Ακολουθήστε την αγωγή σας σωστά για μεγάλο χρονικό διάστημα

Να είστε υπομονετικοί και να θυμάστε ότι οι αγωγές κατά της ακμής χρειάζεται να εφαρμόζονται τακτικά προκειμένου να είναι αποτελεσματικές και συχνά τα αποτελέσματά τους γίνονται ορατά μετά τον 2ο ή ακόμα και τον 3ο μήνα.