Περιέχουν τα προϊόντα της Ducray paraben και/ή φαινοξυαιθανόλη;

Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές, τηρώντας τις φαρμακοτεχνικές απαιτήσεις του Ομίλου Pierre Fabre. Όλες οι συνθέσεις των Εργαστηρίων μας δημιουργούνται τηρώντας πλήρως την τρέχουσα νομοθεσία και χρησιμοποιούνται με εξαιρετικά αποτελέσματα αποτελεσματικότητας και ανοχής. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στις συνθέσεις συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των ουσιών που επιτρέπει ο νόμος για τις καλλυντικές ουσίες. Πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, συντάσσεται ένας φάκελος ασφαλείας για κάθε καλλυντικό προϊόν. Ως παρασκευαστές, είμαστε υπεύθυνοι για την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά και την ασφάλειά του. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων).

Επιστροφή στην κορυφή