modrá zóna

Index Green Impact

Nástroj, který vám vysvětlí sociální a environmentální dopady našich produktů pomocí hodnocení A+B+C+D.

Index GREEN IMPACT, transparentní hodnoticí nástroj přístupný všem

 

Index Green Impact je informativní a hodnoticí nástroj pro hodnocení dopadů kosmetických produktů a produktů pro zdraví rodiny na životní prostředí a společnost.
Byl vytvořen skupinou Pierre Fabre Group za účelem hodnocení všech jejích produktů. Kvalita a spolehlivost této metody byla posouzena a zaručena nezávislým orgánem AFNOR Certification
Celkem se hodnotí 20 kritérií, podle kterých je produkt hodnocen známkou A, B, C nebo D. 
Výsledek A nebo B znamená, že produkt lze považovat za ekologicky a sociálně navržený, protože splňuje dostatečná environmentální nebo sociální kritéria na základě uznávaných norem.

 

kl_green-impact-index_gii_fr_no-background

Index Green Impact je více než pouhý systém známkování. Je to nástroj a přístup, který lidem umožňuje rozhodovat se informovaně, v souladu s jejich hodnotami, a přistupovat ke spotřebě odpovědněji.
Základem našeho přístupu je neustálé zlepšování.
 
Analýza 20 environmentálních a sociálních kritérií indexu Green Impact nám umožňuje přesně určit oblasti, které je třeba zlepšit, a udělat vše pro to, abychom zlepšili ekologický a sociální design produktů s hodnocením C nebo D. 

 

Metoda hodnocení Green Impact

du_article_gii_body2

Bodové hodnocení každého produktu se získává na základě hodnocení 14 environmentálních a 6 sociálních kritérií. Environmentální hodnocení tvoří dvě třetiny z celkového hodnocení a sociální hodnocení jednu třetinu. Celkové hodnocení se nejprve vypočítá z 15 a poté z 20 bodů, aby se získal index Green Impact produktu. V následující tabulce jsou uvedena jednotlivá kritéria a jejich váha v celkovém hodnocení.

První produkty Ducray hodnocené v rámci indexu Green Impact

Environmentální hodnocení 8,5/10

Ekologický design obalů 3,6/4

Integrace recyklovaného materiálu nebo materiálu s certifikátem FSC PEFC
Recyklovatelné obaly (podle pravidel pro třídění ve Francii, které se mohou místně lišit)

Ekologický design složení 2,9/3

Bioodbouratelné složení podle normy OECD 301B
91% složení přírodního původu

Snížení dopadů výroby 1/2

Výrobní závod s ekologickou certifikací: ISO 14001 nebo ECOVADIS

Snížení dopadů dopravy 1/1

44 % složek z Francie
89 % složek ze zemí sousedících s Francií
100 % složek z Evropy

Sociální hodnocení 3/5

  • Vyrobeno ve Francii
  • Zakoupením tohoto produktu pomáháte podpořit společenské závazky společnosti Ducray vůči sdružením pacientů trpících různými typy zánětlivých dermatóz:

Všechna tato partnerství zvyšují povědomí o těchto onemocněních, pomáhají pacientům zlepšit kvalitu života a podporují klinické inovace v jejich léčbě.

Mezi 14 podporovaných sdružení z celého světa patří: Kanadská společnost Eczema Society of Canada a kanadská síť Psoriasis Network, Atopy-Asthma Education Information Center v Jižní Koreji, Portuguese Psoriasis Association, Psoriasis Liga Vlaanderen v Belgii a mnoho dalších.

Celkové hodnocení produktu 11,4/15, tj. 15,2/20

 Neboli hodnocení A

KELUAL DS šampon 100 ml

Jeho index Green Impact je B. Vysvětlíme vám proč.

Pečující šampon při závažných stavech lupů

KELUAL DS Pečující šampon při závažných stavech lupů

Odstraňuje lupy - Zmírňuje svědění*

Kosmetika

Environmentální hodnocení 5,5/10

Ekologický design obalů 2,3/4

Recyklovatelné obaly (podle pravidel pro třídění ve Francii, které se mohou místně lišit)

Ekologický design složení 1,2/3

Bioodbouratelné složení podle normy OECD 301B

Snížení dopadů výroby 1/2

Výrobní závod s ekologickou certifikací: ISO 14001 nebo ECOVADIS

Snížení dopadů dopravy 1/1

38 % složek z Francie
77 % složek ze zemí sousedících s Francií
77 % složek z Evropy

Sociální hodnocení 3/5

  • Vyrobeno ve Francii
  • Zakoupením tohoto produktu pomáháte podpořit společenské závazky společnosti Ducray vůči sdružením pacientů trpících různými typy zánětlivých dermatóz:

 

Všechna tato partnerství zvyšují povědomí o těchto onemocněních, pomáhají pacientům zlepšit kvalitu života a podporují klinické inovace v jejich léčbě.

Mezi 14 podporovaných sdružení z celého světa patří: Kanadská společnost Eczema Society of Canada a kanadská síť Psoriasis Network, Atopy-Asthma Education Information Center v Jižní Koreji, Portuguese Psoriasis Association, Psoriasis Liga Vlaanderen v Belgii a mnoho dalších.

Celkové hodnocení produktu 8,5/15, tj. 11,3/20

 Neboli hodnocení B

Zpět na začátek