Psoriáza loktů a kolen

Ložisková psoriáza, která se také označuje jako psoriais vulgaris, je nejčastější formou psoriázy (postiženo je 80 % nemocných). Projevy psoriázy jsou symetricky na pravé a levé polovině těla, zejména jsou postiženy lokty a kolena, paže a stehna. Ložiska se liší svou velikostí, vždy jsou velmi ostře ohraničená od okolní nepostižené kůže, jsou červená, s bělavými šupinami na povrchu.

Psoriáza na loktech a kolenech je velmi častá

Lokty, kolena, paže a stehna – v těchto všech oblastech se vyskytují psoriatická ložiska, protože se jedná o oblasti zvýšeného tření. Tření oděvem (při aktivitách nebo ve spánku) může být považováno za kožní trauma stejně jako rány, škrábance a štípance. Tření vede podle Koebnerova fenoménu ke vzniku a udržení fáze zhoršení (flare up).

V případě psoriázy loktů a kolen pečlivě volte oblečení

Psoriáza loktů a kolen je velmi častá, ale nebývá tak často viděna na veřejnosti. Je tomu tak proto, že si pacienti projevy psoriázy v těchto lokalitách zakrývají oděvem. Pokud trpíte ložiskovou psoriázou loktů a kolen, nosíte častěji dlouhé rukávy a kalhoty, a to bez ohledu na roční období.

Léčba se může projevit různou rychlostí

Psoriáza není infekční onemocnění a nevzniká z důvodu špatné hygieny. Je ji možné léčit, nicméně po dobu několika týdnů od začátku léčby zůstávají na kůži projevy psoriázy. Tyto projevy ale nejsou v žádném případě dány nedostatečnou hygienou nebo skutečností, že by zvolená léčba nebyla účinná. Je to dáno tím, že ložiska psoriázy potřebují delší čas ke zhojení a účinnost zvolené léčby je čistě individuální. Pacienti s psoriázou na loktech a kolenou by se neměli stydět vyhrnout si rukávy či nosit šortky.

NAŠE PROGRAMY PÉČE

 
Moje péče proti lupům při psoriáze

Působí proti suchým lupům se začervenalou a svědící vlasovou pokožkou.

Podívat se na tuto rutinu > Moje péče proti lupům při psoriáze > Podívat se na mou rutinu >
Objevit všechny rutiny v péči o pokožku a vlasy >