Co psoriázu způsobuje?

Psoriáza je komplexní a multifaktoriální onemocnění. Lepší pochopení příčin a mechanismů vzniku psoriázy vede k účinnější kontrole onemocnění, k snadnějšímu porozumění podstaty onemocnění i jejímu přijetí. Psoriáza je chronické, zánětlivé onemocnění, pro které neexistuje léčba, jež by toto onemocnění zcela vyléčila. Dostupná léčiva ovlivňují psoriázu velmi účinně, ale nedokážou preventivně působit proti zhoršení tohoto onemocnění. Proto se pacienti s psoriázou musí s tímto onemocněním naučit žít.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

Obsah

co-psoriazu-zp-sobuje-p-i-iny-vzniku-psoriazy-ducray

PŘÍČINY VZNIKU PSORIÁZY

Psoriáza je chronické, zánětlivé onemocnění.

Každé zhoršení psoriázy (flare up) vzniká stejným mechanismem, ale zavedenou léčbou je příznivě oslabována jeho intenzita, až dojde ke zhojení.

Ložiska psoriázy nevznikají na kůži sama od sebe. Jedná se o výsledek mnoha zánětlivých reakcí probíhajících v kůži.

Nesmírné množství malých změn v kůži vede ke vzniku viditelných ložisek psoriázy. Hlavními buňkami, které jsou zodpovědné za tyto změny, jsou na jedné straně buňky imunitního systému, jež jsou aktivovány a indukují vznik zánětlivé reakce. Na druhé straně se jedná o buňky kůže (keratinocyty) obnovující se mnohem rychleji než za normálních podmínek.
Tento proces obnovy trvá za normálních okolností 21-28 dnů. U psoriázy je jeho trvání redukováno na 3-5 dnů. Keratinocyty se množí velkou rychlostí a akumulují se na kožním povrchu, což vede k hromadění šupin na povrchu psoriatických ložisek. Některé z mechanismů, které popisují vznik psoriázy, hovoří o tom, že je psoriáza autoimunitním onemocněním. Je zcela nezpochybnitelné, že imunita hraje v rozvoji psoriázy klíčovou roli.

Výzkum psoriázy je velmi intenzivní.

V rozvoji psoriázy byla objasněna role prozánětlivých molekul (TNF-a, tumor necrosis factor alfa), IL (interleukin)-23 a IL-17. Tyto poznatky vedly k zavedení monoklonálních protilátek (biologik) do léčby této nemoci. Nejnovější léčiva ovlivňují cíleně zánětlivé reakce blokádou signálních molekul, což se označuje termínem cílená léčba psoriázy.

Další důležitá oblast výzkumu se soustředí na identifikaci genů zodpovědných za rozvoj psoriázy. Do dnešních dnů bylo identifikováno několik predispozičních genů psoriázy. Nicméně není znám žádný „psoriatický“ gen a pravděpodobně ani žádný takový gen neexistuje. Je obtížné odhadnout, co se stane „náhodou“ v průběhu těhotenství nebo po porodu dítěte, je-li jeden z rodičů či oba postiženi psoriázou. Pokud si rodiče uvědomují riziko možného psoriatického přenosu na své děti, pak se u nich snadněji vyrovnávají s rozvojem psoriázy (pokud tato situace nastane).

JAKÉ FAKTORY ZPŮSOBUJÍ FÁZI VZPLANUTÍ PSORIÁZY?

Fáze zhoršení psoriázy (flare up) je často způsobena jedním nebo více faktory. Těchto faktorů je mnoho a liší se od jedné osoby k druhé, a dokonce se liší i v rámci rozvoje zhoršení psoriázy u stejného pacienta. U některých pacientů můžeme tyto zhoršující faktory identifikovat, a tím účinně zabránit vzniku zhoršení psoriázy. Na druhou stranu však nemusíme prokázat vůbec žádný faktor, který vede ke zhoršení psoriázy. To může být frustrující, protože naší přirozeností je nalézt zdroj, jenž vede k takovému zhoršení a mít ho pod kontrolou.

Mezi faktory spouštějící fázi zhoršení psoriázy patří užívání

  • specifických léků,
  • pití alkoholu, kouření,
  • chlad, horko, slunce,
  • vyčerpání,
  • traumata kůže jako je poštípání hmyzem, kožní rány, podlitiny, očkování či dráždění třením (u obkladačů, kteří v průběhu denní směny stále klečí, se objevují psoriatická ložiska nad koleny),
  • samostatnou kapitolu pak představuje stres.

PSORIÁZA ZPŮSOBENÁ STRESEM

Stres ale není jediným faktorem, který psoriázu zhoršuje.

Stres je nejčastěji zmiňován jako příčina vzniku psoriázy a dalších kožních onemocnění. Stres může zhoršovat stávající projevy psoriázy na kůži a také může sám o sobě vyvolat fázi zhoršení (flare up), ale nikdy není jediným vyvolávajícím faktorem! Jedná se o jeden z mnoha faktorů. Stres je jak možnou příčinou vzniku psoriázy, tak jejím následkem: jsem ve stresu, takže "dostanu" psoriázu. Mám psoriázu, takže jsem ve stresu (Ostatní lidé koukají. Jelikož mě kůže svědí, tak se nevyspím. Ráno stále vybírám, co si na sebe obléknu, abych zakryl psoriázu na kůži.).

Pokud je úroveň stresové zátěže příliš vysoká, existuje řada technik, jež mohou proti stresu příznivě působit: jedná se o cvičení, meditace, jógu atd. Nicméně fáze zhoršení psoriázy (flare up) se může objevit bez jakéhokoliv identifikovaného zdroje stresu. Na druhou stranu existují také pacienti, kteří vůbec ve stresu nejsou, a tudíž se nemohou ztotožnit se spojením mezi stresem a jejich kožním onemocněním

Zpět na začátek