modrá zóna

Společnost Pierre Fabre hodnocena organizací Ecocert Environnement (ECOCERT 26000)

Skupina Pierre Fabre Group pověřila nezávislou organizaci ECOCERT Environnement hodnocením svého přístupu ke společenské odpovědnosti podle normy udržitelného rozvoje ISO 26000.

Na základě tohoto úvodního hodnocení získala společnost úroveň Excellence odpovídající nejvyššímu stupni vyspělosti dle normy ECOCERT 26000 – s hodnocením 77 %.. Žádná mezinárodní společnost velikosti Pierre Fabre nebyla dříve hodnocena organizací ECOCERT podle této normy.
 
Abychom z hodnocení vytěžili co nejvíce , bylo ve Francii a po celém světě provedeno 150 auditů, včetně 55 náhodně vybraných zaměstnanců společnosti Pierre Fabre a skupiny 8 externích stran.  Pokud jde o 7 základních oblastí normy ISO 26000, nezávislý hodnotící orgán shledal mnoho silných stránek a uvedl příležitosti ke zlepšení.

DU_LABEL-ECOCERT_26000_FR

Některé silné stránky skupiny Pierre Fabre odhalené společností ECOCET Environnement: 

 • Původní vize zakladatele, „péče o lidi, zdraví a životní prostředí“, jeho hodnoty založené na respektu k zainteresovaným stranám společnosti, jsou stále silné. Pro ECOCERT Environnement představují „základ skutečně transparentního a etického přístupu ke společenské odpovědnosti“.
 • Skutečnost, že většina členů patří k veřejně prospěšné nadaci, spolu s obzvláště dynamickým systémem zaměstnaneckých akcií (85 % zaměstnanců jsou akcionáři), umožňuje skupině Pierre Fabre dlouhodobě pokračovat ve své činnosti.
 • Skupina se angažuje ve všech aspektech udržitelnosti, stojí v čele výzkumu a inovací (onkologie, dermatologie, dermokosmetika atd.) a projevuje snahu jít příkladem, co se týče přístupu ke kvalitě životního prostředí a pracovních podmínek.
 • Svými kořeny v jihozápadní Francii, zejména v regionu Tarn, přispívá k vytváření udržitelné hodnoty ve značně izolované oblasti, jakož i k předávání know-how tohoto regionu zbytku světa. 

 

Na základě auditu provedeného společností ECOCERT Environnement:

V příštích třech letech se bude firemní program společenské odpovědnosti řídit několika oblastmi, v nichž je třeba dosáhnout pokroku:

 • Usnadnit spotřebitelům přístup k informacím o cílech a závazcích skupiny v oblasti společenské odpovědnosti, a o jejích značkách a produktech.
 • Nabídnout ucelenější pohled na specifické úkoly společenské odpovědnosti skupiny, vypracovat a zpřístupnit metodické pokyny pro každou z oblastí podnikání společnosti.
 • Podporovat partnery skupiny při vytváření jejich vlastního systematického programu společenské odpovědnosti.

Ve světě přesyceném „zelenými“ informacemi je důležité poskytnout spotřebitelům a zainteresovaným stranám důkazy o závazcích společnosti. Iniciativa za transparentnost, kterou jsme podnikli ve spolupráci s ECOCERT Environnement, je především reakcí na tento požadavek, přičemž se mu věnuje jen minimum společností naší velikosti. Kromě toho nám umožní pokračovat v našem přístupu neustálého zlepšování tím, že budeme pracovat na oblastech, které je třeba zlepšit, a to v období od současnosti do příštího hodnocení plánovaného na rok 2022.

Séverine Roullet-FurnemontŘeditelka udržitelného rozvoje v rámci Green Mission Pierre Fabre

Několik ambiciózních a měřitelných krátkodobých a střednědobých cílů:

 • Od roku 2019 mít 100 % nových produktů v ekologickém designu
 • Do roku 2021 používat 80 % nových rostlinných výtažků z ekologického nebo udržitelného zemědělství (bez fytosanitárního ošetření) 
 • Do roku 2025 snížit emise CO2 o 30 % 
 • Do roku 2025 snížit spotřebu energií o 25 % 

DU_LABEL-ECOCERT_26000_FR

DUCRAY je značka skupiny Pierre Fabre, jejíž přístup ke společenské odpovědnosti byl hodnocen organizací ECOCERT Environnement podle normy ISO 26000 na úrovni Excellence.

du_article_for-life_body2

DUCRAY je značka dermokosmetiky Pierre Fabre, jejíž přístup ke společenské odpovědnosti byl vyhodnocen jako „For Life“ (pro život).

 

Zpět na začátek