blauw kleurvlak

Veilige bestanddelen, want uw veiligheid staat centraal.

De bezorgdheid rond controversiële bestanddelen is een onderwerp is dat ons allen nauw aan het hart ligt. Het is onze doelstelling om u te voorzien van concrete en wetenschappelijke informatie omtrent deze bestanddelen. Op die manier krijgt u een duidelijker beeld en kunt u uw keuzes sturen.

De in cosmetica verwerkte bestanddelen zijn van belang voor de doeltreffendheid, houdbaarheid, textuur, kleur en geur van producten. Het type evenals percentage van deze bestanddelen worden niet zomaar willekeurig gekozen, aangezien elk aspect hiervan een bepalende rol speelt in de samenstelling en uitwerking van de formule.
Zo'n 5 à 6 keer per jaar wordt de Europese cosmeticaregelgeving aangepast naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Dergelijke aanpassingen worden op grond van de aanbevelingen van de gezondheidsinstanties van de lidstaten goedgekeurd en vervolgens ingevoerd. In Frankrijk: het Franse agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANSM) en het directoraat-generaal Gezondheid op voorstel van de Europese Commissie.  Hiervoor wordt er uitgegaan van het advies van onafhankelijke Europese deskundigen uit de verschillende lidstaten, verenigd in het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV).

DU_INGREDIENT-CLASSIFICATION_P1

Bewaarmiddelen

Om besmetting van het product door schimmels en bacteriën te voorkomen, worden bewaarmiddelen ingezet. Als deze ontbreken, zal het product in kwaliteit afnemen wat vervolgens een gezondheidsrisico inhoudt voor de consument.

Parabenen

 • Functie: Ondanks de geruchten en valse informatie omtrent het gebruik van parabenen, werken ze uitstekend als bewaarmiddelen en hebben ze vrijwel geen allergieverwekkend effect. Ze komen van nature voor in bijvoorbeeld aardbeien, wortels, ajuinen en in koninginnengelei.
   
 • Voor uw veiligheid: De toxicologische onderzoeken zijn het meest gericht op parabenen, vanwege het grote aantal en het gebruik ervan in heel wat producten (waaronder voedingsmiddelen). In cosmetica worden er slechts een viertal van toegepast: METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN en BUTYLPARABEN. Er wordt ten onrechte aangenomen dat voorgenoemde parabenen de hormoonhuishouding verstoren. Immers, uit geen enkel onderzoek is gebleken dat zij hormoonontregelend zouden zijn.

Fenoxyethanol 

 • Functie: FENOXYETHANOL is een doeltreffend en zeer goed verdragen bewaarmiddel. Het komt van nature voor in bijvoorbeeld groene thee en cichorei. Deze is het doelwit van talrijke aantijgingen, vaak ongegrond en niet gebaseerd op solide wetenschappelijke gegevens. Er wordt met name beweerd dat het bij inname problemen aan de lever zou veroorzaken. Onze producten dienen op de huid te worden aangebracht - dit bewaarmiddel reikt m.a.w. niet verder dan de huidbarrière.

Om tegemoet te komen aan uw verwachtingen verwerken wij bij DUCRAY niet langer parabenen in onze nieuwe producten. Er kunnen echter wel alternatieve bewaarmiddelen in de juiste dosering toegepast worden ter verbetering van de productveiligheid en bijgevolg ter bescherming van uw gezondheid.
Sterile Cosmetics van de Pierre Fabre Groep is een uniek alternatief voor mensen met een overgevoelige of intolerante huid die de voorkeur geven aan producten zonder bewaarmiddelen. Het betreft formules waarvan het productieproces ons toelaat om geen enkele bewaarmiddelen in te zetten en dit dankzij een exclusief en perfect hermetisch sluitsysteem. Deze innovatie op het gebied van huidverzorgingsproducten wordt bij DUCRAY toegepast om de uitdrogende effecten van acnebehandelingen te compenseren.

Dient men behoedzaam om te springen met bewaarmiddelen? Het antwoord van onze deskundigen vindt u in deze video:

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

Zonnefilters 

 • Functie: Zonnefilters beschermen de huid op doeltreffende wijze tegen de schadelijke effecten van de zon en voorkomen met name huidkanker. Er wordt vermoed dat chemische zonnefilters de hormoonhuishouding zouden verstoren en het zeemilieu zouden aantasten. Van nanofilters daarentegen wordt vermoed dat zij door hun geringe omvang de huidbarrière weten binnen te dringen.
   
 • Voor uw veiligheid: Tot op heden bestaat er geen wetenschappelijk bewijs dat deze stoffen een gezondheidsrisico inhouden. Vanwege de vele tegenstrijdigheden omtrent deze kwestie heeft vooral de media heel wat twijfel onder de consumenten gezaaid. Het is evenwel van fundamenteel belang dat u zich tegen UV-stralen beschermt: De WHO meldt dat in 2017 1 op de 3 kankergevallen een vorm van huidkanker betrof die verband hield met de blootstelling aan zonlicht. Voor zonnefilters, met inbegrip van het type en de maximaal toegestane concentratie, al dan niet in nanovorm, is de Europese wetgeving van kracht. De veiligheid ervan wordt regelmatig herzien door een onafhankelijke instantie: het Wetenschappelijk Comité voor Consumentenveiligheid (WCCV).

De zonnefilters in de DUCRAY-producten ICTYANE en MELASCREEN zijn niet in staat om de huid op significante wijze binnen te dringen.
 

Op basis waarvan kunt u uw keuze uit zonnebeschermingsproducten maken? Het antwoord van onze deskundigen vindt u in deze video:

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

Meer over: "Hoe worden zonnebeschermingsproducten getest?"
 

Siliconen 

 • Functie: Siliconen (CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE, CYCLOMETHICONE...) beschikken over uitstekende zintuiglijke eigenschappen: ze verbeteren de textuur (glijdend, glad gevoel) en de afwerking (poederig, droger, mat). Inmiddels wordt verondersteld dat siliconen in het zeewater achterblijven, de huid en het haar verstikken en de hormoonhuishouding verstoren, al wordt deze theorie in geen enkele wetenschappelijke publicatie ondersteund.
 • Voor uw veiligheid: Volgens de internationale regelgevende instanties, waaronder het Wetenschappelijk Comité voor Consumentenveiligheid (WCCV), behoren siliconen tot de veilige bestanddelen. Deze middelen hebben geen chemische eigenschappen, worden goed verdragen door de huid, verstoppen de poriën niet, zijn niet-irriterend en veroorzaken geen allergische reacties.

 Minerale oliën 

 • Functie: Minerale oliën oefenden een vochtinbrengende werking uit. Ook hebben ze een positieve invloed op hoe een cosmetisch product aanvoelt en de mate waarin de textuur als glijdbaar wordt ervaren. Er wordt beweerd dat minerale oliën kankerverwekkend zijn, als gevolg van de amalgamatie met minerale oliën voor industrieel gebruik.
   
 • Voor uw veiligheid: Dat deze oliën geen enkel gezondheidsrisico's inhouden, werd onlangs bevestigd door het Duitse Federale Instituut voor Risicobeoordeling (BFR). Ze zijn absoluut veilig voor de gezondheid van de consument. Daarnaast staan ze ook bekend om hun uitstekende huidverdraagzaamheid, huidbeschermende en hydraterende eigenschappen.
   

Bij DUCRAY worden minerale oliën van uiterst zuivere en farmaceutische kwaliteit gebruikt. Wij gebruiken in geen enkel geval minerale oliën bestemd voor industrieel gebruik.

U kunt bij ons terecht

Als u graag meer wilt weten over
de bestanddelen die we in onze producten verwerken.

CONTACTEER ONS 

Terug naar boven