Melanocyt

Wat zijn melanocyten? Wat is hun rol?

Melanocyten bevinden zich in het diepste deel van de epidermis. Ze produceren melanine, ofwel spontaan, bij de gekleurde huid, of na stimulatie door zonnestralen, bij de lichte huid. De geproduceerde melaninekorrels stromen zo verder tot bij de keratinocyten. Hoe meer melaninekorrels in de keratinocyten, hoe donkerder de huid.

Bron: http://dermato-info.fr/

Terug naar boven