pierre-fabre-geevalueerd-door-het-franse-controleorgaan-ecocert-environnement-ecocert-26000-ducray-upper-image

Pierre Fabre, geëvalueerd door het franse controleorgaan Ecocert Environnement (Ecocert 26000)

De Pierre Fabre Groep heeft de evaluatie van zijn MVO-ontwikkelingsbeleid volgens de ISO 26000-norm voor duurzame ontwikkeling toevertrouwd aan het onafhankelijk controleorgaan ECOCERT Environnement.

Al na een eerste evaluatie werd onze onderneming het niveau Excellence toegekend, het allerhoogste niveau van het ECOCERT 26000 referentiesysteem, met een score van 77%. Geen enkele andere internationale onderneming van de grootteorde van Pierre Fabre was er tot dan in geslaagd om op basis van dat referentiesysteem het ECOCERT-label te bemachtigen.


Met het oog op een optimale evaluatie werden in Frankrijk en op internationaal niveau 150 audits uitgevoerd, waarbij 55 willekeurig gekozen werknemers van Pierre Fabre waren betrokken naast een panel van 8 externe betrokken partijen. Op grond van de 7 centrale vragen van het ISO 26000 beoordelingssysteem heeft dit onafhankelijk evaluatieorgaan heel wat sterke punten, maar ook verbeteringsmogelijkheden aan het licht gebracht.

pierre-fabre-geevalueerd-door-het-franse-controleorgaan-ecocert-environnement-ecocert-26000-ducray-1

Enkele sterke punten van de Pierre Fabre Groep die door ECOCERT Environnement werden aangehaald:

 • De originele visie van de oprichter, “zorg dragen voor de mens, zijn gezondheid en zijn omgeving”, en de waarden van de onderneming, die geïnspireerd zijn op respect voor alle betrokken partijen en die sinds de oprichting niets aan kracht hebben ingeboet, vormen voor ECOCERT Environnement “de basis voor een echt transparant en ethisch verantwoord MVO-ontwikkelingsbeleid”;
 • Doordat de Pierre Fabre Groep deel uitmaakt van een Stichting van Openbaar Nut, in combinatie met een dynamisch aandeelhouderschap van de werknemers (85% van de werknemers is immers aandeelhouder van het bedrijf), kan de Groep zijn activiteiten ook op de lange termijn veiligstellen;
 • De Groep engageert zich in alle duurzaamheidsdomeinen, staat aan de top op het vlak van onderzoek en innovatie(oncologie, dermatologie, dermocosmetica…) en wil ook een voorbeeldfunctie uitoefenen op het vlak van milieukwaliteit en werkomstandigheden;
 • De verbondenheid met Zuidwest-Frankrijk, en dan vooral met het departement Tarn, draagt bij tot de ontwikkeling van duurzame waarden in een grotendeels ingesloten gebied en tot de verspreiding van de knowhow in dit gebied naar de rest van de wereld.

Naar aanleiding van de door ECOCERT Environnement uitgevoerde audit zal het MVO-beleid de volgende 3 jaar rekening houden met een aantal werkpunten:

 • De informatie over de MVO-uitdagingen en engagementen van de Groep, over zijn merken en producten nog toegankelijker maken voor de consument;
 • Een duidelijke referentiemethode ontwikkelen voor elke functie in de onderneming met het oog op een grotere globale betrokkenheid van alle werknemers bij alle specifieke MVO-uitdagingen;
 • De partners van de Groep nog systematischer ondersteunen bij de uitwerking van hun eigen MVO-strategie.

« “In een wereld die verzadigd is van “groene” informatie, is het belangrijk om bewijzen van je engagement voor te leggen aan de consument en betrokken partijen. De transparantie-oefening die we met ECOCERT Environnement deden, beantwoordt in de eerste plaats aan deze vereiste. Weinig ondernemingen van onze grootte verplichten zichzelf hier trouwens toe. Op deze manier kunnen wij ons beleid van continue verbetering verder consolideren door tegen de volgende evaluatie in 2022 aan de slag te gaan met de werkpunten die uit de studie naar voren zijn gekomen.”

Séverine Roullet-Furnemont Directeur Duurzame Ontwikkeling binnen “Green Mission Pierre Fabre”

Deze ambitieuze en meetbare doelstellingen werden alvast door de Pierre Fabre Groep vooropgesteld:

 • 100% van de nieuwe producten wordt sinds 2019 op ecologisch verantwoorde wijze vervaardigd;  
 • 80% van de nieuwe plantaardige extracten zal tegen 2021 afkomstig zijn uit de biologische of ecologische landbouw(zonder fytosanitaire behandelingen);
 • Onze CO2-uitstoot zal tegen 2025 met 30% gedaald zijn; 
 • Ons energieverbruik zal tegen 2025 met 25% zijn afgenomen. 

DUCRAY is een merk van de Pierre Fabre Groep waarvan het MVO-ontwikkelingsbeleid door ECOCERT Environnement werd geëvalueerd. Volgens de ISO 26000-norm werd het niveau Excellence aan ons merk toegekend. 

pierre-fabre-geevalueerd-door-het-franse-controleorgaan-ecocert-environnement-ecocert-26000-ducray-2 DUCRAY is een merk van Pierre Fabre Dermo-Cosmétique waarvan het MVO-ontwikkelingsbeleid werd geëvalueerd en met een For Life-label werd bekroond.

Terug naar boven