modrá zóna

Společnost Ducray a její závazek vůči sdružením pacientů

Budování vazeb se sdruženími pacientů

Vzhledem k tomu, že pacienti jsou v centru pozornosti nových směrnic zdravotnického systému, stali se v současnosti klíčovým faktorem. Sdružení pacientů se čím dál více angažují a jejich hlas je slyšet u správních orgánů.
Dermatologické laboratoře Ducray spolupracují se 14 sdruženími pacientů z celého světa. Naším společným cílem je sdílet veškeré informace o jejich zdravotním stavu a životním stylu, abychom mohli zlepšovat péči jim určenou, podporovat klinické inovace a co nejlépe sloužit jejich zájmům.

du_commitment_patient-association_P2 1202x600

Zlepšení kvality života pacientů nad rámec projevů onemocnění

Cílem Dermatologických laboratoří Ducray je zlepšit kvalitu života lidí s citlivou pokožkou a vlasovou pokožkou. Naslouchání pacientům s vlastní zkušeností je nezbytné, abychom mohli lépe pochopit jejich zkušenost a očekávání. Naše vztahy se sdruženími pacientů tak pomáhají zlepšit naši informovanost, co se týče jejich priorit. Naší snahou je zapojit je do každé fáze vývoje dermokosmetických přípravků tak, aby plně splňovaly jejich očekávání z hlediska účinnosti, snášenlivosti a snadného používání.

du_commitment_patient-association_P3 1202x600

Podpora sdružení pacientů a jejich iniciativ

Tato sdružení se denně věnují pacientům, které je třeba vyslechnout a poradit jim, a poskytují jim podporu přizpůsobenou jejich očekáváním. Organizují také diskusní skupiny, konference a osvětové kampaně pro postižené i pro širokou veřejnost, aby jim pomohla lépe porozumět dermatologickým onemocněním a přijmout je.

Dermatologické laboratoře Ducray na podporu těchto sdružení poskytují vzorky a dermokosmetické produkty, přispívají k informování o jejich iniciativách pravidelným zveřejňováním informací na svých webových stránkách nebo sociálních sítích a sponzorují setkání a webové semináře, na jejichž závěru shromažďujeme zpětnou vazbu účastníků. Některé z jejich projektů můžeme finančně podpořit, například poskytnutím jednorázových grantů.

Zpět na začátek