е много опасно за пациентите и както при пациенти с изгаряния, при еритродермичния псориазис кожата вече не действа като бариера, което води до значителен риск от инфекция, дехидратация и различни други нарушения в жизненоважни органи и телесни функции.

Как може това да се случи?

Случаите на еритродермичен псориазис варират значително. Може да се развие постепенно (хронична форма), но може да възникне и внезапно (остра форма). Понякога това е първото обостряне на псориазиса на пациента, друг път се случва при прекратяване на лечението. Трябва също да се отбележи, че еритродермията може да бъде свързана с други заболявания: екзема, реакции към лекарства, рак и др.

Как се третира еритродермичния псориазис?

В случаите на еритродермичен псориазис е необходима хоспитализация, за да се наблюдават внимателно пациентите и да се прилага интензивно лечение на псориазис, най-често перорално.

Обратно към началото