μπλε ζώνη

Η Pierre Fabre αξιολογείται από την Ecocert Environnement (ECOCERT 26000)

Ο όμιλος Pierre Fabre ανέθεσε στον ανεξάρτητο οργανισμό ECOCERT Environnement την αξιολόγηση της προσέγγισής του για την ΕΚΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 26000 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Από αυτή την αρχική αξιολόγηση, η εταιρεία έλαβε το επίπεδο  Αριστείας - που αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας του προτύπου ECOCERT 26000 - με βαθμολογία 77%. Καμία διεθνής εταιρεία του μεγέθους της Pierre Fabre δεν είχε προηγουμένως αξιολογηθεί από το ECOCERT σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.
 
Προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο η αξιολόγησή της, διενεργήθηκαν 150 έλεγχοι στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων 55 υπάλληλοι της Pierre Fabre που επιλέχθηκαν τυχαία και μια ομάδα 8 εξωτερικών ενδιαφερομένων. Όσον αφορά τους 7 βασικούς τομείς του ISO 26000, ο ανεξάρτητος φορέας αξιολόγησης διαπίστωσε πολλά δυνατά σημεία και υπέδειξε δυνατότητες βελτίωσης.

DU_LABEL-ECOCERT_26000_FR

Μερικά από τα δυνατά σημεία του ομίλου Pierre Fabre που αποκαλύφθηκαν από την ECOCET Environnement: 

 • Το αρχικό όραμα του ιδρυτή του, η «φροντίδα για τον άνθρωπο, την υγεία και το περιβάλλον», οι αξίες του που βασίζονται στο σεβασμό των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας, είναι ισχυρές όσο ποτέ και, σύμφωνα με την ECOCERT Environnement, αποτελούν «τη βάση για μια πραγματικά διαφανή και δεοντολογική προσέγγιση ΕΚΕ».
 • Το γεγονός ότι η πλειονότητα των μελών ανήκουν σε ίδρυμα κοινής ωφέλειας, σε συνδυασμό με ένα ιδιαίτερα δυναμικό σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων (το 85% των εργαζομένων είναι μέτοχοι), επιτρέπει στον όμιλο Pierre Fabre να συνεχίσει τις δραστηριότητές του μακροπρόθεσμα.
 • Ο όμιλος δεσμεύεται σε όλες τις πτυχές της βιωσιμότητας, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας και της καινοτομίας (ογκολογία, δερματολογία, δερμοκαλλυντικά κ.λπ.) και αποδεικνύει την επιθυμία του να είναι υποδειγματικός σε ζητήματα ποιότητας του περιβάλλοντος και συνθηκών εργασίας,
 • Έχοντας ρίζες στη νοτιοδυτική Γαλλία, ιδίως στην περιοχή Tarn, συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμης αξίας σε μια κατά πολύ απομονωμένη περιοχή, καθώς και στηνεξαγωγή του savoir-faire της περιοχής αυτής στον υπόλοιπο κόσμο. 

 

Μετά τον έλεγχο που διενήργησε η ECOCERT Environnement:

Διάφοροι τομείς προόδου θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση του προγράμματος ΕΚΕ της εταιρείας κατά τα επόμενα 3 χρόνια:

 • Θα καταστήσουμε πιο εύκολα προσβάσιμες στους καταναλωτές τις πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τις δεσμεύσεις ΕΚΕ του ομίλου, τα εμπορικά σήματα και τα προϊόντα
 • Θα προσφέρουμε μια πληρέστερη εικόνα των ειδικών προκλήσεων ΕΚΕ του Ομίλου, αναπτύσσοντας και διαθέτοντας μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για κάθε μια από τις επιχειρήσεις της εταιρείας
 • Θα υποστηρίξουμε τους εταίρους του ομίλου στη διάρθρωση του δικού τους συστηματικού προγράμματος ΕΚΕ.

Σε έναν κόσμο κορεσμένο από «πράσινες» πληροφορίες, είναι σημαντικό να παρέχονται αποδείξεις των δεσμεύσεων στους καταναλωτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η πρωτοβουλία διαφάνειας που αναλάβαμε με την ECOCERT Environnement είναι κυρίως μια απάντηση σε αυτή την απαίτηση, και λίγες εταιρείες του μεγέθους μας το κάνουν αυτό. Επιπλέον, θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την προσέγγιση συνεχούς βελτίωσης, δουλεύοντας στους τομείς βελτίωσης που έχουν εντοπιστεί από τώρα μέχρι την επόμενη αξιολόγηση που έχει προγραμματιστεί για το 2022.

Séverine Roullet-FurnemontΔιευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πράσινης Αποστολής Pierre Fabre

Φιλόδοξοι και μετρήσιμοι στόχοι βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα:

 • το 100% των νέων προϊόντων είναι οικολογικά σχεδιασμένα από το 2019,
 • 80% των νέων φυτικών εκχυλισμάτων βιολογικής ή βιώσιμης καλλιέργειας (χωρίς φυτοϋγειονομική επεξεργασία) έως το 2021, 
 • Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 30%  μέχρι το 2025, 
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 25% μέχρι το 2025. 

DU_LABEL-ECOCERT_26000_FR

Η DUCRAY είναι ένα εμπορικό σήμα του ομίλου Pierre Fabre, η προσέγγιση ΕΚΕ του οποίου έχει αξιολογηθεί στο επίπεδο Αριστείας από την ECOCERT Environnement σύμφωνα με το πρότυπο ISO 26000.

du_article_for-life_body2

Η DUCRAY είναι ένα εμπορικό σήμα του ομίλου Pierre Fabre Dermo-Cosmetics, η προσέγγιση ΕΚΕ της οποίας έχει αξιολογηθεί ως «For Life».

 

Επιστροφή στην κορυφή