modrá zóna

Index Green Impact

Nástroj, který vám vysvětlí sociální a environmentální dopady našich produktů pomocí hodnocení A+B+C+D.

Index GREEN IMPACT, transparentní hodnoticí nástroj přístupný všem

 

Index Green Impact je informativní a hodnoticí nástroj pro hodnocení dopadů kosmetických produktů a produktů pro zdraví rodiny na životní prostředí a společnost.
Byl vytvořen skupinou Pierre Fabre Group za účelem hodnocení všech jejích produktů. Kvalita a spolehlivost této metody byla posouzena a zaručena nezávislým orgánem AFNOR Certification
Celkem se hodnotí 20 kritérií, podle kterých je produkt hodnocen známkou A, B, C nebo D. 
Výsledek A nebo B znamená, že produkt lze považovat za ekologicky a sociálně navržený, protože splňuje dostatečná environmentální nebo sociální kritéria na základě uznávaných norem.

 

kl_green-impact-index_gii_fr_no-background

Index Green Impact je více než pouhý systém známkování. Je to nástroj a přístup, který lidem umožňuje rozhodovat se informovaně, v souladu s jejich hodnotami, a přistupovat ke spotřebě odpovědněji.
Základem našeho přístupu je neustálé zlepšování.
 
Analýza 20 environmentálních a sociálních kritérií indexu Green Impact nám umožňuje přesně určit oblasti, které je třeba zlepšit, a udělat vše pro to, abychom zlepšili ekologický a sociální design produktů s hodnocením C nebo D. 

 

Metoda hodnocení Green Impact

du_article_gii_body2

Bodové hodnocení každého produktu se získává na základě hodnocení 14 environmentálních a 6 sociálních kritérií. Environmentální hodnocení tvoří dvě třetiny z celkového hodnocení a sociální hodnocení jednu třetinu. Celkové hodnocení se nejprve vypočítá z 15 a poté z 20 bodů, aby se získal index Green Impact produktu. V následující tabulce jsou uvedena jednotlivá kritéria a jejich váha v celkovém hodnocení.

První produkty Ducray hodnocené v rámci indexu Green Impact

Environmentální hodnocení 8,5/10

Ekologický design obalů 3,6/4

Integrace recyklovaného materiálu nebo materiálu s certifikátem FSC PEFC
Recyklovatelné obaly (podle pravidel pro třídění ve Francii, které se mohou místně lišit)

Ekologický design složení 2,9/3

Bioodbouratelné složení podle normy OECD 301B
91% složení přírodního původu

Snížení dopadů výroby 1/2

Výrobní závod s ekologickou certifikací: ISO 14001 nebo ECOVADIS

Snížení dopadů dopravy 1/1

44 % složek z Francie
89 % složek ze zemí sousedících s Francií
100 % složek z Evropy

Sociální hodnocení 3/5

  • Vyrobeno ve Francii
  • Zakoupením tohoto produktu pomáháte podpořit společenské závazky společnosti Ducray vůči sdružením pacientů trpících různými typy zánětlivých dermatóz:

Všechna tato partnerství zvyšují povědomí o těchto onemocněních, pomáhají pacientům zlepšit kvalitu života a podporují klinické inovace v jejich léčbě.

Mezi 14 podporovaných sdružení z celého světa patří: Kanadská společnost Eczema Society of Canada a kanadská síť Psoriasis Network, Atopy-Asthma Education Information Center v Jižní Koreji, Portuguese Psoriasis Association, Psoriasis Liga Vlaanderen v Belgii a mnoho dalších.

Celkové hodnocení produktu 11,4/15, tj. 15,2/20

 Neboli hodnocení A
Viz podrobnosti poznámky

KELUAL DS šampon 100 ml

Jeho index Green Impact je B. Vysvětlíme vám proč.

Pečující šampon při závažných stavech lupů

KELUAL DS Pečující šampon při závažných stavech lupů

Odstraňuje lupy - Zmírňuje svědění*

Kosmetika

Environmentální hodnocení 5,5/10

Ekologický design obalů 2,3/4

Recyklovatelné obaly (podle pravidel pro třídění ve Francii, které se mohou místně lišit)

Ekologický design složení 1,2/3

Bioodbouratelné složení podle normy OECD 301B

Snížení dopadů výroby 1/2

Výrobní závod s ekologickou certifikací: ISO 14001 nebo ECOVADIS

Snížení dopadů dopravy 1/1

38 % složek z Francie
77 % složek ze zemí sousedících s Francií
77 % složek z Evropy

Sociální hodnocení 3/5

  • Vyrobeno ve Francii
  • Zakoupením tohoto produktu pomáháte podpořit společenské závazky společnosti Ducray vůči sdružením pacientů trpících různými typy zánětlivých dermatóz:

 

Všechna tato partnerství zvyšují povědomí o těchto onemocněních, pomáhají pacientům zlepšit kvalitu života a podporují klinické inovace v jejich léčbě.

Mezi 14 podporovaných sdružení z celého světa patří: Kanadská společnost Eczema Society of Canada a kanadská síť Psoriasis Network, Atopy-Asthma Education Information Center v Jižní Koreji, Portuguese Psoriasis Association, Psoriasis Liga Vlaanderen v Belgii a mnoho dalších.

Celkové hodnocení produktu 8,5/15, tj. 11,3/20

 Neboli hodnocení B

Zpět na začátek