Пустулозен псориазис

Псориазисът може да се развие в различни форми и да варира по тежест. Някои форми са по-добре проучени и се срещат по-често от други. Пустулозният псориазис е много специфичен тип псориазис, който е относително непознат сред широката общественост. Характеризира се с наличието на пустули. Това са "мехурчета", които се появяват на повърхността на кожата и съдържат течна субстанция.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

Съдържание

ducray

За пустулозния псориазис (локализирана или генерализирана форма)

desc-ducray1 В случай на пустулозен псориазис трябва да се отбележи, че тези мехурчета са асептични, т.е. неинфектирани. Тези лезии обаче често са силно възпалени. Профилът на пациентите с пустулозен псориазис варира, но личната и/или фамилната анамнеза за плакатен псориазис е доста често срещана. Този тип псориазис е разделен на две основни категории:

  • Локализирана форма, възникваща основно по дланите на ръцете и стъпалата (палмоплантарен пустулозен псориазис). Тази форма на псориазис може да доведе до появата на двигателни затруднения (напр. при ходене или хващане на предмети) и често до големи социални проблеми (страх от вторачени погледи, самота и отдръпване);
  • Генерализирана форма, известна също като Von Zumbusch пустулозен псориазис, която представлява състояние, изискващо спешна медицинска помощ и може да доведе до смърт. Генерализираният пустулозен псориазис е свързан с различни симптоми, несвързани с кожата: треска, умора, влошаване на общото здравословно състояние, електролитни нарушения, мултиорганно и особено ставно и белодробно засягане, с риск от респираторни проблеми. Генерализираният пустулозен псориазис може да се развие под формата на обостряния, както при плакатен псориазис.

Как се третира пустулуозния псориазис?

Лечението при пустулозен псориазис е същото като при плакатен псориазис, като се акцентира особено на лечения, приемани през устата или чрез инжектиране. В животозастрашаващи случаи на генерализиран пустулозен псориазис често е необходима хоспитализация, за да се наблюдават жизнените показатели на пациента, докато се провежда лечение.

Обратно към началото