Το ευαίσθητο τριχωτό της κεφαλής μπορεί να είναι ισόβια κατάσταση;

Οι ειδικοί μας απαντούν στις συχνότερες ερωτήσεις σας.

Δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη έρευνα ώστε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Ωστόσο, κατ' αναλογία με το ευαίσθητο δέρμα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ευαισθησία του τριχωτού της κεφαλής μειώνεται με την ηλικία.

Ωστόσο, ο βασικός παράγοντας πρόληψης παραμένει η χρήση ειδικών προϊόντων υγιεινής και φροντίδας του δέρματος.

Επιστροφή στην κορυφή