Stříhání vlasů při úplňku nemá vliv na jejich růst

Gravitační síla měsíce způsobuje příliv, na růst vlasů ale nemá vliv.

Některé mýty tvrdí, že vlasy rostou při úplňku rychleji. Tento mýtus je pravděpodobně založen na vlivu měsíce na oceány, který způsobuje příliv a odliv v závislosti na poloze slunce. Tato gravitační síla je nepatrná pro lehké látky a samozřejmě nemá vliv na růst vlasů.